7,479/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระขั้นต่ำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ชำระด้วยแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินได้บางส่วนในทุกกรณี เช่น กรณีที่ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
18 หมู่.4 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย
เบอร์โทร
0928845337
อีเมล
Kumchantravel@hotmail.co.th
หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจร ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ เป็นต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ล่องแพ กินปู ชมเมืองประวัติศาสตร์อโยธยา (5 วัน 3 คืน)

location_on ขอนแก่น - พระนครศรีอยุธยา
โดย คำจันทร์ นาคา ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวสุขใจ... ล่องแพ กินปู ชมมรดกโลก
- ล่องแพดูเหยี่ยวแดง เล่นน้ำสุดฟิน
- เต็มอิ่มกับเมนูซีฟู้ด ปูนึ่ง กุ้งเผา กันแบบไม่อั้น
- ล่องเรือ DINNER ชมพระอาทิตย์ตก เมืองมรดกโลก
- เล่นน้ำทะเลสุดชิล ณ หาดเจ้าหลาว
- ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 ศาสนา

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่ารถมัคคุเทศก์ - สตาฟท์ 6,000 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ (1,200 x 5) 6,000 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงสตาฟท์ (700 x 5 x 2) 7,000 บาท
4. ค่าห้องมัคคุเทศก์และสตาฟท์ 3,000 บาท
5. ค่าประกันการเดินทาง 75 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 22,075 บาท
ลูกค้า 40 คน เฉลี่ยคนละ 552 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าน้ำดื่ม น้ำผลไม้ ขนม ลูกอม 150 บาท
3. ค่าเข้าชมน้ำตกพลิ้ว 40 บาท
4. ค่าตรวจ ATK 100 บาท
5. ค่าหน้ากากอนามัย - แอลกอฮอล์เจล 100 บาท
6. ค่าอาหาร SETBOX ระหว่างการเดินทาง 60 บาท
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 489 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 964 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1,516 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

16.00 คำจันทร์นาคา ทราเวล

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับคณะผู้เดินทางทุกท่านและทำการสแกนยืนยันสิทธิ์ ก่อนขึ้นรถผ่านมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการระบาดของโควิด-19

17.30 หจก. รุ้งลันนา ทราเวล

ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น เดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี สนุกสนานกับกิจกรรมและการร้องคาราโอเกะ โดยการดูแลจากไกด์และสตาฟท์

07.00 ครัวต้นตำรับ (ร้านต้นตำรับของฝากจันทบุรี)

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านครัวต้นตำรับ

08.00 หจก. รุ้งลันนา ทราเวล

นำคณะออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น นำเที่ยวตามรายการ

08.40 คำจันทร์นาคา ทราเวล

นำคณะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมังกรบุปผาราม หรือวัดเล่งฮัวยี่ เป็นสาขาของวัดมังกรกมลาวาส ในกรุงเทพฯ พร้อมชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์แบบไทยและจีนที่สวยงาม ที่นี่เป็นส่วนของหางมังกร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 3 ขอโชคลาภได้ดังหวัง / นำคณะเล่นน้ำตกพลิ้ว ชมปลาพลวง เป็นการผ่อนคลายสวนน้ำกลางป่า อนุสรณ์แห่งความรักของ ร.5 และพระนางเรือล่ม

12.00 ปูเลโฮมสเตย์

รับประทานอาหารกลางวัน

15.00 ปูเลโฮมสเตย์

นำคณะเช็คอินเข้าที่พัก นำทุกท่านล่องแพเปียก สุดชิล พร้อมชมเหยี่ยวแดง และเล่นน้ำกันอย่างเต็มที่

18.00 ปูเลโฮมสเตย์

รับประทานอาหารเย็น อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ ปู กุ้ง และเมนูซีฟู้ด อันหลากหลาย และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการร้องคาราโอเกะ ได้เวลาอันควร พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ปูเลโฮมสเตย์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของปูเลโฮมสเตย์

08.00 หจก. รุ้งลันนา ทราเวล

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น นำเที่ยวตามรายการ

08.30 คำจันทร์นาคา ทราเวล

นำคณะไปสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองจันท์ บ่งบอกถึงความผูกพันของชาวเมืองที่มีต่อพระเจ้าตาก และศาลแห่งนี้อยู่ติดกับค่ายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจุดตีหม้อข้าวหม้อแกงเพื่อเข้ายึดครองเมืองจันท์ ในช่วงปี พ.ศ. 2310 หนึ่งในภารกิจสำคัญของการกอบกู้เอกราช หลังการเสียกรุงครั้งที่ 2 ของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ กษัตริย์หนึ่งเดียวแห่งกรุงธนบุรี / อาสนะวิหารพระนางมารีอา ปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ จันทบุรี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุกว่า 100 ปี มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิก ประดับกระจกสีสแตนกลาส รูปนักบุญรอบโบสถ์ ภายในมีรูปปั้นพระแม่มารีอา ประดับพลอยที่เกิดจากการบริจาคด้วยความศรัทธาของประชาชน เป็นโบสถ์สวยที่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนจันทบูร เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว / ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชน 3 ศาสนา และย่านการค้าเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ที่บ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงความสวยงาม ด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี ภายในชุมชนมีบ้านเก่า กิจการร้านค้า ร้านขนมทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ ที่มีลักษณะเป็น ตึกแถวโบราณ ลวดลายไม้จำหลัก อ่อนช้อย เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ ที่มีการอนุรักษ์เอาไว้เพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Asia - Pacific Heritage Award จาก UNESCO อีกด้วย ระหว่างอยู่ที่ชุมชนริมน้ำ อิสระให้ทุกท่านเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 คำจันทร์นาคา ทราเวล

