12,296/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขในการเดินทางเงื่อนไขรายการนำเที่ยว
**ในกรณีมีเด็ก เด็กต่ำกว่า 5 ขวบฟรี , 6-12 ขวบ คิด 70% , 13 ขวบขึ้นไป คิดราคาผู้ใหญ่
อัตรานี้รวม
 ราคานี้การันตีตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป
 ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3-4-6 ท่าน ตามไทพ์ของโรงแรม
 ค่ารถตูัปรับอากาศVIP 9 ที่นั่ง 1 คัน หรือ (รถบัสปรับอากาศสองชั้น VIP จำนวน 1 คัน ในกรณีจำนวนลูกค้า 40-44 ท่าน)
 ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุ
 เครื่องดื่ม โซดา น้ำอัดลม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ในมื้ออาหารเย็น
 กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษา วงเงิน 500,000
 ประกันอาหารเป็นพิษวงเงิน 100,000
 เงื่อนไขตามกรมธรรม์กำหนด
 ทีมงานไกด์ สต๊าฟ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
 กิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
 ดนตรีคาราโอเกะ (ในกรณีลูกค้า 40 ท่านขึันไป)
 ภาษี 7%
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกรายการ
 ค่าเสียหาย อันเกิดจากลูกค้าทำสิ่งของชำรุด
 ค่าทิปไกด์ สต๊าฟ แล้วแต่ลูกค้าพึงพอใจในการบริการ
อภินันทนาการ
 น้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนม ผ้าเย็น บริการระหว่างการเดินทาง
 ของรางวัลเล่นเกมส์บนรถ ระหว่างเดินทาง
 เกมส์หน้างาน ยิงปืน ปาโป่ง โยนห่วง (ในกรณี สถานที่อำนวย(ในกรณีลูกค้า 40 ท่านขึันไป)
 ตกแต่งสถานที่งานเลี้ยง ตามตรีมงานที่ตกลง(ในกรณีลูกค้า 40 ท่านขึันไป)
 เกมส์พร้อมรางวัลของที่ระลึกอีกมากมาย
 ยาสามัญทั่วไป
 ป้ายไวนิลถ่ายรูปหมู่
 บริการถ่ายภาพ เก็บส่งให้หลังจบงาน
- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป ชุดเล่นน้ำ ชุดว่ายน้ำ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
589 หมู่ที่ 16 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ทางบริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด หวังว่ารายละเอียดที่เสนอมาข้างต้นนี้ คงเป็นที่เพียงพอในการพิจารณาใช้บริการบริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด ของเรา หากท่านต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ทุกโอกาส
บริการด้วยใจรัก บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด
บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ 52/00409
☎️0612919498
☎️0621349349
email : rungruangwong@gmail.com

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
589 หมู่ 16 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์โทร
0612919498
อีเมล
Rungruangwong@gmail.com
หมายเหตุ

เที่ยว เกาะช้าง - จันทบุรี กินหรูอยู่สบาย กับรุ่งเรืองวงค์

location_on ขอนแก่น - จันทบุรี
โดย บริษัท รุ่งเรืองวงค์ทราเวล1998 จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ท่องเที่ยวสบายใจ กินหรูอยู่สบาย รถสวย เครื่องเสียงดี แอร์เย็น บริการทุกระดับประทับใจ ไปกับรุ่งเรืองวงค์ สิค่ะ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้้จ่ายมัคคุเทศก์
1 เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*4=6000 บาท
2 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1800*2=3600 บาท
3 ค่าห้องพักคนขับรถ 1800*2=3600 บาท
4 ประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 50 บาท
5 ค่ารถ ไกด์+สต๊าฟ 500*2=1000

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 14250 บาท
ลูกค้า 9 คน เฉลี่ยคนละ 1425 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1 ค่าประกันการเดินทาง 50 บาท
2 ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 100 บาท

รวมค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์+เบ็ดเตล็ดลูกค้า 1575 บาท

ภาษี 7% = 732 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2307 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

17.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด คณะรวมกันที่จุดนัดหมาย พนักงานต้อนรับ บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

18.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

ออกเดินทาง โดยรถบัส หรือรถตู้ ปรับอากาศ VIP พร้อมบริการ ของว่าง ระหว่างการเดินทางให้ท่านอิสระทำกิจกรรมบนรถเช่นเลือกดูหนัง ฟังเพลง ร้องเพลง หรือจะพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถก็ได้ตามสะดวก พร้อมสนุกสนานรื่นเริงกับทีมงาน ไกด์ สต๊าฟ มืออาชีพ

06.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

ทำภาระกิจส่านตัวพักผ่อน ตามอัธยาศัย

07.00 ร้านแม่วรรณณาของฝาก

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

07.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

รับประทานอาหารเช้า ณ ทานบนรถอาหารเซ็ตบ๊อก+สแน็กบ๊อก+นม+หรือน้ำผลไม้ (มื้อที่1 )

11.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือเฟอรี่ ออกเดินทางไปยังเกาะช้าง

12.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2 )

15.00 คชารีสอร์ท แอนด์ สปาเกาะช้าง หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าว รีสอร์ท )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

ให้คณะท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำหาดสวย

18.30 คชารีสอร์ท แอนด์ สปาเกาะช้าง หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าว รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3

07.00 คชารีสอร์ท แอนด์ สปาเกาะช้าง หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าว รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

09.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ กลับสุ่ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ

12.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5 ) ทานบนรถอาหารเซ็ตบ๊อก+สแน็กบ๊อก+นม+หรือน้ำผลไม้

14.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

นำคณะเข้าเยี่ยมชม วัดปากน้ำแขมหนู วัดสวย จันทบุรี ความสวยงามของที่นี่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน สวยงาม ที่มาของโบสถ์สวยแห่งนี้ก็คือ เมื่อโบสถ์หลังเก่าเริ่มชำรุดทรุดโทรมมากขึ้นเพราะวัดตั้งอยู่ติดกับทะเล จึงมีการรื้อสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้น และเพื่อความมั่นคงแข็งแรงจึงใช้เซรามิกมาเคลือบชั้นปูนป้องกันอีกชั้นหนึ่งนั่นเองค่ะ มุมไฮไลท์ก็คือมุมด้านหน้าของโบสถ์ที่มีบันไดพญานาค 5 เศียร ตรงนี้บอกเลยว่าถ่ายรูปสวยมากๆ ทีเดียว

16.00 หาดทรายทอง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( รัตนปุระ บีช รีสอร์ท )

นำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 หาดทรายทอง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( รัตนปุระ บีช รีสอร์ท )

นำคณะ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ให้ท่านได้รับประทานอาหารสุดอร่อย บรรยากาศสบายๆในแบบส่วนตัวที่ทางทีมงานจัดไว้ให้ พร้อมทั้งสนุกสนาน PARTY KARAOKE สุดม่วน และร่วมเล่นกิจกรรมต่างตลอดทั้งงานเลี้ยง

22.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

สมควรแก่เวลา พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

07.00 หาดทรายทอง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( รัตนปุระ บีช รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

09.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

นำคณะแวะถ่ายรูป จุดชมวิวเนินนางพญา ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมานและปากอ่าวคุ้งกระเบนค่ะ เป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นถนนเลียบทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะ มีระยะทางทั้งหมด

12.00 ร้านต้นตำหรับของฝากจันทบุรี

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8)

12.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8 ) ทานบนรถอาหารเซ็ตบ๊อก+สแน็กบ๊อก+นม+หรือน้ำผลไม้

13.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

นำคณะเดินทางกลับ พร้อมสนุกสนานกับ ระบบแสงสีเสียง คาราโอเกะ ดูหนัง ฟังเพลง บนรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น

18.00 ตะวันงาม นางรอง

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9)

18.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

นำคณะเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ ทีมงานรุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด น้อมส่งท่านคณะพร้อมความทรงจำที่ดี และความประทับใจไม่รู้ลืม

22.00 บริษัท รุ่งเรืองวงค์ ทราเวล 1998 จำกัด

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 9 ) ทานบนรถอาหารเซ็ตบ๊อก+สแน็กบ๊อก+นม+หรือน้ำผลไม้