12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
ราคานี้รวม
- รถตู้ VIP รับ-ส่งตลอดรายการ (คนขับ-น้ำมัน)
- ค่าที่พัก 4 ดาว 4 คืน พักคู่
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ทัวร์ล่องเรือหางยาว 4 เกาะ ทะเลแหวก
- ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
- ทัวร์ Phi Phi Speed Boat
- ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
- ค่ามัคคุเทศก์
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7
- ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอหารเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
- ทิปพนักงาน ขับรถ/ไกด์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
54/2 ซอย คู็บอน 50 บางชัน คลองสามวา
เบอร์โทร
0887583866
อีเมล
smilethailandtour@hotmail.com
หมายเหตุ

-

เที่ยวกระบี่หรรษา 5 วัน 4 คืน พักหรู 4 ดาว พร้อมทริปจัดเต็ม เดินทางจากกรุงเทพฯโดยรถตู้ VIP

location_on กรุงเทพมหานคร - กระบี่
โดย สไมล์ไทยแลนน์ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวกระบี่หรรษา 5 วัน 4 คืน พักหรู 4 ดาว พร้อมทริปจัดเต็ม
เดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยรถตู้ VIP เดินทาง จาก กทม
สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
ดำน้ำโปรแกรม Krabi Unseen 4 เกาะทะเลแหวก
ดำน้ำ Phi Phi Island + อ่าวมาหยา โดย Speed Boat

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่ามัคคุเทศก์ 925 บาท / ท่าน (ค่าเดินทาง , อาหาร , ที่พัก , เบี้ยเลี้ยง
ค่าเบ็ดเตล็ด 300 บาท / ท่าน
Vat 875 บาท
รวม 2.100 บาท / ท่าน

11.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส จำกัด

รับทุกท่าน ณ จุดนัดพบ

12.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส จำกัด

ออกเดินทางสู่จังหวัด กระบี่ บริการ Box Set บนรถ (1) จากนั้น นำทุกท่านเดินทาง สู่จังหวัดกระบี่

20.00 The Elements Krabi Resort. หรือเทียบเท่า ( Aonang Villa Resort )

นำทุกท่านเดินทาง เข้าสู่ที่พัก

00.00 The Elements Krabi Resort. หรือเทียบเท่า ( Aonang Villa Resort )

รับประทานอาหารเช้า

08.30 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส จำกัด

นำทุกท่านเดินทางถึงท่าเรือ

09.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส จำกัด

ออกเดินทางโดยเรือหางยาว (จอยทริป)มุ่งหน้าสู่ "ทะเลแหวก" ที่เป็นแนวสันทรายเชื่อมต่อระหว่าง 3 เกาะ เกาะไก่ เกาะทับ เและเกาะหม้อ เข้าด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งสามเกาะนี้เป็น 3 เกาะเด่นที่อยู่ใน หมู่เกาะปอดะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกัน มีสันฐานติดกัน เมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็นแนวสันทราย เชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทราบนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูง เมื่อน้ำน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกกันเป็นสามส่วนสันทรายจะโผล่ในช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำสุด แต่ถึงแม้ว่าสันทราย จะไม่โผล่เราก็สามารถเดินเล่นได้ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว " อันซีน อินไทยแลนด์ " จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการังและฝูงปลาที่เกาะไก่

12.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส จำกัด

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค อาหารกล่อง บนเกาะหรือบนเรือ พร้อมออกเดินทางต่อไปยัง เกาะปอดะ เล่นดำผิวน้ำ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส จำกัด

ออกเดินทางต่อไปยังอ่าวไร่เลย์ ชมทัศนียภาพบริเวณ " หาดถ้ำพระนาง " อันเป็นที่ตั้งของถ้ำพระนาง ด้วยเป็นที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไปอยู่ใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตา น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองไทย บรรยากาศในช่วงเวลากลางวัน ณ อ่าวถ้ำพระนาง แห่งนี้จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ ชมนักท่องเที่ยวปีนผา พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม ทีท้องทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่

16.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส จำกัด

เรือถึงท่าเรือ รถรอรับท่านเพื่อส่งกลับโรงแรม

17.00 The Element Krabi Resort หรือเทียบเท่า ( Aonang Villa Resort )

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางเข้าที่พัก

18.30 The Element Krabi Resort หรือเทียบเท่า ( Aonang Villa Resort )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร โรงแรม

