12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
104/2 หมู่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี
เบอร์โทร
0659495645
อีเมล
Opdom@rubytravel.com
หมายเหตุ

เชียงใหม่-หาดใหญ่-เบตง

location_on เชียงใหม่ - ยะลา
โดย รูบี้ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เสน่ห์เบตง เมืองใต้สุดแดนสยาม สกายวอร์คที่ยาวที่สุดในเอเชีย ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่าย มัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน มัคคุเทศก์ 2240+1980= 4220 บาท
2.เบี้ยงเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*4=6000 บาท
3.ค่าห้องไกด์ 3 คืน 900+1600=2500 บาท
4.ค่ารถมัคคุเทศก์ 500 บาท
5.ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์ 35 บาท
6.โทรศัพท์มัคคเทศก์ 300 บาท
รวม 13455 บาท
ลูกค้า 20 ท่าน ท่านล่ะ 677.75

ค่าเบ็ตเตล็ด
1. ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2.ค่า Tag กระเป๋า 50 บาท
3.ค่า น้ำดื่มและของว่าง บนรถ 100 บาท
รวม 185 บาท
ค่าใช้จ่าย
1. 677.75+185= 862.75
2. ภาษี 7% = 820
รวม ค่ามช้จ่าย 1682.75 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

15.00 Thai Airasia Co.,Ltd.

บริษัท รูบี้คาร์เร้นท์ทัล จำกัด นำคณะพร้อมกันสนามบินเชียงใหม่ โดยไกด์เชียงใหม่รอต้อนรับ ออกเดินทางจากสนามบินโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงสนามบินหาดใหญ่ 17.10 รอรับ สัมภาระ

18.00 นายพิเชฐ กล่อมเกลี้ยง

รถตู้นำเที่ยว เส้นทางหาดใหญ่-ปัตตานี ยะลา-เบตง นำคนะเดินทางไปยัง สวนสาธารณะหาดใหญ่หันหน้าออกสูเมืองหาดใหญ่ เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวเขาคอหงส์ไหว้องค์พระพุทธมงคลมหาราช องค์พระพุทธรูปปรางค์ห้ามองค์ใหญ่หันหน้าออกสู่เมืองหาดใหญ่ และชมวิวเมืองหาดใหญ่ยามพระอาทิตย์ตก

19.00 ร้านอาหารบนเขา

19.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

20.00 หจก.โกลเด้นคราวน์พล่าซ่า

นำคณะเข้าที่พักในตัวเมืองหาดใหญ่ ณ โรงแรม โกลเด้นคราวน์ แกรนด์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 หจก.โกลเด้นคราวน์พลาซ่า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 นายพิเชฐ กล่อมเกลี้ยง

รถตู้นำเที่ยวเส้นทางหาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง นำท่านเดินทางท่องเที่ยว เช็คเอ้าท์ พร้อมเดินทางจากหาดใหญ่ เดินทางไปยัง จ.ปัตตานี (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ไหว้ศาลเจ้า เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานี ย่านเมืองเก่าปัตตานี จากนั้นชม "Bird City Street Art" สตรีทอาร์ตแห่งเมืองยะลา

12.00 ภัตตาคารลอนดอน ปัตตานี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภัตตาคารลอนดอน 13.00 ออกเดินทางไปยัง อ.เบตง จ.ยะลา (ใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะเก็บภาพจุดไฮไลท์ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง ถึง อ.เบตง

17.00 โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์

เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 ไชยยศ แก้วห่อทอง

รับคณะที่โรงแรม ไปรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จานเด่นเมนู ไก่เบตงคุณชาย 20.00 กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

04.00 นายพิเชฐ กล่อมเกลี้ยง

รถตู้นำเที่ยว เส้นทางหาดใหญ่-ยะลา-ปัตตานี-เบตง

04.30 ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 04.30 นำท่านเดินทางออกที่พัก ไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (ระยะทาง ประมาณ 30 กิโลเมตร) ใช้ประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง) ความสุขจากน้ำทะเล 2,038 ฟุต รอชมพระอาทิตย์ขึ้น และชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่นไฮไลท์สะพานกระจก Skywalk ชมทิวทัศน์แบบรอบทิศทาง 360 องศา และทางเดินพื้นกระจกใสยาว 61 เมตร (การขึ้นชมอยู่กับสภาพอากาศและจำนวนคนในแต่ละวัน) เดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู เก็บภาพสวยๆ สะพานไม้สะพานแขวน เดินทางกลับเข้าตัวเมือง

09.00 อุโมงค์ปิยะมิตร

เที่ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร เคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว เป็นอุโมงค์ดินบ่อน้ำร้อน จากนั้นแวะร้านเฉาก้วย (วุ้นดำ) ร้านชื่อดังเจ้าเก่าดั้งเดิม กม.4 เสริฟให้ท่านได้ทานเย็นชื่นใจ

12.00 ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล 13.00 แวะเที่ยว จุดใต้สุดแดนสยาม ไหว้พระพุทธาธิวาส ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง วัดเจ้าแม่กวนอิม รูปปั้นไก่เบตง เก็บภาพกับจุดไฮไลท์ ที่อยู่คู่เมืองเบตงมานาน ชมตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นเที่ยวชม สตรีทอาร์ทเมืองเบตง

18.30 ร้านอาหาร ร้านต้าเหยิน

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ร้านต้าเหยิน

20.00 โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์

ลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 นายพิเชฐ กล่อมเกลี้ยง

รถตู้นำเที่ยวเส้นทาง หาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง เช้คเอ้าท์ เดินทางกลับสนามบินหาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4-5 ชั่วโมง

12.00 ร้านอาหารดอนญ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านดอนญ่า ระหว่างทาง แวะไหว้พระ วัดช้างไห้ หรือ วัดราญฎร์บูรณะ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี

14.30 Thai Airasia Co.,Ltd.

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ 16.35 เครื่องบินออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ 18.40 เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