11,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
แพ็คเกจนี้รวม:
• ค่าตั๋วเรือโดยสารขามา ชุมพร-เกาะเต่า
• ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
• ค่าคอร์สดำน้ำ
• ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
• ค่ารถรับส่งไป-กลับ ระหว่างคอร์สเรียน
• ทีมงานและมัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำภายในคอร์ส

เงื่อนไขการจอง เพื่อรับสิทธิ์โครงการทัวร์เที่ยวไทย
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และวันเดินทางได้ ต้องเป็นไปตามที่ระบุในโปรแกรมเท่านั้น
- เมื่อชำระค่าแพ็คเกจทัวร์ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และคืนเงินได้ทุกกรณี
- โปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะการจองสำหรับ 2 ท่าน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
8/75 หมู่ที่ 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์โทร
0898929382
อีเมล
kohtaoscubaclub@gmail.com
หมายเหตุ

เรียนดำน้ำเกาะเต่า

location_on ชุมพร - สุราษฎร์ธานี
โดย บริษัท ดิ ไอส์แลนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

คอร์สเรียนดำน้ำลึก Scuba เลือกเรียนคอร์ส Open Water, Advanced adv. หรือ 10 Fundives Free 1
รวมที่พัก 3 วัน 2 คืน รวมบริการรถรับส่งภายในคอร์สเรียน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

06.30 บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

ลูกค้าเดินทางมา Check-in ที่เคาท์เตอร์เรือ เพื่อรับตั๋วเรือ รอบโดยสาร 07.00 น. จากท่าเรือทุ่งมะขามน้อย (ชุมพร) สู่ท่าเรือแม่หาด (เกาะเต่า)

10.30 Koh Tao Scuba Club

ไกด์ชี้แจงรายละเอียดโปรแกรม ทักษะเบื้องต้นของการดำน้ำลึก ข้อปฎิบัติและวิธีการใช้งานอุปกรณ์การดำน้ำต่างๆ เตรียมพร้อมการดำน้ำ 2 จุดในช่วงบ่าย (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

12.00 Koh Tao Scuba Club

พักรับประทานอาหารกลางวัน

17.30 Good Dream หรือเทียบเท่า ( Sairee Hut Resort And Restaurant หรือ The Tarna Align Resort )

เดินทางกลับจากจุดดำน้ำมายัง เกาะเต่าสคูบ้าคลับ เพื่อเก็บอุปกรณ์ และบริการรถรับส่งไปยังที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.30 Koh Tao Scuba Club

ไกด์ชี้แจงรายละเอียดโปรแกรม ทักษะเบื้องต้นของการดำน้ำลึก ข้อปฎิบัติและวิธีการใช้งานอุปกรณ์การดำน้ำต่างๆ เตรียมพร้อมการดำน้ำ 2 จุดในช่วงบ่าย (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

12.00 Koh Tao Scuba Club

พักรับประทานอาหารกลางวัน

17.30 Good Dream หรือเทียบเท่า ( Sairee Hut Resort And Restaurant หรือ The Tarna Align Resort )

เดินทางกลับจากจุดดำน้ำมายัง เกาะเต่าสคูบ้าคลับ เพื่อเก็บอุปกรณ์ และบริการรถรับส่งไปยังที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 Koh Tao Scuba Club

กลับจากจุดดำน้ำ เพื่อทำเอกสารส่ง Certification และเช็คเอาท์เตรียมตัวเดินทางกลับ