11,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. รถทัวร์นำเที่ยวปรับอากาศ 2 ชั้น วัฒนา ทัวร์ ( VIP 2 - 1 )
2. รถตู้ท้องถิ่นทีมงานวัฒนาทัวร์ ชำนาญเส้นทาง ขึ้นดอยต่างๆ
3. รวมค่าที่พักโรงแรมและรีสอร์ท รวม 6 คืน
4. รวมค่าอาหารบริการ 10 มื้อ
5. รวมค่าอุทยาน บัตรเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท/ท่าน
7. ไกด์ไทย ทีมงานวัฒนาทัวร์ เต็มใจบริการ เป็นกันเอง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
189 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง
เบอร์โทร
0950398437
อีเมล
mlri_13@icloud.com
หมายเหตุ

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางหรือไปแทนได้

" บึงกาฬ จังหวัดที่ 77 พร้อมท่องเที่ยวแดนอีสาน สกลนคร สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครนายก "

location_on ชุมพร - นครนายก
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

หัวหิน - โคราช - ขอนแก่น - อุดรธานี ผ้าไหมนาข่า - หนองคาย - บึงกาฬ จังหวัดที่ 77 - สกลนคร พระธาตุเชิงชุม - วัดถ้ำผาแด่น - พญาเต่างอย - ร้อยเอ็ด โหวดทาวเวอร์ - พระแก้วหยดน้ำค้างยโสธร - พญาคันคาก - พระพุทธรูปหยกขาว - ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง - ปราสาทขอม - ถ้ำพญานาค( เงิน ) วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม - สุรินทร์ ตลาดต้องชม - บุรีรัมย์ ปราสาทหินพนมรุ้ง - ปราสาทเมืองต่ำ - เขาพระอังคาร - นครนายก มาฆบูชาอนุสรณ์ - ขุนด่านปราการชล - ถ้ำพญานาค( ทอง ) วัดมณีวงศ์

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์&สต๊าป

ค่าใช้จ่ายทีมงาน มัคคุเทศก์&สต๊าป&คนขับ
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,500 * 7 = 10,500 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงสต๊าปทัวร์ 800 * 7 = 5,600 บาท
3.ค่าเดินทางมัคคุเทศก์+สต๊าป 1,000 บาท
4.ค่าห้องพัก มัคคุเทศก์ คนขับรถทัวร์ 1,000*7 = 7,000 * 2 ห้อง = 14,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทีมงาน 31,100 บาท ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 1,035 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์เดินทาง 35 บาท/ท่าน
2.ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม น้ำดื่ม เฉลี่ยวันละ 60 บาท * 7 วัน = 430 บาท/ท่าน
3.ค่าเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย 2 ชิ้น/วัน * 7 วัน เฉลี่ยรวม 300 บาท/ท่าน

ค่าภาษี VAT 7% = ฿875

รวมทั้งหมด 2,675 บาท/ท่าน

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

00.30 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางด้วยรถทัวร์ VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น จ.ชุมพร สู่ ภาคอีสาน (ค่ารถทัวร์เดินทางท่องเที่ยวรวม 7 วัน)

05.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

แวะรับสมาชิก หลังสวน จ.ชุมพร สู่ ภาคอีสาน

07.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานเช้าแบบปิกนิกบนรถ บะจ่าง เค้ก โอวันติล..........บริการมื้อที่ 1

09.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

แวะชมสวนนายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จ.ชุมพร เพื่อศึกษาพืชพรรณธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น เสียงน้ำ การจัดสวน เดินชมส้วมแปลกตา ให้จินตนาการไปตลอดทาง

11.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารคุณสาหร่าย ตามอัธยาศัย

14.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

วัดทางสาย ริมทะเลบ้านกรูด พระพุทธกิติสิริชัย นั่งขัดสมาธิหันพระพักตร์ออกทะเล พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือพระมหาเจดีย์เก้ายอด พระปรางค์จัตุรมุขสูงสามชั้น

15.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมเขาช่องกระจกเป็นส่วนหนึ่งของวัดธรรมิการาม บนยอดเขาประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจาลอง อีกทั้งยังมีองค์เจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

15.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมอ่าวมะนาว นาทุกท่านกราบไหว้นมัสการ เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ของชาวเมืองประจวบฯ เคารพนับถือเพื่อความเป็นศิริมงคล และฝูงค่างหน้าขาว

18.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ ถนนคนเดินหัวหิน ทานอาหารเย็น ที่มีให้เลือกสรร ตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมแกรนด์ หัวหิน

