14,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขค่าบริการ
-ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด รวมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม
-ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
-ค่ารถตู้วีไอพี รวมน้ำมันพร้อมคนขับ
-ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
-เบ็ดเตล็ด น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ ผ้าปิดจมูก
-ค่ามัคคุเทศก์ จำนวน 1 ท่าน
-ค่าประกันอุบัติเหตุรักษาพยาบาล 500,000 บาท และประกันชีวิต 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่ม อาหารนอกเหนือรายการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
117/28 หมู่ 12 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
เบอร์โทร
0813475611
อีเมล
tuliptom_26@hotmail.com
หมายเหตุ

เชียงราย – หาดใหญ่ – เบตง – ปัตตานี (5 วัน 4 คืน)

location_on เชียงราย - สงขลา
โดย แอมฟายน์ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงราย – หาดใหญ่ – เบตง – ปัตตานี (5 วัน 4 คืน)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1. ค่ามัคคุเทศก์ 1,000 x 5 วัน = 5,000 เฉลี่ยคนละ 625 บาท/8 คน
2.เบ็ดเตล็ด น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ ผ้าปิดจมูก ยาสามัญ รวม 2,400 บาท เฉลี่ยคนละ 300 บาท
3.ประกันการเดินทาง รวม 280 บาท เฉลี่ยคนละ 35 บาท
4.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 1 ท่าน = 5,000 บาท เฉลี่ยคนละ 625 บาท
5.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 2 คืน คืนละ 830X4 คืน = 3,320 บาท เฉลี่ยคนละ 415 บาท
รวมราคาเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 16,000 บาท เฉลี่ยคิดต่อคน 2,000 บาท

รวมราคาขายก่อนภาษี 13,925.23
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 974.77
ราคาขาย 14,900

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

09.30 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

นัดพบ สนามบินเชียงราย

11.35 สายการบินเวียดเจ็ทแอร์

เหินฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

13.50 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

14.00 นาย ภาสกร มูหะมัด

เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ VIPจากนั้นเดินทางโดย รถตู้

15.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสงขลา ย่านเมืองเก่า จ.สงขลา” มีอายุยืนยาวกว่า 200 ปี โดยดูได้จากความเก่าแก่ของตึก อาคาร และบ้านเรือน ย่านเมืองเก่านี้มีถนนที่สำคัญด้วยกัน 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม

16.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

นำท่านชม หาดสมิหลา ชมปฏิมากรรมรูปนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหินรูปปั้น “นางเงือกทอง” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดสงขลา

18.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

อิสระอาหารเย็นตลาดกลางคืน หน้าโรงแรม

19.00 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

08.00 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

นำท่านสักการะ วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม

12.00 ร้านแลผา บ้านหน้าถ้ำ

อาหารเที่ยง ณ ร้านแลผา บ้านหน้าถ้ำ

13.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ชม อุโมงค์เบตง เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย

14.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ชม สตรีทอาร์ต แลนด์มาร์กเมืองเบตง วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี ทั้งบนผนังและกำแพง

15.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ชม หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง

16.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ชม ตู้ไปรษณีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความยากลำบากในการติดต่อสื่อสาร ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีอายุรวม 86 ปี

18.00 ร้านต้าเหยิน (กิตติ) หรือเทียบเท่า ( ร้านบ้านคุณชาย )

อาหารเย็น ณ ร้านต้าเหยิน (กิตติ)

19.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (บริษัท บ้านโชกุน จำกัด) หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง )

ที่พัก โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (บริษัท บ้านโชกุน จำกัด)

05.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

นำชม Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อิสระถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์อันงดงามติดอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย

08.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (บริษัท บ้านโชกุน จำกัด) หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง )

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

นำชม สนามบินเบตง

12.00 ร้านครัวสมุย

อาหารเที่ยง ณ ร้านครัวสมุย

13.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ชม บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส

16.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

นำท่านถ่ายรูป ป้ายใต้สุดสยาม เป็นป้ายกั้นเขตแดนประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

18.00 ร้านบ้านคุณชาย หรือเทียบเท่า ( ร้านต้าเหยิน (กิตติ) )

อาหารเย็น ณ ร้านบ้านคุณชาย

19.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (บริษัท บ้านโชกุน จำกัด) หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง )

ที่พัก โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (บริษัท บ้านโชกุน จำกัด)

08.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (บริษัท บ้านโชกุน จำกัด) หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง )

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

เดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี

12.00 ภัตตาคารลอนดอนปัตตานี

อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารลอนดอนปัตตานี

13.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ชม มัสยิดกลางปัตตานี รูปทรงภายนอกต้นแบบมาจากทัชมาฮาล

14.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

กราบขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานี

16.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ชม ชุมชนกือดาจีนอ เป็นชุมชนย่านเมืองเก่าที่มีความรุ่งเรืองในอดีต

18.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

อิสระอาหารเย็นตลาดกลางคืน หน้าโรงแรม

19.00 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

ที่พัก โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

08.00 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.55 สายการบินเวียดเจ็ทแอร์

เหินฟ้ากลับสู่ เชียงราย

11.05 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ถึง สนามบินเชียงราย พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม.