13,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศสองชั้น วีไอพีหรือรถตู้วีไอพี
- ค่าอาหารตลอดเล้นทางตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วย ตลอดเส้นทาง
- ค่ากิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
- ค่ามินิบาร์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
14/165 หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
เบอร์โทร
0958789935
อีเมล
sale_kctour@hotmail.com
หมายเหตุ

ภูเก็ต พีพี ดำน้ำ

location_on สกลนคร - ภูเก็ต
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี ฮอลิเดย์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ท่องเที่ยวภูเก็ต สกลนคร

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและมัคคุเทศก์ 10 ท่านต่อคัน
-ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200 x 5 วัน 6,000 บาท ุ500 บาทต่อท่าน
-ค่าน้ำเปล่า เบรคเช้าบ่าย รายวัน สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถ ท่านละ 200 บาทต่อวัน 4 วัน 800 บาท
-ประกันภัยเดินทาง 30 บาทต่อท่าน
-ข้าวกล่องวันแรก 50 บาทต่อท่าน

-ภาษี 7 % 840 บาท

06.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ยินดีต้อนรับคณะผู้เดินทาง โดยรถทัวร์ปรับอากาศ สองชั้น วีไอพี 40 ท่านต่อหนึ่งคันพร้อมทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดีออกเดินทางไปยังภูเก็ต ใช้เวลา 24 ชั่วโมง
บริการข้าวกล่องบนรถ

12.00 ครัวแป้งหอม2 ปักธงชัย หรือเทียบเท่า ( ครัวน้องเบนซ์ 0933276762 ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง นครราชสีมา )

บริการอาหารเที่ยง

18.00 แซ่บอีหลี 329 15 ถ. เพชรเกษม

บริการอาหารเย็น เสร็จเรียบร้อยพักผ่อนบนรถสำหรับคืนนี้ มุ่งหน้าภูเก็ต พักผ่อนบนรถ

06.00 The Village Resort & Spa, ถนน ปฏัก ตำบล กะรน Muang ภูเก็ต ประเทศไทย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรม

09.00 เคซี ฮออลิเดย์ทัวร์

ชมย่านเมืองเก่า ภูเก็ต
ชมพิพิธภัณท์ภูเก็ตไทยหัวดำ

12.00 The Village Resort & Spa, ถนน ปฏัก ตำบล กะรน Muang ภูเก็ต ประเทศไทย

บริการอาหารเที่ยง

13.00 เคซี ฮออลิเดย์ทัวร์

ไหว้พระขอพร วัดฉลอง
ส่งพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ

17.00 The Village Resort & Spa, ถนน ปฏัก ตำบล กะรน Muang ภูเก็ต ประเทศไทย

เข้าที่พัก

18.00 The Village Resort & Spa, ถนน ปฏัก ตำบล กะรน Muang ภูเก็ต ประเทศไทย

บริการอาหารเย็นทะเลเผา

06.00 The Village Resort & Spa, ถนน ปฏัก ตำบล กะรน Muang ภูเก็ต ประเทศไทย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรม

09.00 เคซี ฮออลิเดย์ทัวร์

ออกเดินทางมุ่งหน้าท่าเรือ ไปดำน้ำ

10.00 คมเกียรติทัวร์byนิวเอ็นจอย

ออกเดินทางมุ่งหน้าเดินทาง เกาะพีพี

12.00 เคซี ฮออลิเดย์ทัวร์

บริการอาหารเที่ยงบนเรือ พร้อมล่องเรือชมความงามของเกาะพีพี จากนั้นเดินทางกลับ

15.00 The Village Resort & Spa, ถนน ปฏัก ตำบล กะรน Muang ภูเก็ต ประเทศไทย

เข้าที่พัก

17.00 The Village Resort & Spa, ถนน ปฏัก ตำบล กะรน Muang ภูเก็ต ประเทศไทย

บริการอาหารเย็นบุฟเฟต์ทะเลเผา

06.00 The Village Resort & Spa, ถนน ปฏัก ตำบล กะรน Muang ภูเก็ต ประเทศไทย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทางกลับ มุ่งหน้าสกลนคร

09.00 เคซี ฮออลิเดย์ทัวร์

แวะชื้อของฝาก

12.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

บริการอาหารเที่ยงข้าวกล่องบนรถ เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง

18.00 เคซี ฮออลิเดย์ทัวร์

รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ลูกค้าชำระเงินเอง

23.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

เดินทางถึง สกลนคร วันที่ 5 เวลา 09.00 น