11,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขค่าบริการ
-ค่ารถตู้ VIP รวมน้ำมัน พร้อมคนขับตลอดรายการนำเที่ยว
-ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
-ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 6 มื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
-เบ็ดเตล็ด น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ ผ้าปิดจมูก ขนมขบเคี้ยว
-ค่ามัคคุเทศก์ จำนวน 1 ท่าน
-ค่าประกันอุบัติเหตุรักษาพยาบาล 500,000 บาท และประกันชีวิต 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่ม อาหารนอกเหนือรายการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
117/28 หมู่ 12 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
เบอร์โทร
0813475611
อีเมล
tuliptom_26@hotmail.com
หมายเหตุ

เชียงราย – จันทบุรี บ้านไร้แผ่นดิน – หาดเจ้าหลาว (4 วัน 2 คืน)

location_on เชียงราย - จันทบุรี
โดย แอมฟายน์ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงราย – จันทบุรี บ้านไร้แผ่นดิน – หาดเจ้าหลาว (4 วัน 2 คืน)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1. ค่ามัคคุเทศก์ 1,200 x 4 วัน = 4,800 เฉลี่ยคนละ 600 บาท/8 คน
2.เบ็ดเตล็ด น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว เจลแอลกอฮอล์ ผ้าปิดจมูก ยาสามัญ รวม 2,400 บาท เฉลี่ยคนละ 300 บาท
3.ประกันการเดินทาง รวม 280 บาท เฉลี่ยคนละ 35 บาท
4.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 2 คืน คืนละ 1,500X2 คืน = 3,000 บาท เฉลี่ยคนละ 375 บาท
รวมราคาเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 10,480 บาท เฉลี่ยคิดต่อคน 1,310 บาท

รวมราคาขายก่อนภาษี 10,747.66
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 752.34
ราคาขาย 11,500

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

14.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

นัดพบจุดนัดหมาย จังหวัดเชียงราย

15.00 นายภูวนัย คำอ่อน

เดินทางไปโดย รถตู้ VIP พักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

08.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

อิสระปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ร้านต้นตำหรับ (ร้านของฝาก)

12.00 ร้านอาหารชานทะเล โดย นายสัมพันธ์ โลหะศาสตร์

อาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารชานทะเล โดย นายสัมพันธ์ โลหะศาสตร์

15.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

กิจกรรมชมหมู่บ้านและดูเหยี่ยวแดง

18.00 ร้านอาหารชานทะเล โดย นายสัมพันธ์ โลหะศาสตร์

อาหารเย็น ณ ร้านอาหารชานทะเล โดย นายสัมพันธ์ โลหะศาสตร์

19.00 ชานทะเลโฮมสเตย์

ที่พัก ชานทะเลโฮมสเตย์

08.00 ชานทะเลโฮมสเตย์

อาหารเช้าห้องอาหารของที่พัก ชานทะเลโฮมสเตย์

10.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

นำชม เนินนางพญา

12.00 ร้านยายตุ๊ซีฟู้ด

อาหารเที่ยง ร้านยายตุ๊ซีฟู้ด

14.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

นำชม วัดปากน้ำแขมหนู (โบถ์สีน้ำเงินขาว)

17.00 หจก.เจ้าหลาวทอแสงบีช

อาหารเย็น หจก.เจ้าหลาวทอแสงบีช

19.00 หจก.เจ้าหลาวทอแสงบีช

ที่พัก หจก.เจ้าหลาวทอแสงบีช

08.00 หจก.เจ้าหลาวทอแสงบีช

อาหารเช้าห้องอาหารที่พัก หจก.เจ้าหลาวทอแสงบีช

09.00 นายภูวนัย คำอ่อน

เดินทางกลับสู่ เชียงราย เดินทางไปโดย รถตู้ VIP

12.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

อิสระอาหารเที่ยง ตลาดกลางเพื่อการเกษตรอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน จ.พิษณุโลก

23.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ถึง เชียงราย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ.