11,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามเงื่อนไขทัวร์เที่ยวไทย
- ได้รับวัคซีนครบ2เข็ม ไม่ต้องแสดงผลตรวจATK/ยังไม่ได้รับวัคซีน แสดงผลตรวจATK ก่อนเดินทาง 24 ชม.
- มีสมาร์ทโฟนใช้การได้ดี สามารถใช้แอปเป๋าตังได้ปกติ
- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
- หลังจองและจ่ายเงินมัดจำแล้วภายใน 7 วัน ยกเลิกทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
96 ม.1 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทร
0882591687
อีเมล
otp_tour123@hotmail.com
หมายเหตุ

- ทางทัวร์ บริการคณะเดินทางตลอดการเดินทางด้วยอาหารว่างขนมต่างๆตลอดจนลูกอม ผ้าเย็นและน้ำดื่ม
- รถบัสที่ให้บริการ มีพนักงานขับรถ 2 คน คอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
- ทีมงานไกด์ สตาฟ 2 คน คอยบริการคณะดูแลคณะทัวร์ ตลอดการเดินทาง
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการนี้รวม
*ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง,ค่าอาหารตลอดเล้นทางตามที่ระบุในโปรแกรม, ค่าที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม, ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง1ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5แสนบาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์), ค่ามัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วย ตลอดเส้นทาง, ค่ากิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรานี้ไม่รวม
*ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ และค่ามินิบาร์ของโรงแรมที่พัก

เชียงราย - จันทบุรี (หมู่บ้านไร้แผ่นดิน และ หาดเจ้าหลาว)

location_on เชียงราย - จันทบุรี
โดย อรเทพิน ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเมืองไทย ประทับใจ ไปกับ อรเทพิน ทัวร์
เชียงราย - จันทบุรี (หมู่บ้านไร้แผ่นดิน และ หาดเจ้าหลาว)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์1คน และสตาร์ฟ1คน และพนักงานขับรถบัส
1. -ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ จำนวน 5 วันๆละ 1500 บาท = 7500 บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยงสตาร์ฟ จำนวน 5 วันๆละ 700 บาท = 3500 บาท
2.ค่ารถเดินทางมัคคุเทศก์เพื่อเดินทางไป-กลับไปรับงานจังหวัดเชียงราย = 2000 บาท
3.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์วันเดินก่อนเดินทางและวันกลับถึงเชียงราย 850*2คืน 1700 บาท
4.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์และสตาร์ฟจำนวน 2 คนๆละ 30 บาท= 60 บาท
5.ค่าเครื่องดื่มและค่าห้องพักพนักงานขับรถระหว่างเดินทาง 5วันๆละ 350บาท = 1750 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ 16,510 บาท
ลูกค้าต่อ1บัส= 30 คน เฉลี่ยคนละ 550 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ดลูกค้า
1.ค่าทำประกันการเดินทาง 30 บาท
2.ค่าขนมขบเคี้ยวบนรถ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็งลูกค้า 150 บาท
3.ค่าเจลแอลกอฮอล์ ทิชชู่ หน้ากากอนามัย และสายคล้องแมส 100 บาท

***รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และสตาร์ฟ 1 คน+ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ดลูกค้า 550+280 = 830 บาท
***ภาษี 7% =720 บาท
รวม 830+720= 1550บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

14.30 บจก.อรทัยทรานส์เซอร์วิส

ทีมงานไกด์และสตาร์ฟของบริษัทฯ ต้อนรับคณะทัวร์ ณ จุดนัดหมายในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายเพื่อทำการสแกนใบหน้าเช็คอินคณะทัวร์ตามระบบทัวร์เที่ยวไทย เมื่อเเสร็จรียบร้อยถูกต้อง ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศVIP คืนนี้ลูกค้าพักผ่อนบนรถ ทีมงานพร้อมดูแลท่านดุจญาติมิตร ปลายทางจังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดินทางมีบริการแจกของว่าง ขนมขบเคี้ยว และน้ำดื่ม

19.00 หจก.นครเถินธุรกิจ (ห้องอาหารครัวส้มเกลี้ยง)

รับประทานอาหารเย็นอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (มื้อที่1) เมนูเซ็ทโต๊ะ นั่งทานโต๊ะละ 6 - 8 ท่าน เมนูอาหารไทยสุดอร่อย พร้อมน้ำดื่ม และผลไม้ หลังจากนั้นออกเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศ VIP สนุกสนานกับกิจกรรม สันทนาการที่ทางทัวร์จัดให้เพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลาย
ระหว่างการเดินทาง พักผ่อนบนรถบัส

