12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
อัตราค่าบริการนี้รวม
• รถตู้ปรับอากาศ
• เรือเฟอรรี่
• ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุไว้
• ค่าอาหาร ตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ
• ค่ารถสองแถวท้องถิ่น รับส่ง ที่พักบนเกาะกูด
• ค่าไกด์และสตาฟ
• ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางมูลค่า 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข กรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าอาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ได้กำหนดไว้
• ค่าชักรีด มินิบาร์
• อาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการอาหาร
• ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
9 หมู่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร อุบลราชธานี
เบอร์โทร
0832743757
อีเมล
l2btravel@hotmail.com
หมายเหตุ

อุดร. จันทบุรี เกาะช้าง

location_on อุดรธานี - ตราด
โดย แอลทูบี ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

อุดรธานี จันทบุรี เจ้าหลาว เกาะช้าง 4วัน3คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบล็ดเตล็ด
-ค่าแรงไกด์. 1500*3= 4500 บาท
-ค่าแรงสตาฟ 1000*3= 3000 บาท
-ค่าที่พักไกด์สตาฟ 1500*2 = 3000 บาท
-ค่าที่พักคนขับรถบนฝั่ง 600*2 = 1200 บาท
-ค่าประกันการเดินทางไกด์สตาฟ 35*2 = 70 บาท
-ค่ารดเดินทางไกด์สตาฟ ไปกลับ = 1000 บาท
-ค่าน้ำแข็ง เครื่องดื่ม ขนม เจลล้างมือ ทิชชู หน้ากากอนามัย = 2000 บาท
-ค่าทิปไกด์สตาฟ = 4000 บาท
-ค่าทิปคนขับรถตู้ = 3000 บาท
-ค่าตั๋วเรือเกาะกูดไกด์สตาฟ 1000*2 = 2000 บาท

-รวมค่าใช้จ่ายเบล็ดเตล็ด = 23770 บาท
ลูกค้า 18 คน เฉลี่ย คนล่ะ 1,321 บาท
ค่าภาษี 7% = 93 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1,414 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

18.00 แอลทูบีทราเวล

คณะพร้อมกัน ณ จุด นัดหมาย เพื่อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จันทบุรี

08.00 แอลทูบีทราเวล

บริการอาหารเช้าบนรถแบบเซ็ทกล่องวีไอพี พร้อมเครื่องดื่มผ้าเย็นกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง (1)

09.00 แอลทูบีทราเวล

นำท่านเที่ยว
-โบสถ์สีน้ำเงิน
-เนินนางพญา
-เจดีย์กลางน้ำ

12.00 ชีวารี โฮเทล หรือเทียบเท่า ( หาดทรายทอง )

รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 ชีวารี โฮเทล หรือเทียบเท่า ( หาดทรายทอง )

นำคณะเข้าที่พัก โรงแรม และพักผ่อน เล่นน้ำทะเล ตามอัธยาศัย

18.00 ชีวารี โฮเทล หรือเทียบเท่า ( หาดทรายทอง )

รับประทานอาหารเย็น ซีฟู๊ด ที่โรงแรม

07.00 ชีวารี โฮเทล หรือเทียบเท่า ( หาดทรายทอง )

รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

08.00 แอลทูบีทราเวล

ออกเดินทางสู่ แหลมงอบ

10.00 ไก่แบ้ฮัท รีสอร์ท

นำคณะเดินทาง โดยเรือเฟอรี่ และ รถ ไปส่งที่โรงแรม

12.00 ไก่แบ้ฮัท หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าวรีสอร์ท )

รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรม

13.00 ไก่แบ้ฮัท หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าวรีสอร์ท )

นำคณะดำน้ำ ดูปะการัง 3 เกาะ

17.00 ไก่แบ้ฮัทรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ไก่แบ้ฮัท )

นำคณะเข้าที่พัก

19.00 ไก่แบ้ฮัท รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าวรีสอร์ท )

รับประทานอาหารเย็น ซีฟู๊ด ที่โรงแรม และพักผ่อน ตามอัธยาศัย

07.00 ไก่แบ้ฮัท รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( คลองพร้าวรีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 ไก่แบ้ฮัท

นำคณะลงเรือเฟอรรี่

11.00 แอลทูบีทราเวล

นำคณเดินทางกลับ จ. อุดรธานี

12.00 ร้านต้นตำรับ

รับประทานอาหารกลางวัน และแวะซื้อของฝาก

14.00 แอลทูบีทราเวล

จากนั่น มุ่งหน้าสู่ จ.อุดรธานี โดยสวัสดิภาพ