เข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์ หัวหิน (คืนที่ 1)

06.00 โรงแรมแกรนด์ หัวหิน

ทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม...................บริการมื้อที่ 2

12.00 ครัวบ้านสวน สระบุรี

ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหารครัวบ้านสวน สระบุรี.............มื้อที่ 3

14.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางนมัสการหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก (คุณสรพงษ์ร่วมสร้าง) จากนั้นแวะกราบไหว้สักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นชมปราสาทหินพิมาย ชมไทรงามที่มีต้นไทรขึ้นอยู่เป็นจานวนมาก

18.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

เดินทางถึงจังหวัดขอนแก่น เที่ยวชมถนนคนเดินต้นตาล พร้อมทานอาหารเย็น ที่มีให้เลือกสรรมากมาย ตามอัธยาศัย

19.30 Gallery Lake View Hotel Khon kaen หรือเทียบเท่า ( โรงแรมสิริน เรสซิเดนท์ ขอนแก่น หรือ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น Kosahotel Khonkaen )

เข้าที่พัก Gallery Lake View Hotel Khon kaen (คืนที่2)

06.00 Gallery Lake View Hotel Khon kaen หรือเทียบเท่า ( โรงแรมสิริน เรสซิเดนท์ ขอนแก่น หรือ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น Kosahotel Khonkaen )

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม........................บริการมื้อที่ 4

07.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ ตลาดผ้าบ้านนาข่า แหล่งผลิตผ้าไหม และเสื้อผ้าสาเร็จรูป ที่มีทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าหมักโคลน ซึ่งเป็นผ้าที่มีชื่อของนาข่า

10.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นมัสการหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณ์ งดงามมาก เป็นพระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพบูชาของคนในพื้นที่ ณ.วัดโพธิ์ชัย

13.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ช้อปปิ้ง สินค้าราคาถูก ตลาดท่าเสด็จ จ.หนองคาย จากนั้น รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย

15.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นำทุกท่านออกเดินทาง ชมไฮไลท์ของ จ.บึงกาฬ "วัดภูทอก"หรือ "วัดเจติยาคีรีวิหาร" ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมของภิกษุ สามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีความเงียบสงบ สวยงามด้วยธรรมชาติแวดล้อม แฝงไว้ซึ่งเสน่ห์ทางธรรม

18.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ถนนคนเดิน ตลาดต้องชม จ.บึงกาฬ

19.00 โรงแรม The One

เข้าที่พัก โรงแรม The One จ.บึงกาฬ (คืนที่ 3)

06.00 โรงแรม The One

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม........................บริการมื้อที่ 5

07.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ไหว้ ศาลสองนาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง ของชาวบึงกาฬ ก่อนออกเดินทาง สู่ จ.สกลนครนมัสการหลวงพ่อองค์แสน และพระธาตุเชิงชุม ณ. วัดพระธาตุเชิงชุม ประจาจังหวัดสกลนคร

11.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารพื้นเมือง จ.สกลนคร ตามอัธยาศัย

13.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมความงดงามด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ สวยสดงดงามถ่ายทอดเรื่องราว พุทธประวัติ เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดสกลนคร มีความเป็นมานับร้อยปี วัดถ้ำผาแด่น

14.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นำท่านขอพร พญาเต่างอย ให้มีโชคลาภ ความสาเร็จ และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และผู้คนที่เคยบนบานศาลกล่าวกับ พญาเต่างอยไว้จนประสบความสำเร็จ ก็มาแก้บนกันเป็นอยู่ประจำ

15.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

มวิวทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ด จุดชมวิวแห่งใหม่ โหวดทาวเวอร์ ซึ่งออกแบบให้มี ลักษณะคล้ายเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ที่เรียกว่า โหวด ซึ่งสื่อให้ถึงความเป็นบ้านเกิดคนในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

18.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเย็น ถนนคนเดิน เมืองร้อยเอ็ด ตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมเอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด

เข้าที่พัก โรงแรมเอ็มแกรนด์ จ.ร้อยเอ็ด (คืนที่ 4)

06.00 โรงแรมเอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร ในโรงแรม..................บริการมื้อที่ 6

08.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นมัสการพระพุทธบุษยรัตน์ หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยเชียงแสน เป็นพระบูชาคู่บ้านคู่เมืองของยโสธร ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรคนแรก

09.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก แลนด์มาร์คที่โดดเด่นแปลกตาของจังหวัดยโสธร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สอดแทรกตานานเรื่องเล่าพื้นเมืองของชาวอีสาน เกี่ยวกับตานาน พญาคางคกและประเพณีบุญบั้งไฟ

10.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นมัสการพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในพระอุโบสถสีขาวหลังคาสีน้ำเงิน มีความงดงามตามแบบศิลปะประยุกต์ ณ. วัดพระพุทธบาทยโสธร จ.ยโสธร

13.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นมัสการพระธาตุเรืองรอง ที่ผสมผสานศิลปะอีสานใต้ 4 เผ่า ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร และเยอ มีความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ บนยอดพระธาตุมีจุดชมวิว ที่สามารถชมทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างงดงาม

14.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมปราสาทขอม โบราณสถานที่เก่าแก่ภายในวัดสระกำแพงใหญ่ พร้อมนมัสการหลวงพ่อนาคปรกศิลา ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี จ.ศรีสะเกษ

16.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมถ้ำพญานาค ภายในถ้ำมีความอลังการด้วยรูปปั้นพญานาคที่อ่อนช้อยงดงาม รวมทั้งการจำลองหินงอกหินย้อย ประดับด้วยหลอดไฟหลากสี ที่ดูลึกลับและศักดิ์สิทธิ์ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

17.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชม หัตถกรรมผ้าไหม ตลาดต้องชมบ้านท่าสว่าง เอกลักษณ์ การทอผ้ายกทองแบบโบราณผสานกับลวดลายที่วิจิตรงดงาม จ.สุรินทร์

18.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเย็น ถนนคนเดิน เมืองสุรินทร์ ตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมทองธารินทร์

เข้าที่พัก โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ (คืนที่ 5)

06.00 โรงแรมทองธารินทร์

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม......................บริการมื้อที่ 7

08.00 วัดเขาพระอังคาร

ออกเดินทาง สู่ วัดเขาพระอังคาร เป็นวัดที่ เก่าแก่ สวยงาม ใหญ่โต ประจาจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีโบสถ์ 3 ยอด ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเรื่องราวชาดก ใบเสมาพันปี พระพิฆเนศงาเดียว พระพุทธ 109 องค์ พระตาหนักศักดิ์สิทธิ์ เทวรูปเจ้าเมืองขอม

09.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชม ปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งเป็นปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์ที่น่าชมอีกแห่งหนึ่ง

10.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมปราสาทหินทรายสีชมพู (ปราสาทหินพนมรุ้ง) ที่ยังคงความสวยงามและสมบูรณ์ของร่องรอยการแกะสลักหิน รวมถึงชมความงดงามของทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุและร่องรอยของปล่องภูเขาไฟเก่า

11.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย

15.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ที่สวยงามของ จ.นครนายก พระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่า เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูป อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทน พุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญสมัยพุทธกาล

16.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นำท่านนั่งรถรางชมทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบและพื้นที่ใต้เขื่อนที่สวยงาม เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก อันเนื่องมาจากพระราชดาริของในหลวง ชมทิวทัศน์เขื่อนขุนด่านปราการชล (คลองท่าด่าน)

18.30 สีดา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ห้องอาหาร phuiyara resort )

ทานอาหารเย็น ห้องอาหารรีสอร์ท........................บริการมื้อที่ 8

19.30 สีดา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( phuiyara resort )

เข้าที่พัก สีดา รีสอร์ท ท่ามกลางการโอบล้อมของขุนเขา ป่าไม้ แหล่งน้า และอากาศบริสุทธิ์ (คืนที่ 6)

06.00 ห้องอาหาร สีดา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ห้องอาหาร phuiyara resort )

ทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม.......................บริการมื้อที่ 9

07.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นมัสการขอโชคของพร หลวงพ่อปากแดง ที่ศักดิ์สิทธิ์ มาจากเวียงจันทน์เมื่อ 200 ปี ณ.วัดพราหม์มณี ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ใน จ.นครนายก

08.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชม วัดมณีวงศ์ ความโดดเด่น สวยงามของถ้าพญานาค ที่มีความงดงามตระการตาเหมือนหลุดเข้าไปในเมืองบาดาล มีองค์พญานาคที่มีความอ่อนช้อยงดงาม อลังการงานสร้างภายในวัดยังมีพุทธศิลป์ที่สวยงาม

11.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย

15.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง กลับสู่ ปักษ์ใต้ แวะซื้อของฝากขนมพื้นเมือง ตามอัธยาศัย

18.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเย็น ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย

21.30 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ถึง จุดหมายปลายทาง ส่งสมาชิกถึงบ้าน โดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย พร้อมความประทับใจ