4,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระขั้นต่ำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ชำระด้วยแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินได้บางส่วนในทุกกรณี เช่น กรณีที่ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
18 หมู่.4 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย
เบอร์โทร
0928845337
อีเมล
Kumchantravel@hotmail.co.th
หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจร ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ เป็นต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ล่องแพ กินปู ดูเหยี่ยว (4 วัน 2 คืน)

location_on ขอนแก่น - จันทบุรี
โดย คำจันทร์ นาคา ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวสุขใจ... ล่องแพ กินปู ดูเหยี่ยว ขอนแก่น - จันทบุรี (4 วัน 2 คืน)
- ล่องแพ ดูเหยี่ยวแดง เล่นน้ำสุดฟิน
- เต็มอิ่มกับเมนูซีฟู้ด ปูนึ่ง กุ้งเผา กันแบบไม่อ้ัน
- ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 ศาสนา
- เล่นน้ำทะเลสุดชิล ณ หาดเจ้าหลาว
- สนุกสนานกับคาราโอเกะตลอดทริป

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1. ค่ารถมัคคุเทศก์ - สตาฟท์ 4,000 บาท (สำหรับเดินทางไปทำงาน)
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ (1,200 x 4) 4,800 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงสตาฟท์ (700 x 4) 2,800 บาท
4. ค่าห้องมัคคุเทศก์และสตาฟท์ 1,900 บาท
5. ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์ - สตาฟท์ 50 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 13,550 บาท
ลูกค้า 40 คน เฉลี่ยคนละ 338 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าน้ำดื่ม น้ำผลไม้ ขนม ลูกอม 100 บาท
3. ค่าเข้าชมน้ำตกพลิ้ว 40 บาท
4. ค่าตรวจ ATK 100 บาท
5. ค่าหน้ากากอนามัย - แอลกอฮอล์เจล 100 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 365 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 703 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

16.00 คำจันทร์นาคา ทราเวล

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับคณะผู้เดินทางทุกท่านและทำการสแกนยืนยันสิทธิ์ ก่อนขึ้นรถผ่านมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการระบาดของโควิด-19

17.30 หจก. รุ้งลันนา ทราเวล

ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น เดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี สนุกสนานกับกิจกรรมและการร้องคาราโอเกะ โดยการดูแลจากไกด์และสตาฟท์

07.00 ครัวต้นตำรับ (ร้านต้นตำรับของฝากจันทบุรี)

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านครัวต้นตำรับ

08.00 หจก. รุ้งลันนา ทราเวล

นำคณะออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น นำเที่ยวตามรายการ

08.40 คำจันทร์นาคา ทราเวล

นำคณะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมังกรบุปผาราม หรือวัดเล่งฮัวยี่ เป็นสาขาของวัดมังกรกมลาวาส ในกรุงเทพฯ พร้อมชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์แบบไทยและจีนที่สวยงาม ที่นี่เป็นส่วนของหางมังกร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 3 ขอโชคลาภได้ดังหวัง / นำคณะเล่นน้ำตกพลิ้ว ชมปลาพลวง เป็นการผ่อนคลายสวนน้ำกลางป่า อนุสรณ์แห่งความรักของ ร.5 และพระนางเรือล่ม

12.00 ปูเลโฮมสเตย์

รับประทานอาหารกลางวัน

15.00 ปูเลโฮมสเตย์

นำคณะเช็คอินเข้าที่พัก นำทุกท่านล่องแพเปียก สุดชิล พร้อมชมเหยี่ยวแดง และเล่นน้ำกันอย่างเต็มที่

18.00 ปูเลโฮมสเตย์

รับประทานอาหารเย็น อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ ปู กุ้ง และเมนูซีฟู้ด อันหลากหลาย และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการร้องคาราโอเกะ ได้เวลาอันควร พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ปูเลโฮมสเตย์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของปูเลโฮมสเตย์

08.00 หจก. รุ้งลันนา ทราเวล

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น นำเที่ยวตามรายการ

08.30 คำจันทร์นาคา ทราเวล

นำคณะไปสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองจันท์ บ่งบอกถึงความผูกพันของชาวเมืองที่มีต่อพระเจ้าตาก และศาลแห่งนี้อยู่ติดกับค่ายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจุดตีหม้อข้าวหม้อแกงเพื่อเข้ายึดครองเมืองจันท์ ในช่วงปี พ.ศ. 2310 หนึ่งในภารกิจสำคัญของการกอบกู้เอกราช หลังการเสียกรุงครั้งที่ 2 ของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ กษัตริย์หนึ่งเดียวแห่งกรุงธนบุรี / อาสนะวิหารพระนางมารีอา ปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ จันทบุรี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุกว่า 100 ปี มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิก ประดับกระจกสีสแตนกลาส รูปนักบุญรอบโบสถ์ ภายในมีรูปปั้นพระแม่มารีอา ประดับพลอยที่เกิดจากการบริจาคด้วยความศรัทธาของประชาชน เป็นโบสถ์สวยที่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนจันทบูร เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว / ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชน 3 ศาสนา และย่านการค้าเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ที่บ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงความสวยงาม ด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี ภายในชุมชนมีบ้านเก่า กิจการร้านค้า ร้านขนมทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ ที่มีลักษณะเป็น ตึกแถวโบราณ ลวดลายไม้จำหลัก อ่อนช้อย เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ ที่มีการอนุรักษ์เอาไว้เพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Asia - Pacific Heritage Award จาก UNESCO อีกด้วย ระหว่างอยู่ที่ชุมชนริมน้ำ อิสระให้ทุกท่านเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 คำจันทร์นาคา ทราเวล

โบสถ์สีน้ำเงินวัดปากน้ำแขมหนู ชมโบสถ์เซรามิคสีน้ำเงิน สีสันโดดเด่น แลนด์มาร์ค ถ่ายภาพสุดคูลของจันทบุรี ที่งดงาม วิจิตรตระการตา ด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาวคล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากซรามิคในสมัยโบราณ แตกต่างจากอุโบสถทั่วไปที่เคยพบเห็นเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ได้เห็นภาพ ทำให้มีการแชร์ไปในโลกโซเชียล จนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความงาม ถ่ายภาพกันอย่างไม่ขาดสาย

14.30 ขวัญใจรีสอร์ท

นำคณะเข้าเช็คอินขวัญใจรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย และเล่นน้ำทะเลอย่างอิสระ

18.00 บุญน้ำฟ้า รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว จันทบุรี

รับประทานอาหารเย็น อิ่มอร่อยกับเมนูซีฟู้ดพื้นบ้าน หลังมื้ออาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ขวัญใจรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก

08.00 หจก. รุ้งลันนา ทราเวล

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น นำเที่ยวตามรายการ

08.30 คำจันทร์นาคา ทราเวล

จุดชุมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด หนึ่งใน Dream Destination ที่พลาดไม่ได้ ให้อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูป พร้อมวิวแบบพาโนราม่า / เจดีย์บ้านหัวแหลม เป็นเจดีย์สีขาวเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล มีอายุราว 200 ปีโดยจะมีสะพานไม้ยื่นยาวไปในทะเล เป็นทางเดินไปสักการะองค์เจดีย์

12.00 คำจันทร์นาคา ทราเวล

นำคณะออกเดินทางกลับสู่ จ.ขอนแก่น โดยแวะรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็นระหว่างทาง

23.00 คำจันทร์นาคา ทราเวล

ทีมงานคำจันทร์นาคา ทราเวล ส่งกลับคณะทัวร์ยังจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจ