10,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1.เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์เพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2.ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ครั้งเดียว ไม่มีชำระมัดจำก่อน
3.ชำระค่าทัวร์ ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" เท่านั้น
4.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
5.โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
6.ไม่สามารถคืนเงินได้บางส่วนในทุกกรณี เช่นกรณีที่ไม่รับประทานอาหารบางมื้อหรือไม่ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
26/68 หมู่บ้านเอกกวินทาวน์โฮม ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 10510
เบอร์โทร
0865765815
อีเมล
หมายเหตุ

BIG01.หาดใหญ่ ปัตตานี เบตง

location_on กรุงเทพมหานคร - ยะลา
โดย บริษัท บิ๊กสตาร์ ทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ใต้สุดแดนสยาม หาดใหญ่ - ปัตตานี – เบตง 3วัน 2คืน
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย(FD) บินลงหาดใหญ่-กลับจากหาดใญ่
ชมทะเลหมอก สกายวอล์กอัยเยอร์เวง
ไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หลวงปู่ทวด
สักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
ชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง ป้ายใต้สุดสยาม
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ต้นไม้พันปี บ่อน้ำพุร้อน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและมัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ไป-กลับ 1 ท่าน = 4,400 บาท
2.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์วันละ 1,500 บาทx3วัน = 4,500 บาท
3.ค่ารถมัคคุเทศก์ = 500 บาท
4.ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ช่วยมัคคุเทศก์ วันละ 800บาทx3วันx2คน = 4,800 บาท
5.ค่าที่พักมัคคุเทศก์และทีมงาน = 1,200 บาท
6.ประกันการเดินทางมัคคุเทศก์และทีมงาน 25บาทx3ท่าน = 75 บาท
7.ค่าส่งทัวร์สนามบินดอนเมือง = 1,000 บาท
รวม 16,475 บาท ลูกค้า 30 คน ***เฉลี่ยคนละ 549.17 บาท***

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ประกันการเดินทาง ท่านละ 25 บาท
2.ค่าอาหารเสริม ระหว่างเดินทางท่านละ 100 บาท
3.ค่าเอกสารการเดินทางท่านละ 50 บาท
***รวมค่าใช้จ่าย 724.17 บาท

ภาษี 7% ท่านละ 763.00 บาท
***รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,487.17 บาท

05.00 บริษัท บิ๊กสตาร์ทัวร์ จำกัด

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์9-10
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เช็คอินพร้อมโหลดกระเป๋า 20 กก.

06.30 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3102
*ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน*

08.05 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ รับสัมภาระที่ฝากกับสายการบิน

09.00 ติ่มซำสนามบินหาดใหญ่ by เจ้เฟิร์น

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารติ่มซำ โจ้ก และเครื่องดื่ม

10.00 นายเฉลิมชัย ชูทิพย์

นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) เมื่อถึง จ.ปัตตานี
จากนั้นนำท่านชม มัสยิดกลาง ปัตตานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีอรูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล มัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ มาที่นี่สิ่งควรจะขอพรคือด้วน ขอโชคลาภ ขอเรื่องสุขภาพกับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่

12.30 ร้านอาหารครัวมาดาม

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวมาดาม

13.30 บริษัท บิ๊กสตาร์ทัวร์ จำกัด

จากนั้นนำท่านไป อ.โคกโพธ์ เดินทางสู่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้
หลังจากนั้นเดินทางสู่เบตง จังหวัดยะลาเมืองงามชายแดน
ก่อนเข้าสู่เมืองเบตงก็แวะพักชมวิวที่สะพานข้ามเขื่อนบางลาง ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพของเขื่อนบางลางที่สวยงามอยู่เบื้องล่างในบรรยากาศแสนสบาย

19.00 ร้านบ้านคุณชาย

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านบ้านคุณชาย

21.00 Grand View Landmark Hotel

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Grand View Landmark Hotel

04.30 นายชะอุ่ม หนูแก้ว

นำท่านขึ้นรถตู้(คันละ 9 ท่าน)ออกเดินทางไปชมทะเลหมอกที่เขาไมโครเวฟ ที่จุดชม “ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” ไฮไลท์สำคัญ คือ ระเบียงทางเดิน หรือสกายวอล์กที่ยื่นออกไปจากฐาน มีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสแทมเพอร์ลามิเนต ที่มีความมั่นคงแข็งแรง ทนทาน หนา 4 เซนติเมตร สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง

07.00 32 station betong

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร สถานี32
(บริการข้าวต้ม ข้าวหมกไก่ ข้าวยำ กาแฟ เครื่องดื่ม ปาท่องโก๋)

08.30 บริษัท บิ๊กสตาร์ทัวร์ จำกัด

หลังอาหารนำท่านชม สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ ชื่อสะพานมาจาก นามสกุลผู้นำชุมชนชื่อ นายอัครเดช แตปูซู ผู้ใหญ่บ้าน ได้ระดมเงินทุนบริจาค การก่อสร้างสะพานแตปูซู ขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน
***จากนั้นนำท่านชมสนามบินเบตง เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ และนับเป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 39 ของประเทศไทย
(ถ่ายรูปด้านหน้า)
***นำคณะนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งอยู่บนเนินเขาในตัวเมืองเบตง บริเวณวัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงอีกมุมหนึ่งได้สวยงาม ***นำท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

12.30 ร้านนพดลฟิชชิ่ง (เบตง)

บริการอาหารกลางวัน ณ บ่อตกปลา นพดลฟิชชิ่ง

14.00 บริษัท บิ๊กสตาร์ทัวร์ จำกัด

จากนั้นนำคณะเข้าชม อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างโดยกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ในปี พ.ศ. 2519 เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการสมาชิกพรรคฯ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันอุโมงค์มีรอยอดีตทิ้งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ทัศนา อาทิ ห้องนอนเตียงดินเหนียว อุปกรณ์การสู้รบ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงห้องบัญชาการรบที่จุคนได้ถึง 200 คน ที่นี่ยังมีต้นไม้ที่อายุราว 1000 ปีอีกด้วย
***นำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาว หมื่นบุปผา สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อครั้งในอดีต ปัจจุบันชาวหมู่บ้านปิยะมิตรได้เข้าร่วมโครงการปลูกดอกไม้เมืองหนาว
***จากนั้นไปสัมผัส บ่อน้ำร้อนเบตง ที่บ่อใหญ่มีความร้อน ต้มไข่สุก ภายในเวลาแค่ 7 นาที ในคณะที่บ่อเล็กมีการขุดทอนความร้อนของสายน้ำให้เราๆท่านๆสามารถนั่งเอาเท่าแช่น้ำกันได้แบบร้อนพอสมควร
*** นำท่านแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก ของพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของเมืองเบตง หมี่เบตง ส้มโชกุนเบตง ตลอดจนสินค้าชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย
***ชมหอนาฬิกา เป็นสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมายาวนานจากนั้นนำคณะ
***ชมตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตู้เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
***ถ่ายรูปสตรีทอาร์ต Street Art เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของทีมนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเบตง เนรมิตงานศิลปะ บอกเล่าถึงเรื่องราววิถีชีวิตและสัญลักษณ์ของเมืองเบตง

18.30 ร้านต้าหยิน (เบตง)

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านร้านต้าเหยิน

20.00 Grand View Landmark Hotel

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Grand View Landmark Hotel

08.00 ร้านเซ้งติ่มซำ (เบตง)

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเซ้งติ่มซำ

09.00 นายเฉลิมชัย ชูทิพย์

นำท่านชม วัดคูหาภิมุขตั้งอยู่อำเภอเมืองยะลา เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดยะลา เดิมวัดนี้ชื่อ วัดหน้าถ้ำ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดคูหาภิมุข ในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ภายในวัดมีถ้ำใหญ่ ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ พระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อยสวยงามและน้ำใสสะอาดไหลรินจากโขดหิน มีพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย เก็บวัตถุโบราณที่ได้มา

12.00 ร้าน ธาราซีฟู้ด

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้าน ธาราซีฟู้ด

13.30 บริษัท บิ๊กสตาร์ทัวร์ จำกัด

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินหาดใหญ่

17.30 บริษัท บิ๊กสตาร์ทัวร์ จำกัด

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ นำทุกท่านเช็คอินพร้อมโหลดกระเป๋าเดินทาง (ท่านละ 20 ก.ก.)

19.40 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ออกเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3111
**ราคาทัวร์ไม่รวมบริการอาหารบนเครื่องบิน**

21.10 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ....