10,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- ค่ารถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง
- ค่ารถตู้บริการนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืนตามรายการระบุ พักห้อง 2 – 3 ท่าน
- ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานท่องเที่ยวทั้งหมดตามรายการระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าบริการของว่าง นม/น้ำผลไม้ (วันละ 1 ครั้ง) ลูกอม น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ตลอดการเดินทาง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
231/3 หมู่ที่ 7 ซอย ไสหยี ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
เบอร์โทร
081-8967866
อีเมล
Khaimuktour_2019@hotmail.com
หมายเหตุ

"แอ๋วเหนือม่วนใจ๋ ต้อนรับลมหนาว" แม่ฮ่องสอน & เชียงใหม่

location_on สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพมหานคร
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไข่มุกทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

แอ๋วเหนือม๋วนใจ๋ ต้อนรับลมหนาว
แม่ฮ่องสอน & เชียงใหม่
ปาย/บ้านรักษ์ไทย/ปางอุ๋ง/สะพานซูตองเป้/ถ้ำปลา/ภูโคลน/บ้านสันติชล/ทะเลหมอกหยุ่นไหล/พระธาตุดอยกองมู/กระเหรี่ยงคอยาว/บ้านแม่กำปอง/พระธาตุลำปางหลวง
7 วัน 6 คืน เดินทางวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2564 ราคาท่านละ 10,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200*7 = 8,400 บาท
2.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 900+1,000+1,000+1,200+1,000+1,000 = 6,100 บาท
3.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 14,535 บาท
ลูกค้า 30 ท่าน เฉลี่ยคนละ 485 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2.ค่าบริการของว่าง น้ำดื่ม บริการบนรถ 245 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 765 บาท

ภาษี 7% = 713 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1,478 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ หจก.ไข่มุกทัวร์ให้การต้อนรับ ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ ก่อนขึ้นรถผ่านมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด - 19

07.00 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่งสู่ จ.นนทบุรี ระหว่างการเดินทางแวะให้ท่านพักเปลี่ยนอิริยาบถและรับประทานอาหารเที่ยงและเย็น (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน บนรถบริการของว่าง น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ตามความเหมาะสม

19.00 โรงแรมนนทบุรี พาเลซ

เลขที่ 219 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

06.30 โรงแรมนนทบุรี พาเลซ

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง เส้นทาง จ.นนทบุรี ถึง จ.เชียงใหม่ ระหว่างการเดินทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน บนรถบริการของว่าง น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ตามความเหมาะสม

16.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางถึงวัดพระธาตุลำปางหลวง นำท่านนมัสการพระธาตุลำปางหลวง มนต์เสน่ห์แห่งความงามล้านนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ยังคงอารยธรรมล้านนาไทยไว้ไม่เสื่อมคลายเมื่อไปเยือนเมืองเขลางค์นคร ชม มหัศจรรย์ของพระธาตุหัวกลับ 1 ใน Unseen In Thailand ซุ้มปราสาท, วิหารหลวง,กุฏพระแก้ว จากนั้นให้ท่านชม สินค้า OTOP ห้าดาวของ จ.ลำปาง พร้อมเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อสู่ จ.เชียงใหม่

19.00 เอ บูทีค โฮเทล

เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ นำท่านเข้าที่พักโรงแรมเอ บูทีค โฮเทล
เลขที่ 204/29 หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

06.30 เอ บูทีค โฮเทล

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 จีราวัฒน์ ยิ่งนิยม

นำท่านเดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ เส้นทาง จ.เชียงใหม่ ถึง อ.ปายจ.แม่ฮ่องสอน แวะพัก ณ ม่อนระมิงค์ บนรถบริการของว่าง น้ำดื่ม ตามความเหมาะสม

10.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางถึง อ.ปาย นำท่านชม สะพานปาย สะพานแห่งประวัติศาสตร์สมัยญี่ปุ่น

12.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำชมหมู่บ้าน สันติชล ให้ท่านเยี่ยมชม ชุมชนยูนาน ซึ่งย้ายถิ่นฐานจากจีนแผ่นดินใหญ่มาตั้งรกรากยังเมืองปาย เมืองเล็กแห่งนี้ในอดีตเป็นแหล่งเส้นทางลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว จุดเด่นคือ โขดหินใหญ่ได้สร้างเป็นมังกรพันเสาหางชี้ฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านมีบ้านดินและจำลองบรรยากาศแบบเมืองจีนพร้อมของที่ระลึกจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ)

18.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปาย เป็นตลาดกลางคืนที่มีของขายหลากหลายมากมายให้ท่านเลือก พร้อมรับประทาน
อาหารเย็น (อิสระ)

19.00 ฮัทอิงปาย รีสอร์ท

นำท่านเข้าที่พัก ฮัทอิงปาย รีสอร์ท เลขที่ 29 หมู่ 2 ต.แม่นางเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

05.30 จีราวัฒน์ ยิ่งนิยม

รถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ จุดชมวิว "หยุ่นไหล" ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อันเป็นเสน่ห์ของ อ.ปาย

