10,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการผ่อนชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนได้ในกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
79 ถ สามเสน เขต วัดสามพระยา เขตพระนคร
เบอร์โทร
0955263996
อีเมล
twentyfour4504@gmail.com
หมายเหตุ

เที่ยวอีสานเบิกบานใจ

location_on กรุงเทพมหานคร - ขอนแก่น
โดย บริษัท มณธนาธิป ทัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวอีสานเบิกบานใจ

เริ่มเดินทาง 18 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ
มัคคุเทศก์ 1 คน (2,500*3*1) = 7500 บาท
ออแกไนซ์ 1 คน (2,200*3*1) = 6600 บาท
สตาฟ 2 คน (1,700*3*2) = 10200 บาท
ค่าเดินทางมัคคุเทศก์+สตาฟ 3 คน ไป-กลับ (1,000*3) = 3,000 บาท
ค่าห้องมัคคุเทศก์+สตาฟ 2 คืน (1,000*2) = 2000 บาท
ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ 4 คน (35*4) = 140 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ 29,440 บาท
ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 981.33 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 250 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 1,266.33 บาท

ภาษี 7 % = 1,354.97 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2,621.30 บาท

19.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับบริการท่านด้วยเครื่องดื่มพร้อมของว่าง
จากนั้นออกเดินทางมุ่งสู่จุดหมายปลายทาง

06.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

รถบัสพาคณะลูกค้า เดินทางถึง จังหวัดนครพนม พักทำภารกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้าตามอิสระ

09.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

รถบัสพาคณะเดินทางถึง พระธาตุพนม ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง เป็นพระธาตุประจำของเกิดปีวอก และคนเกิดวันอาทิตย์ เชื่อกันว่า ถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น“ลูกพระธาตุ”ได้รับอานิสงค์บุญบารมี มีคนเคารพนับถือ ชีวิตดีเจริญรุ่งเรือง

10.30 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

รถบัสพาคณะลูกค้าเดินทางถึง พระธาตุศรีคุณ เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวนาแก ปัจจุบันเป็นพระธาตุที่บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ลักษณะของพระธาตุมีลักษณะคล้ายกับพระธาตุพนม มีการกล่าวว่าถ้าใครมาสักการะพระธาตุศรีคุณ ท่านนั้นจะพบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะท่านที่ต้องการรับราชการจะสามารถเอาชนะ คู่แข่งทีเข้ามา เปรียบดังเจ้าพญาที่สามารถทำสงครามชนะข้าศึกในสนามรบ และพระธาตุแห่งนี้ยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิด ของผู้ที่เกิดวันอังคาร

12.00 ร้านครัวริมโขงวิว

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

พาทุกท่านชื่นชม พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง บนลานศรีสัตตนาคราช หน้าสำนักงาน ป่าไม้ เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน มีความสวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน้ำหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียรวัตถุประสงค์การก่อสร้างครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อเกี่ยวต่อเรื่องพญานาคของชาวไท และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง

19.00 โรงแรมเลอ แคสเซีย

เชิญทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00 โรงแรมเลอ แคสเซีย

รับประทานอาหารเย็น

09.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

รถบัสพาคณะลูกค้าเดินทางถึง วัดทุ่งเศรษฐี มีความโดดเด่น คือมีพระมหาเจดีย์ ที่ชื่อว่า มห่เจดีย์รัตนะ หรือมาหเจดีย์ศรีไตรโลก คือเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นครเจดีย์ในนาคพิภพ และมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุบนโลกมนุษย์มาเยือนที่นี่แค่เพียงที่เดียวก็เหมือนกับว่าได้มาสักการะองค์เจดีย์ถึง 3 โลกเลยทีเดียว

10.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

พาคณะลูกค้าเดินทางถึง วัดพระธาตุ พระอารามหลวง ส่วนสำคัญที่สุดของวัดธาตุ ก็คือ พระธาตุอันเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ ด้วยสมัยก่อนมีพระธาตุอยู่ในวัดธาตุแห่งนี้หลายองค์ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดธาตุเช่นเดียวกับวัดมหาธาตุในเมืองสำคัญๆ ในเขตประเทศไทยแห่งนี้ ก็ด้วยว่ามีพระธาตุอยู่หลายองค์ด้วยกัน จึงไม่สามารถกำหนดได้ว่าพระธาตุดั้งเดิมองค์ใด ซี่งเป็นพระธาตุที่แท้ที่พระนครศรีบริรักษ์ ปฐมเจ้าเมืองขอนแก่นเป็นผู้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองขอนแก่น ดังนั้นวัดธาตุนี้จึงได้เรียกชื่อว่า “วัดธาตุ” ตามเหตุผลดังกล่าว (ข้อมูลจากป้ายนิเทศก์ เดิมเคยจัดแสดงรอบพระเจดีย์)
ปัจจุบันวัดธาตุ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

