12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก โรงแรม 2 คืน
4. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวและทีมงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันชีวิตวงเงิน 1,000,000บาท/ท่าน กรณีบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/ท่าน(ตามเงื่อนไงกรมธรรม์)ทั้งนี้ท่านต้องส่งรายชื่อ - นามสกุล มาไม่เกิน 7 วันก่อนออกเดินทาง
6. ค่าอาหารทุกมื้อ
7. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ
8. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
อัตรานี้ไม่รวม
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
*ค่ามินิบาร์
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
* อาหารตามสั่งที่นอกเหนือจากโปรแกรม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3% , 1%

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
9 หมู่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร อุบลราชธานี
เบอร์โทร
0832743757
อีเมล
l2btravel@hotmail.com
หมายเหตุ

อุดรธานี เกาะช้าง

location_on อุดรธานี - ตราด
โดย แอลทูบี ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาะช้าง อุดรธานี 3วัน2คืน ดำน้ำดูปะการัง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และเบ็ดเตล็ด
-ค่าเบรคระหว่าง​วันทั้งวันไปและ​วัน​กลับ300*6=1800
-ค่าที่พักมัคคุเทศก์2คืนคืนละ500*2= 1000 บาท
-ค่าที่พักโชเฟอร์2คืน คืนละ500*2=1000บาท
-ค่าแรงมัคคุเทศก์ 2000*3=6000 บาท
-ค่าประกันการเดินทาง 35*1=35 บาท
-ค่าประกันการเดินทางลูกค้า 35*6=210บาท
-ค่ากระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน 1500 บาท
-ค่าบริการป้ายคล้องคอ ป้ายติดกระเป๋า ของที่ระลึก 150*6=900.-บาท
-ค่าน้ำแข็งแช่เครื่องดื่ม ค่าถุงขยะ เจลล้างมือ กระดาษเปียก หน้ากากอนามัย ค่ากระดาษชำระ 500.-บาท
-ค่าของรางวัลจับสลากเพื่อร่วมกิจกรรมกับลูกค้าทั้ง2คืน 3000.-บาท
-ค่าป้ายขอบคุณโครงการ 550บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์ 16495 บาท
ลูกค้า 6 คน เฉลี่ยคนละ 2750 บาท
ค่าภาษี 7%= 1154 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2943 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

19.00 แอลทูบีทราเวล

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ ที่จุดนัดหมาย พร้อมเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ นอนบนรถ (พร้อมประกันภัยการเดินทาง)

07.00 แอลทูบีทราเวล

07.00 บริการอาหารเช้าบนรถแบบเซ็ทกล่องวีไอพี พร้อมเครื่องดื่มผ้าเย็นกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง (1)

09.00 แอลทูบีทราเวล

คุกขี้ไก่ เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ใกล้ตึกแดง ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ก่อนถึงท่าเทียบเรือ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) เมื่อฝรั่งเศสได้เข้ายึดจันทบุรี ในกรณีพิพาทกันด้วยเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ระหว่างนั้นกองทหารฝรั่งเศสประมาณ 600 คน แยกกันอยู่สองแห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ที่เมืองจันทบุรี บริเวณที่เป็นค่ายทหารในปัจจุบัน อีกแห่งอยู่ที่ปากน้ำแหลมสิงห์ ฝรั่งเศสได้สร้างคุกขี้ไก่เพื่อใช้กักขังคนไทยที่ต่อต้านฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก ผนังก่ออิฐ กว้างยาวด้านละประมาณ 4.40 เมตร สูงประมาณ 7 เมตร มีช่องระบายอากาศอยู่สองแถว หลังคาโปร่ง เล่ากันว่าเป็นคุกที่ทรมานมาก อยู่กันอย่างแออัด ชั้นบนใช้เป็นที่เลี้ยงไก่ ซึ่งจะถ่ายมูลราดศีรษะนักโทษที่ถูกคุมขังตลอดเวลานักโทษที่มีโทษหนักก็จะอยู่ชั้นถัดจากที่เลี้ยงไก่ จะมีโอกาสโดนมูลไก่ราดได้บ่อย ส่วนนักโทษชั้นล่างจะเป็นนักโทษที่มีโทษเบากว่า มีโอกาสโดนมูลได้น้อยกว่า ความทรมานของคุกขี้ไก่ ไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย แต่เป็นความขมขื่นทางจิตใจ ที่ถูกผู้รุกรานต่างชาติคุมขัง อย่างไร้ศักดิ์ศรี ว่ากันว่าคนที่เคยถูกคุมขังเมื่อออกจากคุกมาได้กลิ่นขี้ไก่จะอยู่ติดตัวไปนาน บริการเบรคระหว่างวัน ขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม กาแฟเย็น ผลไม้ตามฤดูกาล ผ้าเย็น

11.00 คลองพร้าว รีสอร์ท

เดินทางถึงท่าเรือ อ่าวธรรมชาติ เพื่อมุ่งหน้า ขึ้นเรือเฟอรรี่ เพื่อเดินทาง สู่เกาะช้าง ไปส่ง ที่โรงแรม

12.00 ไก่แบ้ฮัทรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าว รีสอร์ท )

รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรม

14.00 ไก่แบ้ฮัท รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าวรีสอร์ท )

นำคณะเข้าพัก เชคอิน ที่โรงแรม ไก่แบ้ฮัท รีสอร์ท และให้พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ไก่แบ้ ฮัท หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าว รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรม และเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ไก่แบ้ฮัท หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าวรีสอร์ท หรือ คลองพร้าวรีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

09.00 ไก่แบ้ฮัท

นำคณะเปลี่ยนเปนรถท้องถิ่น เพื่อนำท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรือบางเบ้า เพื่อดำน้ำ ปะการัง เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง เพลิดเพลินกับฝูงปลาจำนวนมาก และรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ

18.00 ไก่แบ้ฮัท หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าวรีสอร์ท )

นำคณะเดินทางกลับจากดำน้ำ ดูปะการัง และพร้อมรับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรม

19.00 ไก่แบ้ฮัท หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าวรีสอร์ท )

นำคณะพักผ่อน และเข้าที่พัก

07.00 ไก่แบ้ฮัท หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าวรีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

09.00 คลองพร้าวรีสอร์ท

นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ พร้อมขึ้นเรือเฟอรรี่ กลับเข้าฝั่ง โดยรถตู้

12.00 ร้านอาหาร ต้นตำรับ

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านต้นตำรับ พร้อมซื้อของฝากที่ระลึก

13.00 แอลทูบีทราเวล

นำคณะเดินทางกลับสู่ จ.อุดรธานี