07.30 ร้านอาหารต้นตำหรับ

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าจังหวัดจันทบุรี คณะทัวร์เข้าห้องน้ำ ทำภาระกิจส่วนตัว ล้างหน้า แปรงฟัน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะทัวร์รับประทานอาหารเช้าร้านต้นตำหรับ(มื้อที่2) รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมชา กาแฟ โอวัลติน และน้ำผลไม้

09.30 บจก.อรทัยทรานส์เซอร์วิส

คณะทัวร์สามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ 1 โปรแกรม ระหว่าง 1. วัดเขาสุกิม หนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองจันทบุรี เพื่อกราบสรีระสังขารของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย (ศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตโต)
หรือ 2.อ่าวคุ้งกระเบน ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติป่าชายเลนที่สวยงามและแปลกตา จากนั้นเดินทางต่อโดยรถบัส VIP มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือขลุง เพื่อส่งคณะทัวร์ลงเรือไปหมู่บ้านบางชัน(หมู่บ้านไร้แผ่นดิน)

11.30 นายสมหมาย แม่หลิม

นำคณะทัวร์นั่งเรือหางยาว เพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านบางชัน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าชายเลนที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านทั้งสองฝั่งข้างทางจนถึงที่พัก
(ใช้เวลาเดินทางโดยเรือประมาณ 30 นาที)

12.00 ห้องอาหารรักษ์น้ำโฮมสเตย์(มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์)

เดินทางถึงหมู่บ้านบางชัน พาคณะทัวร์รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่3) ณ ห้องอาหารเหยี่ยวแดงโฮมสเตย์ (มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์) พร้อมเมนูขนมหวานหรือผลไม้

13.00 ที่พักรักษ์น้ำโฮมสเตย์(มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์)

คณะเช็คอินน์ เข้าที่พักสไตล์เกาหลี และ ญี่ปุ่น ตกแต่งสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน(ห้องปรับอากาศ) สบู่ , แชมพู , wifi (คณะทัวร์ต้องเตรียมผ้าเช็ดตัวไปเอง) พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเดินเล่นบริเวณรอบๆหมู่บ้านเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวบ้านบางชัน การทำประมงพื้นบ้านและการแปรรูปอาหารทะเล หรือจะเดินเท้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อบางชันและรอยพระหัตถ์ของ ร.5 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

15.00 รักษ์น้ำโฮมสเตย์(มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์)

คณะทัวร์ร่วมกิจกรรมล่องแพเปียก ท่ามกลางธรรมชาติป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และสนุกสนานกับเสียงดนตรีตลอดการล่องแพ นั่งพักผ่อนชิวๆบนแพ ลงพอกโคลน หรือกระโดดลงเล่นน้ำได้เต็มที่ มีเรือคายัคให้พายเล่น ชมบรรยากาศทะเลปากแม่น้ำ และตื่นตาตื่นใจกับการให้อาหารเหยี่ยวแดง และกิจกรรมมากมาย
ที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม

18.00 รักษ์น้ำโฮมสเตย์(มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์)

รับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษ (มื้อที่4) อาหารทะเลแบบบุฟเฟต์ เน้นอาหารทะเลสดๆ ซีฟู๊ด เติมได้ไม่อั้น อาทิ ปูดำต้ม กุ้งเผา ปลากระพงทอดสามรส กุ้งแช่น้ำปลา ต้มส้มปลากระบอก ฯลฯ ซึ่งอาหารทะเลมื้อนี้รับประกันความสดใหม่อร่อยถูกใจ และมีบริการเครื่องดื่ม และเบียร์สด ตามเวลาที่กำหนด คณะทัวร์สามารถรับประทานอาหารพร้อมร่วมร้องเพลงคาราโอเกะสนุกสนาน ได้เวลาพอสมควร คณะทัวร์พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 ห้องอาหารรักษ์น้ำโฮมสเตย์(มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์)

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน คณะทัวร์ร่วมทำบุญใส่บาตรบริเวณที่พัก จากนั้นรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่5) ข้าวต้มทะเล พร้อมทั้ง ชา กาแฟ โอวัลติน และ น้ำผลไม้ เสร็จเรียบร้อยตรวจเช็คสัมภาระเพื่อเช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก

07.30 นายสมหมาย แม่หลิม

คณะทัวร์ขึ้นเรือหางยาวเพื่อเดินทางกลับฝั่ง ชมทิวทัศน์ธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำ บรรยากาศสายน้ำไหล ระหว่างนั่งเรือเพื่อกลับขึ้นฝั่ง (ใช้เวลาเดินทางโดยเรือประมาณ 30 นาที)

09.30 บจก.อรทัยทรานส์เซอร์วิส

ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อโดยรสบัสปรับอากาศVIP แวะซื้อของฝากของที่ระลึกเมืองจันท์ ณ ร้านต้นตำหรับ จากนั้นนำคณะทัวร์เที่ยวชมโบสถ์พระแม่ฟาติมา โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่มีความสวยงาม และเดินทางไป วัดปากน้ำแขมหนู ชมความสวยงามของประติมากรรมการสร้างและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินทั้งหลังอย่างประณีตสวยงาม

12.00 ห้องอาหาร ทรายทองรีสอร์ท (บจก.ทรายทองเจ้าหลาว)

รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่6) พาคณะรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ท่ามกลางบรรยากาศริมชายหาดเจ้าหลาวที่สวยงามและสงบ พักผ่อนเต็มที่ ณ ชายหาดส่วนตัว เล่นน้ำทะเล ถ่ายรูปสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก

13.30 ที่พัก ทรายทองรีสอร์ท (บจก.ทรายทองเจ้าหลาว)

คณะทัวร์เช็คอินน์ เข้าที่พักติดทะเล ริมชายหาดส่วนตัว น้ำทะเลใสสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ มีซุ้มสำหรับนั่งรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มริมทะเล มีบริการบานาน่าโบ๊ทให้คณะทัวร์ได้เล่นอย่างสนุกสนาน พักผ่อนตามอัธยาศัยเต็มอิ่ม ณ ชายทะเลหาดเจ้าหลาว

18.00 ห้องอาหาร ทรายทองรีสอร์ท (บจก.ทรายทองเจ้าหลาว)

รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่7) อาหารแบบเซ็ทเมนู ณ ห้องอาหารที่พัก บรรยากาศริมทะเล ฟังเสียงคลื่น และมีลมโชยเบาๆ พร้อมดนตรีคาราโอเกะที่ทางทัวร์ได้จัดให้กับคณะได้สนุกสนานสร้างความปรองดอง
สามัคคีในหมู่คณะ คณะสังสรรค์ จนถึงเวลา 22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.30 ห้องอาหาร ทรายทองรีสอร์ท (บจก.ทรายทองเจ้าหลาว)

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า คณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่8) บุฟเฟต์อาหารไทยและขนมปังปิ้ง พร้อมทั้งชา กาแฟ โอวัลติน และ น้ำผลไม้ (อาหารรวมกับที่พัก) ก่อน check - out ออกจากที่พัก มัคคุเทศก์และทีมงาน ทำการสแกนใบหน้าคณะทัวร์เพื่อ เช็คเอ้าท์ ตามระบบโปรแกรมทัวร์เที่ยวไทย

10.00 บจก.อรทัยทรานส์เซอร์วิส

พาคณะทัวร์เที่ยวชมเนินนางพญา จุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก จุดชมวิวเลียบถนนบูรพาวิถี ถนนเลียบชายทะเลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย คณะทัวร์ถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเมื่อรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น เรียบร้อย ออกเดินทางต่อกลับถึงจังหวัดเชียงใหม่โดยความสวัสดิภาพ ในเช้าวันถัดไป

12.00 ร้านอาหารเจียวโภชนา โดย น.ส.นพรัตน์ เอ็นดูราษฎร์

คณะทัวร์รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 9) อาหารไทยแบบเซ็ทเมนู นั่งทานโต๊ะละ 9 ท่าน
พร้อมผลไม้ และ น้ำดื่ม

18.00 ร้านอาหารกังหันลม โดยนางกัญญ์ภวิศา หัสกุล

รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 10) อาหารไทยแบบเซ็ทเมนู พร้อมทั้งน้ำดื่ม ขนมหวานหรือผลไม้ จากนั้นเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ คณะทัวร์เดินทางโดยรถบัสถึงจังหวัดเชียงใหม่ในเช้าวันถัดไป เวลาประมาณ 05.00 น. ส่งคณะทัวร์กลับโดยความสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิลืมเลือน ตลอดการเดินทาง ขอขอบคุณคณะทำงาน ทัวร์เที่ยวไทยที่ทำให้พวกเราได้เที่ยวเต็มที่ กินเต็มอิ่มในราคาแสนประหยัดของทริปนี้