07.00 ฮัทอิงปาย รีสอร์ท

บริการอาหาร (มืัอที่ 3) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

08.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิว "ดอยกิ่วลม" เส้นทางปาย -ปางมะผ้า จากนั้นเดินทางสู่ ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตองมีสถาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ภูมิทัศน์ที่เป็นไฮไลท์ จนถูกขนานนามว่า
“สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย” อากาศหนาวเย็น บรรยากาศโรแมนติก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “บ้านรักษ์ไทย” เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายจีนยูนนานได้ถูกขนานนามว่า “ดินแดนโรแมนติกท่ามกลางสายหมอก” ที่รายล้อมด้วยหุบเขามีอากาศหนาวเย็นสบายเกือบทั้งปีอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,700 เมตร ช่วงหน้าหนาว อากาศที่นี้จะหนาวมาก ให้ท่านได้เดินชม ไร่ชา ท่ามกลางสายหมอกและทะเลสาบสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตที่ได้รับ อิทธิพลจากชาวยูนนาน

12.00 ห้องอาหารลีไวน์ อาหารจีนยูนาน

บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารลีไวน์ เมนูพิเศษอาหารจีนยูนาน
เลขที่ 3 หมู่ 6 ต.หนองจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

13.45 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ โคลน แหล่งโคลนธรรมชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทย และ 1 ใน 3 แห่งของโลก ท่านสามารถพอกตัวด้วยโคลนสีดำบริสุทธิ์ ที่อยู่ใต้พื้นดินความร้อนสูง แช่น้ำแร่ในสระและชิม “ไข่น้ำแร่ภูโคลน” อุดมด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านห้วยเสือเฒ่า “หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว” การใส่ห่วงที่คอของชาวกระเหรี่ยง นั้นเชื่อว่ามาจากความกลัวเรื่องภูตผีและวิญญาณกลัวว่าภูตผีจะไม่พอใจให้เสือมากัดขย้ำคอจึงใส่ห่วงไว้ป้องกันเสือ บ้างก็ว่าเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าสามารถขอท่านสามารถถ่ายรูปกับกระเหรี่ยงคอยาวได้ จากนั้นนำท่านนมัสการพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “วัดจองคำ วัดจองกลาง” วัดแฝดแห่งแม่ฮ่องสอน จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองและรับประทานอาหารเย็น(อิสระ)

19.30 ริมธารรีสอร์

นำท่านเข้าที่พัก ริมธารรีสอร์ท แม่ฮ่องสอน
เลขที่ 19 ถ.บริบาลเมืองสุข ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

06.30 ริมธารรีสอร์

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

07.30 จีราวัฒน์ ยิ่งนิยม

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เส้นทางแม่ฮ่องสอน - ปาย และ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว

07.35 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านชม ตลาดเช้าแม่ฮ่องสอน จากนั้นเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ นับเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นภาษา ไทยใหญ่ แปลว่า “อธิษฐาน” ซึ่งมีความเชื่อหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความสำเร็จก็จะพบกับวามสมหวังเป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุและชาวบ้านกุงไม้สักเพื่อใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้าน จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา นำชม ถ้ำปลา แหล่งอาศัยของปลาพรวง หนึ่งในสถานที่เที่ยวยอดนิยมของแม่ฮ่องสอนบริเวณโดยรอบเป็นลำธารและภูเขา จากนั้นเดินทางสู่ แม่คำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ระหว่างการเดินทางแวะรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ตามเส้นทางผ่าน เดินทางถึง "แม่คำปอง" เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเขาเขียวขจีมีลำธารใสเย็นไหลผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บรูปมุมสวยๆ นั่งจิบกาแฟกับร้านที่โรแมนติก..สุดชิลล์ จากนั้นเดินทางสู่ ที่พัก ระหว่างการเดินทางแวะรับประทานอาหารเย็นตามเส้นทางผ่าน (อิสระ)

18.30 เอ บูทีค โฮเทล

เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ นำท่านเข้าที่พัก เอ บูทีค โฮเทล เชียงใหม่
เลขที่ 204/29 หมู่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

06.30 เอ บูทีค โฮเทล

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

เดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศ นำท่านเดินทางท่องเที่ยว

07.35 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดทุ่งเกวียน ตลาดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เป็นตลาดขายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าอย่างจุใจ จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างการเดินทางแวะให้ท่านพักเปลี่ยนอิริยาบถและรับประทานอาหารเที่ยงและเย็น (อิสระ) ตามเส้นทางผ่าน บนรถบริการของว่าง น้ำดื่ม ตามความเหมาะสม

19.00 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว

เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
เลขที่ 94 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

06.30 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

เดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง เส้นทางกรุงเทพมหานคร - สุราษฎร์ธานี

07.35 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างการเดินทางแวะให้ท่านพักเปลี่ยนอิริยาบถและรับรับประทานอาหารเที่ยงและเย็น ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน บนรถบริการของว่าง น้ำดื่ม ตามความเหมาะสม

18.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านเดินทาางถึง จ.สุราษฎร์ธานี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