12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
ค่าบริการรถตู้ปรับอากาศ ตลอดเส้นทางที่กำหนด 1 คัน
ค่าบริการที่พักตามที่ระบุในรายการจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )
ค่าบริการอาหารจัดเลี้ยงทุกมื้อตามรายการ จำนวน 7 มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ในการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าบริการมัคคุเทศก์และทีมงานที่ชำนาญงานจาก ดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าแท็กซี่ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วททริปในบางวัน
ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนเเปลงวันเดินทางได้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
เลขที่ 7 ซอย ถนน รามคำแหง ซอย รามคำแหง 60 แยก 9 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร
0875860909
อีเมล
bass@wtravel.co.th
หมายเหตุ

ราชบุรี - เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

location_on ราชบุรี - ตราด
โดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ ราชบุรี - เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน สนุกสนานเล่นน้ำโต้คลื่น บริเวณชายหาด ส่วนตัวของรีสอร์ท

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*3 = 3000 บาท
4.ค่าเดินทาง 1000 บาท
5.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ = 2800 บาท
6.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 30 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ เเละ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
ลูกค้า 8 คน เฉลี่ย 853.75 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันเดินทาง 30 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม เเละ บริการบนรถ 300 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,183.75 บาท

ภาษี 7% = 82.86

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1266.61 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดัดหมาย จ.ราชบุรี

04.30 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ณัฐณิชา ทรานสปอร์ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

ออกเดินทางสู่ จ.ตราด โดยรถตู้ปรับอากาศ หจก.ณัฐณิชา ทรานสปอร์ต แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง

11.30 ภัตตาคารแสงฟ้า

บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคารแสงฟ้า

12.30 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

พร้อมกันที่ท่าเรือคลอรัลบีช แหลมศอก (มาก่อนเวลาเรือ 30 นาที พร้อมแสดงบัตรประชาชน) และ เอกสารการฉีดวัคซีน (ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม)

13.00 เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท

ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เกาะกูด ระหว่างทางชมทัศนียภาพหมู่เกาะน้อยใหญ่ ของท้องทะเลตราด โดย เรือสปีทโบ๊ท เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท

14.10 โรงเเรม เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท

ถึงท่าเรือ เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท (Check-in) เข้าสู่ที่พัก

15.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

สนุกสนานเล่นน้ำโต้คลื่น บริเวณชายหาด ส่วนตัวของรีสอร์ท หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท

รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

21.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับชมคลื่นทะเลสวยงาม

07.00 เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำทะเล สระน้ำ ถ่ายรูปสวยๆๆ ริมชายหาด

12.00 เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

13.00 เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท

พร้อมออกเดินทางไปดำน้ำชมปะการัง ณ.เกาะแรด

16.00 เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท

เดินทางกลับถึงรีสอร์ท เล่นน้ำ พายเรือคายัค

19.00 เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท

รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

21.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับชมคลื่นทะเลสวยงาม

07.00 เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08.30 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

เก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับ (Check-out)

09.00 เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท

ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือคอรัลบีช แหลมศอก โดย เรือสปีทโบ๊ท จ.ตราด

10.20 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

ท่าเรือคอรัลบีช แหลมศอก จ.ตราด โดยสวัสดิภาพ

10.30 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ณัฐณิชา ทรานสปอร์ต แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง

ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ พาทุกท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน

12.20 ร้านอาหารปูจ๋า

บริการอาหารกลางวัน ร้านปูจ๋า

14.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

วัดแขมหมู จังหวัดจันทบุรี

15.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

ช้อปปิ้ง เดินทางกลับ จ.ราชบุรี

21.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

เดินทางโดยสวัสดิภาพ ถึงจังหวัดราชบุรี