07.00 The Element Krabi Resort หรือเทียบเท่า ( Aonang Villa Resort )

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส จำกัด

รถรอรับที่โรงแรมที่พักเพื่อเดินทาง นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือวิปัสสนา วัดนี้มีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่และภายในถ้ำยังประกฎหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม มาอาศัยอยู่ที่ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นวัด(วัดถ้ำเสือ)ในเวลาต่อมา วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ "หลวงพ่อจำเนียร" เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาช้านาน สภาพโดยทั่วไปของวัดถ้ำเสือมีลักษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้ำ มีเพิงผาและแหล่งถ้ำธรรมชาติ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำลอด ถ้ำช้างแก้ว ถ้ำธนู ถ้ำพระ เป็นต้น ถ้ำบางแห่งที่ตั้งอยู่ใหล้บริเวณวัดยังสามารถใช้เป็นศูนย์กลาง การนั่งฌานของพระภิกษุและเหล่าอุบาสก อุบาสิกาได้อีกด้วย

12.00 ครัวริมธาร หรือเทียบเท่า ( The Elements Krabi Resort. หรือ Aonang Villa Resort )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวริมธารสระมรกต

13.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส จำกัด

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สระมรกต ตั้งอยู่ในอำเภอคลองท่อม มีกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่นในผืนป่าที่ราบภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนในลักษณะเป็นสระน้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และสระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต ลักษณะเป็นตาน้ำสีฟ้าอมน้ำเงิน เป็นสระน้ำแร่ธรรมชาติ ด้วยความที่มีแร่ธาติอยู่มาก และได้สะท้อนแสงอย่างที่เห็นตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เป็นแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดเล็กมีฟองอากาศที่ผุดขึ้รมาเหนือน้ำ ตลอดเวลา สันนิษฐานว่าเกิดจากน้ำที่ซึมออกมาจากใต้ดิน ทำให้ที่แห่งนี้มีน้ำตลอดปีและไหลเป็นลำะารสู่ที่ต่างๆจากน้้น นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน คลองท่อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่ มีลักษณะเป็นน้ำตกร้อน อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส เป็นน้ำร้อนที่ซึมมาจากผิวดินซี่งมีป่าละเมาะปกคลุมอยู่ ตัวน้ำตกร้อนมีขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร มี 3 ชั้น แต่ที่พิเศษ คือแต่ละชั้นมีแอ่งลักษณะคล้ายอ่างอาบน้ำ ซี่งเกิดจากการก่อตัวของตะกอนหินปูนในน้ำร้อน ชั้นละ 4-5 อ่าง ลึกประมาณ 1-1.5 เมตร ในน้ำมีสารกำมะถันเจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะสำหรับอาบน้ำและแช่ได้ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปแช่น้ำ หรือแช่เท้าเพื่อสุขภาพ

18.00 เรือนทิพย์ สาขา 2 คลองสน หรือเทียบเท่า ( Aonang Villa Resort หรือ The Elements Krabi Resort )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านเรือนทิพย์ คลองสน

19.00 The Element Krabi Resort หรือเทียบเท่า ( Aonang Villa Resort )

เดินทาง เข้าสู่ที่พัก

07.00 The Element Krabi Resort หรือเทียบเท่า ( Aonang Villa Resort )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

รถไปรับท่านที่โรงแรมที่ท่านพัก

09.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลอันดามัน นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) นำท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม อ่าวปีเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชันถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น หาดลิง พบกับฝูงลิงน้ำรักที่มีอยู่ตามธรรมชาติ บนหมู่เกาะพีพี นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหาร บนเกาะพีพี นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี นำท่านกลับสู่ท่าเรือ

17.00 The Elements Krabi Resort. หรือเทียบเท่า ( Aonang Villa Resort )

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางเข้าที่พัก

19.00 The Elements Krabi Resort. หรือเทียบเท่า ( Aonang Villa Resort )

รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 The Elements Krabi Resort. หรือเทียบเท่า ( Aonang Villa Resort )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 SC PRINCESS TOUR

นำทุกท่านเดินทาง สู่ร้านขายของฝาก
จากนั้น นำทุกท่านเดินทาง กลับสู่ กทม โดยสวัสดิภาพ