9,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

โปรแกรมเที่ยวภูเก็ต -พังงา
- ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ พร้อมรับประทานอาหาร
- ดำน้ำเกาะพีพี เต็มวัน
- ชมจุดชมวิวเสม็ดนางชี

ราคาทัวร์ท่านละ 4,980 บาท (จากราคาเต็ม ท่านละ 8,300บาท)
โปรแกรมออกเดินทาง ลูกค้าขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่ารถรับ ส่ง ทุกวันตามโปรแกรม
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าล่องเรือคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก พร้อมรับประมานอาหาร
- ค่ากิจกรรมดำน้ำเกาะพีพี 1 วัน
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม
- มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัย อุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่ากิจกรรมทางทะเลอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมดำน้ำ
- อาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ทัวร์บริการ
- ค่ามินิบาร์ ซัก รีด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
3/132 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 หนองบอน ประเวศ 10250
เบอร์โทร
0814845050
อีเมล
kate@ticket2attraction.com
หมายเหตุ

ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา (พีพี เสม็ดนางชี ล่องเรือยอร์ชแหลมพรหมเทพ) ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

location_on พังงา - ภูเก็ต
โดย บริษัท โกลบอล คอนเนคเตอร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรมเที่ยวภูเก็ต - พังงา
- ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ พร้อมรับประทานอาหาร
- ดำน้ำเกาะพีพี เต็มวัน
- ชมจุดชมวิวเสม็ดนางชี

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่าย มัคคุเทศก์
1 เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป 500
2 เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*3 = 3000
3 ค่าประกันการเดินทาง 40

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 3,540.-
ลูกค้า 2 ท่าน ตกท่านละ 1,770.-

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
ค่าประกันการเดินทาง 40
ค่าน้ำ+ ขนม +อื่นๆ 500

รวมค่าใช้จ่าย 2,310.-

ภาษี 7% 378 บาท

รวมทั้งหมด 2,688

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

10.00 Global Connector .co.ltd

คณะเดินทาง พบกัน ณ เสม็ดนางชี บูทีค เจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับ
จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ตื่นตาตื่นใจกับวิวภูเขา พร้อมพระอาทิตย์สีทอง ที่ปรากฏท่ามกลางภูเขาหินปูนของอ่าวพังงา

14.00 Seabed Grand Hotel Phuket หรือเทียบเท่า ( arinara beach resort phuket )

เช็คอินเข้าสู่ที่พัก Seabed Grand Hotel Phuket

16.00 Global Connector .co.ltd

ล่องเรือคาตามารัน ชมทัศนียภาพของทะเลอันดามัน จนถึงแหลมพรหมเทพ สถานที่ที่ได้รับคำขนานนามว่าเป็น ‘จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุด’ พร้อมรับประทานอาหารมื้อค่ำ บนเรือ

19.00 Global Connector .co.ltd

ออกเดินทางกลับสู่ที่พัก

06.00 Seabed Grand Hotel Phuket หรือเทียบเท่า ( arinara beach resort phuket )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07.00 Global Connector .co.ltd

นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมหงา

09.00 ทัวร์เกาะพีพี

ออกเดินทางชมทัศนียภาพทางทะเล เกาะพีพี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

17.00 Seabed Grand Hotel Phuket หรือเทียบเท่า ( arinara beach resort phuket )

เดินทางกลับสู่ที่พัก Seabed Grand Hotel Phuket

09.00 Seabed Grand Hotel Phuket หรือเทียบเท่า ( arinara beach resort phuket )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เช็คเอาท์ ออกจากโรงแรมที่พัก

10.00 ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

อิสระเยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสตลอดสองฝั่งถนน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ตึกเก่าเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วตัวเมืองภูเก็ต

15.00 Global Connector .co.ltd

นำท่านเดินทางส่ง ท่าอากาศยานนานาภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