11,300/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระขั้นต่ำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-ชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังค์ เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
5 ม. 5 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
เบอร์โทร
0811075655
อีเมล
หมายเหตุ

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจร ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เป็นต้น โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จันทบุรี - ระยอง 4 วัน 2 คืน

location_on ร้อยเอ็ด - ระยอง
โดย ออนซอนทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ความสุขเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศน์
1. ค่ารถมัคุเทศน์-สตาฟ 2000
2ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคุเทศน์ 1500x4 =6000
3.ค่าเบี้ยเลี้ยงสตาฟ 800x3 = 3200
4.ค่าห้องมัคคุเทศน์ 1500+1000=2500
5.ค่าประกันเดินทางมัคุเทศน์+สตาฟ56x2=112
รวมค่าใช้จ่ายมัคุเทศน์+สตาฟ 14012 บาท
ลูกค้า20คน เฉลี่ยคนล่ะ 700.6 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันเดินทาง 56 บาท
2.ค่าขนม ค่าเครี่องดื่ม และของบริการบนรถ 4 วันx100 =400 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 1,156.6 บาท
ภาษี7% 784บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1940.6 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

20.00 ละมัย เเสงเสดาะ

รวมกันที่จุดนัดหมายพร้อมทีมงานต้อนรับ บ.ออนซอนทัวร์ ให้ทุกท่านมาก่อนเวลา 30นาที ตรวจเช็คสัมภาระแจกแท็กติดกระเป๋า
นำทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดจันทบุรีด้วยรถบัสปรับอากาศ vip พร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะหรือจะหลับพักผ่อนบนรถบัสปรับอากาศVIP

06.00 ออนซอนทัวร์

เดินทางถึง ร้านแม่วรรณนา จังหวัดจันทบุรีทำภารกิจส่วนตัว

07.00 ร้านของฝากแม่วรรณนา

รับประทานอาหารเช้า เทศบาล 2 จันทบุรี อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190

08.00 ละมัย เเสงเสดาะ

รถบัสปรับอากาศ vip นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว

08.05 ออนซอนทัวร์

นำคณะเที่ยวชมความงดงามของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาด เล็กกว่า แต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร ทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด ภายใน บริเวณน้ำตกและลำคลอง มีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ "ปลาพลวงหิน"

11.00 ออนซอนทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล” เป็นอาสนวิหารประจำ มิสซังโรมันคาทอลิก ตรงข้ามชุมชนเก่าแก่เมืองจันทบูร โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หรือ อาสนวิหารพระแม่ปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี โดยมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆ และเที่ยวชมชุมชนริมแม่น้ำจัทบูรณ์

11.00 ออนซอนทัวร์

ค่ารถรางชมโบสถ์จันทบุรี

12.00 พาเพลินโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ( วรรณนาโฮมสเตย์ )

รับประทานอาหารกลางวัน ตั้งอยู่25/1 ม.10 ตำบล หนองชิ่ม อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130

13.00 พาเพลินโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ( วรรณนาโฮมสเตย์ )

chack-in เข้าที่พัก ตั้งอยู่25/1 ม.10 ตำบล หนองชิ่ม อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130

15.00 ออนซอนทัวร์

ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพเปียก ชมเหยี่ยวแดงและชมธรรมชาติ

18.00 พาเพลินโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ( วรรณนาโฮมสเตย์ )

รับประทานอาหารเย็น ตั้งอยู่25/1 ม.10 ตำบล หนองชิ่ม อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130

22.00 ออนซอนทัวร์

คืนนี้ราตรีสวัสดิ์

07.00 พาเพลินโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ( วรรณนาโฮมสเตย์ )

รับประทานอาหารเช้า 25/1 ม.10 ตำบล หนองชิ่ม อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130