11.30 อัมพรแหนมเนือง

รับประทานอาหารกลางวัน

12.40 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

รถบัสพาคณะลูกค้าเดินทางถึง วัดพระพุทธบาทภูพานคำ ตั้งอยู่ใกล้ทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองในมณฑป และ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือหลวงพ่อใหญ่ สูง 14 เมตร อยู่บนยอดเขา มีบันไดทางขึ้นจากลานวัดไปยังยอดเขาจำนวน 1,049 ขั้น บนยอดเขามองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ได้สวยงาม เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และหลวงพ่อพระใหญ่ พระพุทธอุตรมหามงคลอุบลรัตน์ องค์สีขาว ชาวบ้านจึงนิยมเรียกกันว่า หลวงพ่อขาว หรือหลวงพ่อภูพานคำ

15.00 โรงแรมเลอ แคสเซีย

เชิญทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

รถบัสพาคณะลูกค้า ไปเก็บภาพบรรยากาศ บึงแก่นนคร Kaen Nakhon Lake บึงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองขอนแก่น เป็นทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายประจำวันของชาวขอนแก่นที่บรรยากาศคึกคักและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา รวมทั้งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองหมอแคนแห่งนี้ด้วย

19.00 โรงแรมเลอ แคสเซีย

รับประทานอาหารเย็น

08.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

เดินทางออจากที่พักพร้อมเก็บสัมภาระ เดินทางต่อไปยัง วัดหนองแวง พระอารามหลวง (วัดเหนือ) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๒ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ปีพ.ศ. ๒๕๒๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๑ เมตร ยาว ๘๑ เมตร ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง วัดมี พระมหาธาตุแก่นนคร‎ เป็นพระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ ๕๑ เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจาก พระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๑ ปี

09.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

รถบัสพาคณะลูกเดินทางมาถึง ศาลหลักเมืองขอนแก่น หรือ "ศาลเทพารักษ์หลักเมือง" อันงามสง่านี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเมืองขอนแก่น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มักจะมาสักการะศาลหลักเมืองแห่งนี้เมื่อมีโอกาสแวะเวียนมาที่จังหวัดขอนแก่น

10.30 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

และไปต่อกันที่ จ้วดคาเฟ่ ฟาร์ม เป็นคาเฟ่ผสมกับร้านอาหารสุดชิค ที่บรรยากาศดีมากในจังหวัดขอนแก่น กลิ่นอายธรรมชาติที่สัมผัสได้ ร้านกว้างขวางและร่มรื่นอย่างมาก ไม่ไกลจากตัวเมือง พักผ่อนให้เต็มที่ ดื่มด่ำกับบรรยากาศ และรสชาติอาหารอร่อย สังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็ฟินเวอร์ พาครอบครัวมากินข้าวด้วยกันก็อบอุ่นสุดๆ อีกทั้งยังมีดนตรีเพราะๆ ที่จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินไปในทุกๆวัน

12.15 อัมพรแหนมเนือง

รับประทานอาหารกลางวัน

16.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

รถบัสพาคณะลูกค้าเดินทางมาถึง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท้าวสุรนารี หรือ "ย่าโม" วีรสตรีไทยผู้อยู่ในหัวใจของชาวโคราชทุกคน และถือเป็นอนุสาวรีย์ที่ยกย่องความดีของวีรสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศ

17.30 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

หลังจากเดินทางอันยาวนานพาทุกท่านแวะผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ณ ธารา คาเฟ่ เขาใหญ่ Tara cafe khaoyai คาเฟ่ริมน้ำบรรยากาศดี ตั้งอยู่ในที่พักบ้านหนึ่งธารา เขาใหญ่ บรรยากาศเต็มไปด้วยร่มไม้เขียวขจี มีที่ให้นั่งพักผ่อนเอนกายได้ชิลๆ หลายมุม ทั้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไปจนถึงริมน้ำใกล้น้ำตกเล็กๆ ที่บริเวณโดยรอบตกแต่งไว้อย่างน่ารักลงตัวด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้และดอกไม้นานาชนิด สามารถนั่งตากลมชมวิวเพลินๆ ได้ เพราะมีลมพัดทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งวัน ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้านธารา คาเฟ่แห่งนี้จะเป็นเมนูอาหารจานเดียวง่าย ๆ คาเฟ่ก็มีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกมากมาย

19.00 ร้าน อ.กุ้งเผา-โคราช

รับประทานอาหารเย็น

23.30 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวสัดิภาพ