6,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
☑ ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
☑ ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
☑ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
☑ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
☑ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
☑ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
ค่าเดินทางไปยัง จ.ตรัง
☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรีด
ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
ในการจองทัวร์กรุณา ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
95/16 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร
เบอร์โทร
0944629398
อีเมล
Pairintrip@gmail.com
หมายเหตุ

เที่ยวเกาะมุก จ.ตรัง 3วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - ตรัง
โดย ไพรินทร์ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

มุกมนต์ตรารีสอร์ตซีฟร้อนท์ สนับสนุนโครงการภาครัฐ “ทัวร์เที่ยวไทย”
เที่ยวเกาะมุก จ.ตรัง 3วัน 2 คืน สำหรับ 4ท่าน
ปี 2565

3 วัน 2 คืน ที่มุกมนต์ตรารีสอรต์ เกาะมุก จ.ตรัง
ถ้ำมรกต unseen Thailand ที่โด่งดังทั้วโลก

เดินทาง ด้วยตนเอง รถรับที่ จ.ตรัง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
ค่าแรง 3 วัน วันละ 1,000 บาท รวม 3,000 บาท
ค่าที่พัก และอาหาร 3 วัน 3000 บาท
ค่ารถ 500 บาท
รวม 6,500 บาท /34 ท่าน
เฉลี่ย คนละ 192 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าประกันเดินทาง ท่านละ 300 บาท
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ท่านละ 250 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มูลค่า 392.53
รวม 1134.53 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

10.30 รถ Taxi

checkin แสกนใบหน้า ที่กรุงเทพ
รถรับที่สถานีรถไฟตรัง หรือ สนามบินตรัง มุ่งหน้าไปท่าเรือ “ควนตุ้งกู”

11.30 เรือหางยาว

ขึ้นเรือหางยาว 1 ลำ มุ่งหน้าข้ามทะเลอันดามัน มุ่งหน้าเกาะมุก (ใช้เวลา 30นาที)

12.00 มุกมนต์ตรารีสอร์ตซีฟร้อนท์

ทานอาหารเที่ยง ตามสั่งเสริฟที่ระเบียงห้องพัก จานเดียว
พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 รถสามล้อ

นั่ง Taxi พ่วงข้างมุ่งหน้าชมชุมชน ไปหาดชาลี เล่นน้ำทะเลใสแว๋ว (ประเดิม 500รูปแรกของทริป) ชาวบ้านเกาะมุกมาช่วยกันลากพระอาทิตย์ลงทะเล ให้ทุกท่านถ่ายรูป แสนรัญจวน
Taxi 1 คัน รับ-ส่ง เส้นทางไปหาดชาลีขรุขระ นั่งคันละ 4 คน
18:10 Taxi รับกลับที่พักมุกมนต์ตรา

19.00 มุกมนต์ตรา รีสอร์ท

ทานอาหารทะเล หมึก ปูสดๆ ร้องเพลง เปิดหน้า เต้นรำ ริมหาดมุกมนต์ตรา ดูดาวระยิบระยับนับล้านดวง บนท้องฟ้า คืนนี้ใครเห็นดาวพระเสาร์ วาบผ่านสายตา
(รับรางวัลพักฟรี 2คืน 3วัน เดือน ธันวาคม ของทุกปี บรรยากาศแสนประทับใจ)
เมนูอาหารเย็น :
แกงส้ม / หมึกผัดดำ/ ไข่เจียว/ ใบเหลียงผัดไข่/ ปูนึ่ง/ หมึกย่าง/ ผลไม้

23.00 มุกมนต์ตรา รีสอร์ท

ส่งทุกท่านเข้านอน พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง

08.00 รถสามล้อ

08:00 ทานอาหารเช้าพื้นเมืองเจ้าอร่อย ข้าวหมกไก่ และ ข้าวต้มกุ้ง กับ ข้าวเหนียวปิ้ง ปาท่องโก๋
Taxi 1 คัน ส่งท่าเรือ

09.00 เรือหางยาว

ออกท่องทะเลด้วย เรือหางยาว มุ่งหน้าถ้ำมรกต (1ใน unseen Thailand ที่โด่งดังทั้วโลก) ที่ใครๆต้องมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต ระหว่างทาง ท่านอาจจะเห็น ปลาพะยูน เต่าตนุ ขึ้นเหนือน้ำมาหายใจ โชว์ตัว เข้าลุยถ้ำมรกต ทั้งด้านนอกและในถ้ำ ธรรมชาติได้สร้างสรรอย่างประณีตบรรจง เปิดปล่องภูเขาเป็นรูปหัวใจ แสงอาทิตย์ตัดกับสีน้ำทะเลด้านในให้เป็นมรกต (1 ใน unseen Thailand ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาสัมผัส)

11.00 มุกมนต์ตรา รีสอร์ท

มุ่งหน้าเกาะกระดาน ทานอาหารเที่ยง.. บนชายหาดทรายขาวบนเกาะกระดาน ที่ กระดานบีชรีสอร์ต
เล่นน้ำ snorkeling ชมปะการัง ปลานีโม ฉลามหางสั้น ปลาวัว ปลานกแก้วหลากสี ที่เกาะกระดาน ถ่ายรูปที่ อุทยานแห่งชาติ“ เกาะกระดาน “ เดินเล่น beach walk พักผ่อนตามอัธยาศัยทรายขาวนุ่มเนียนเสมือนแป้งเด็กโคโดโมะ แวะพักเหนื่อยบนชายหาดขาวใส

15.00 รถสามล้อ

ขึ้นเรือออกจากเกาะกระดาน เรือจะแวะจอดกลางทะเล ดำน้ำดูปลาดาวหลากสี ตัวใหญ่ยักษ์ ขนาดเท่า 2ฝ่ามือ (ปลาดาวจัดว่าเป็นสัตว์สงวน ห้ามจัลขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปลงสื่อ จะถูกปรับได้ครับ)

Taxi 1 คัน รับกลับรีสอร์ต

18.00 มุกมนต์ตรา รีสอร์ท

ทานอาหารเย็น อาหารทะเลสดๆ ปิ้งย่างหน้าหาดมุกมนต์ตรา
เมนูอาหารเย็น :
แกงส้ม/ ไข่เจียว /ใบเหลียงผัดไข่/ แกงจืดไข่น้ำ/ ปูนึ่ง /หมึกย่าง / ผลไม้

21.00 มุกมนต์ตรา รีสอร์ท

พักผ่อน หลับสบายตามอัธยาศัย

08.00 รถสามล้อ

ตื่นสายสบายๆ ดื่มกาแฟ ทานอาหารเช้า ข้าวหมกไก่ ข้าวต้มกุ้ง ปาท่องโก๋ จิ้มสังขยา (อร่อยเหาะระดับการบินไทย) และเตรียมอำลาเกาะมุก
9:30 Taxi 1 คันพาท่านส่งท่าเรือเกาะมุก

10.00 เรือหางยาว

นั่งเรือหางยาวลำใหญ่ 1 ลำ เข้าฝั่ง ชิลล์มาก

11.00 รถ Taxi

รถรอรับส่งกลับ ตัวเมืองตรัง