08.00 ละมัย เเสงเสดาะ

รถบัสปรับอากาศ vip นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว

11.00 ออนซอนทัวร์

นำคณะเดินทางออกจากที่พัก จากนั้นพาคณะชม ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ทุ่งโปรงทองนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง จุดเด่นที่ใครๆ ก็ต้องมาเดินชมก็คือ สะไม้พานที่ทอดยาวผ่านต้นโปรงที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่ สะท้อนสีเขียวอ่อน จนกลายเป็นทุ่งโปรงทองที่สวยงาม

12.00 ครัวมารวย หรือเทียบเท่า ( ร้าน ณ สุขใจ )

รับประทานอาหารกลางวัน ตำบล คลองปูน อำเภอแกลง ระยอง 21170

13.00 ออนซอนทัวร์

นำคณะไปชมความยิ่งใหญ่ของ เรือรบหลวงประแส เรือรบหลวงเก่าที่ปลดประจำการจากสงครามเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เป็นอนุสรณ์สถานที่มีประวัติศาตร์สำคัญควรค่าแก่การรำลึกถึงราชนาวีไทย ปัจจุบันกลาย เป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาวชุมชนปากน้ำประแส เนื่องจากเรือหลวงประแสประจำการรับใช้ ประเทศชาติมานานจนหมดอายุการใช้งาน กองทัพเรือได้ปลดระวางประจำการเรือหลวงประแส

15.00 บ้านสบ๊าย สบาย หรือเทียบเท่า ( ชายตารีสอร์ท หรือ ระยองบีช )

chack-in เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่อยู่: 60/16 ถนนหาดแม่รำพึง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

18.00 บ้านสบ๊าย สบาย หรือเทียบเท่า ( ชายตารีสอร์ท หรือ ระยองบีช )

รับประทานอาหารเย็น 60/16 ถนนหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

22.00 ออนซอนทัวร์ หรือเทียบเท่า ( ชายตารีสอร์ท หรือ ระยองบีช )

คืนนี้ราตรีสวัสดิ์

07.00 บ้านสบ๊าย สบาย

รับประทานอาหารเช้า ที่อยู่: 60/16 ถนนหาดแม่รำพึง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์: 038-655-435, 08-1911-7280

08.00 ละมัย เเสงเสดาะ

รถบัสปรับอากาศ vip นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว

08.05 ออนซอนทัวร์

Check-out ออกจากที่พักช้อปปิ้งและซื้อของฝากที่ ตลาดบ้านเพ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาทิ เช่น กุ้งแห้งปลาหมึกแห้ง กะปิ และขนมหวานนานาชนิด

09.30 ออนซอนทัวร์

นำท่านเข้าเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง ชมโลกใต้ทะเลสีสันของความงดงาม มีปลา มากมายทั้งปลาสวยงาม ปลาขนาด ใหญ่เช่นปลาหมอทะเล ฉลาม กระเบน ปลากุดสลาดซึ่งอยู่ใน กลุ่มปลาเก๋าที่มีราคาแพง ชั้นล่างจะ พบฉลามกบ ปลาสากหรือปลา น้ำดอกไม้อันดุร้าย เป็นต้น

12.00 ร้านระเบียง เคียงนา บ้านค่าย ระยอง

รับประทานอาหารกลางวัน เลขที่ 3/5 หมู่ 1 หมู่บ้าน บ้านไผ่ ซอย - ถนน ตำบล หนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120
เวลาทำการ:
เปิด ⋅ ปิด 21:00
โทรศัพท์: 097 219 9524

13.00 ออนซอนทัวร์

นำคณะเดินทางสักการะหลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ วัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของจังหวัดระยอง เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคตะวันออก หลวงปูทิม อสริโก เป็นพระอาจารย์ผู้มีคาถาวิชาด้าน ความศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่น่านับถือกราบสักการะรูปหล่อหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ เสริมบุญบารมี

19.00 ลานพักดี จุดพักรถ หรือเทียบเท่า ( ร้านตะวันงาม ณ นางรอง หรือ ร้านแป้งหอม )

รับประทานอาหารเย็น 204 ตำบล จอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310

23.00 ออนซอนทัวร์

ทีมงานออนซอนทัวร์น้อมส่งคณะเดินทางถึงถึงหมายโดยสวัสดิภาพ