โบสถ์สีน้ำเงินวัดปากน้ำแขมหนู ชมโบสถ์เซรามิคสีน้ำเงิน สีสันโดดเด่น แลนด์มาร์ค ถ่ายภาพสุดคูลของจันทบุรี ที่งดงาม วิจิตรตระการตา ด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาวคล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากซรามิคในสมัยโบราณ แตกต่างจากอุโบสถทั่วไปที่เคยพบเห็นเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ได้เห็นภาพ ทำให้มีการแชร์ไปในโลกโซเชียล จนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความงาม ถ่ายภาพกันอย่างไม่ขาดสาย

14.30 ขวัญใจรีสอร์ท

นำคณะเข้าเช็คอินขวัญใจรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย และเล่นน้ำทะเลอย่างอิสระ

18.00 บุญน้ำฟ้า รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว​ จันทบุรี

รับประทานอาหารเย็น อิ่มอร่อยกับเมนูซีฟู้ดพื้นบ้าน หลังมื้ออาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ขวัญใจรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก

08.00 หจก. รุ้งลันนา ทราเวล

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น นำเที่ยวตามรายการ

08.30 คำจันทร์นาคา ทราเวล

จุดชุมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด หนึ่งใน Dream Destination ที่พลาดไม่ได้ ให้อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูป พร้อมวิวแบบพาโนราม่า / เจดีย์บ้านหัวแหลม เป็นเจดีย์สีขาวเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล มีอายุราว 200 ปีโดยจะมีสะพานไม้ยื่นยาวไปในทะเล เป็นทางเดินไปสักการะองค์เจดีย์ ต่อจากนั้น นำคณะเดินทางสู่จังหวัดอยุธยา โดยมีการบริการอาหารกลางวันแบบ SETBOX ระหว่างทาง

13.00 คำจันทร์นาคา ทราเวล

นำท่านเข้าชม “วัดไชยวัฒนาราม” ที่ได้สร้างขึ้นในปี 2173 เป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์อุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา โดยทำการจำลองแบบปราสาทนครวัดมาก่อสร้าง และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำเรื่อง บุพเพสันนิวาส ที่แม่การะเกดพูดถึงบ่อย ๆ อีกด้วย ตามร้อยออเจ้า แต่งชุดไทย ไปถ่ายรูปเมืองประวัติศาสตร์-ล่องเรือกัน / วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นวิหารเก่าแก่ในเขต กำแพงเมืองที่ได้รับการบูรณะอย่างดี ภายในวิหารมีพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปประธาน ขนาดใหญ่ที่บูรณะใหม่ ด้วยทองสำริดหุ้มทอง

17.30 ร้านอาหารกานต์กิตติ

นำคณะล่องเรือรับประทานอาหารเย็น ชมพระอาทิตย์ตก พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ และร้องคาราโอเกะ ตลอดระยะทางล่องเรือ 1.30 ชั่วโมง

19.00 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา

นำคณะเข้าเช็คอินโรงแรมสุดหรู 4 ดาว ริมแม่น้ำป่าสัก เมืองอยุธยา เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 หจก. รุ้งลันนา ทราเวล

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น นำเที่ยวตามรายการ

08.30 คำจันทร์นาคา ทราเวล

วัดใหญ่ชัยมงคล ณ ที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุด จุดสนใจของวัดคือเรื่องราวประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรี ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้ที่นับถือศรัทธากราบไหว้ เป็นจุดที่ไม่ควรพลาด
/ นำท่านนมัสการหลวงพ่อโต ณ วัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่ง และมีชื่อเสียงมากจุดเด่นอยู่ที่หลวงพ่อโต หรือซำปอกง ที่ทั้งชาวไทยและชาวจีนให้ความเคารพนับถือมาช้านาน และกราบไหว้ เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ที่มีตำนานอย่างยาวนาน พร้อมทั้งขอพรเทพเจ้าต่าง ๆ

10.30 คำจันทร์นาคา ทราเวล

ตลาดน้ำอโยธยา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านในสมัยโบราณ จะมีสินค้าและกิจกรรมหลากหลาย รวมทั้งชมโชว์การแสดงพื้นบ้าน อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

12.30 คำจันทร์นาคา ทราเวล

เดินทางออกจากอยุธยา มุ่งตรงสู่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาแวะจุดซื้อของฝากกลางดง อ.ปากช่อง ท่านสามารถเลือกซื้อผลไม้ ขึ้นชื่อ น้อยหน่า กะหรี่ปั๊บหรือสินค้าของฝากอื่น ๆ ที่วางขายเรียงรายข้างทาง

15.00 คำจันทร์นาคา ทราเวล

อุทยานลานบุญมหาวิหาร พาทุกท่านมาชมความยิ่งใหญ่ของอุทยานหลวงปู่โต โดยมีคุณสรพงษ์ ชาตรี เป็นประธานมูลนิธิ ในการดำเนินการก่อสร้าง ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ จ.ขอนแก่น โดยแวะรับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (อิสระให้ท่านเลือกรับประทานตามอัธยาศัย)

23.00 คำจันทร์นาคา ทราเวล

เดินทางถึงจังหวัดขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