10,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง ........... การจอง จองพร้อมเงินมัดจำ 6,540 บาท ที่เหลือรัฐจ่ายตรงกับบริษัททัวร์
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงพาหนะเป็นรถตู้ กรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดปัญหา การเมือง,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาทของท่าน, การโจรกรรม
4. เมื่อท่านชำระค่ามัดจำแล้ว บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด
และทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
เอกสารทำประกัน สำเนาบัตรประชาชน คนละ 1 ใบ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1/7 ถนน ประตูลอด ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0858234284
อีเมล
orapinteemtour1@hotmail.com
หมายเหตุ

ไปครั้วเดียว เที่ยวครบ กาญจนบุรี - สังขละบุรี - บ้านอีต่อง

location_on นครศรีธรรมราช - กาญจนบุรี
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรพินท์ทีมทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

กาญจนบุรี – ไทรโยค – ทองผาภูมิ - สังขละบุรี – หมู่บ้านอีต่อง !
ไฮไลท์....นั่งรถไฟสายมรณะ – ล่องแพแม่น้ำแคว - ชมการแสดงชาวมอญ
บริการอาหาร 11 มื้อ รวมค่าเข้าชม ค่าเช่าชุดไทยในเมืองมัลลิกา

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าดำเนินการ คิด บาท จากต้นทุน บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คิด บาท ได้แก่

-ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวด/คน , ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง , อาหารว่าง ขนม+น้ำผลไม้กล่อง...ตลอด 5 วัน ( 300 บาท)
-ค่าบริการหน้ากากอนามัยทุกวัน เจลแอลกอฮอล์....ตลอด 5 วัน ( 15บาท)
-ค่าห้องพักทีมงานไกด์และพนักงานขับรถพร้อมผู้ช่วย (200 บาท)
-ค่าอาหารทีมงานไกด์และพนักงานขับรถพร้อมผู้ช่วย (200 บาท)
-ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดทริป ตามกรมธรรม์ (25บาท)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ประมาณ 760บาท)
-ค่าไกด์วันละ 1,500/คน จำนวน 2คน เป็นเวลา 5วัน (ประมาณ 500)

03.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศจากสนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช รับสมาชิกจุดต่างๆ
ทีมงานอรพินท์ทีมทัวร์บริการทุกท่านตลอดการเดินทาง

06.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

รับสมาชิกสุราษฎร์ธานี พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถ (บริการมื้อที่1) จากนั้น นำท่านสักการะพระธาตุไชยา ชมพุทธศิลป์สถาปัตยกรรมอันสวยงามของหมู่เจดีย์ เป็นสิริมงคลการเดินทาง

12.00 ร้านคุณต้น

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารคุณต้น.........บริการมื้อที่ 2

17.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ถึงกาญจนบุรี เช็คอินบนสะพานแม่น้ำแคว ยามเย็น วิวสวย

18.00 ร้านอาหารโฟล์ตติ้ง

รับประทานอาหารเย็น ห้องอาหารแพโฟลตติ้ง (บริการมื้อที่ 3)

19.00 โรงแรมกนกกาญจน์

เข้าที่พักโรงแรมกนกกาญจน์ หรือเทียบเท่า พักผ่อน (คืนที่ 1)

07.00 โรงแรมกนกกาญจน์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม...บริการมื้อที่ 4

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เดินทางชม อัญมณีพลอยดีเมืองกาญจน์ ร้านวาสนาจิวเวลรี่ จากนั้น เดินทางสู่สถานีรถไฟ • นั่งรถไฟ ย้อนยุคเส้นทางประวัติศาสตร์สายมรณะ เลียบหน้าผา ถ้ำกระแซ

12.00 พรภิรมย์ เอกพร

ถึงสถานีน้ำตก เปลี่ยนเป็น รถตู้ สู่อำเภอไทรโยค

12.30 ร้านไอซ์โภชนา

รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารไอซ์โภชนา (บริการมื้อที่5)

14.00 พรภิรมย์ เอกพร

รถตู้นำชมหมู่บ้านอีต่อง … UNSEEN หมู่บ้านคลาสสิกในหุบเขา ที่อากาศเย็นตลอดปี นำท่านชมน้ำตกจ๊อกกระดิ่น เหมือง ปิล๊อก ตำนานเหมืองแร่ ชม ตลาดอีต่อง อินเทรนกับการ คล้องกุญแจคู่รัก

17.00 โฮมสเตย์มหัตถ์กีรติ

เช็คอินโฮมสเตย์มหัตถ์กีรติ หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้น ชมแสงสีอีต่อง บรรยากาศยามค่ำ ท่ามกลางอากาศหนาว หมอกสวย พักผ่อน (คืนที่ 2)

05.00 พรภิรมย์ เอกพร

ขึ้นสู่ เนินช้างศึก ดูดวงอาทิตย์ แทรกหมอกหนาขึ้นกลางหุบเขา Amezing วิวสวยมาก

07.00 โฮมสเตย์มหัตถ์กีรติ

รับปประทานอาหารเช้าโรงแรม......... บริการมื้อที่ 6

08.00 พรภิรมย์ เอกพร

เดินทาง สู่อุทยานฯทองผาภูมิ ชมวิวเขื่อนวชิราลงกรณ์ เขาแหลมสกายวอล์ค กระจก แลนด์มาร์คใหม่

12.00 ร้านอาหารเรือนเขาแหลม

รับประทานอาหารกลางวันร้านเรือนเขาแหลมเขื่อนวชิราลงกรณ์ (บริการมื้อที่ 7)

13.30 พรภิรมย์ เอกพร

บ่าย รถตู้พาชมน้ำตกไทรโยคน้อย จากนั้นเดินทางสู่สังขละบุรี นำท่านชม
• ชมด่านเจดีย์ 3 องค์.....ชม พลอย หยก เครื่องไม้เฟอร์นิเจอร์
• ล่องเรือสู่เมืองบาดาลใต้น้ำ ชมอดีตวัดวัง และหมู่บ้านสังขละ ที่จมใต้น้ำ

17.00 พรไพลินริเวอร์ไซด์ สังขละบุรี

เข้าที่พัก พรไพลินริเวอร์ไซด์สอร์ตหรือเทียบเท่า เช็คอินห้องพัก

18.30 พรไพลินริเวอร์ไซด์ สังขละบุรี

รับประทานอาหารเย็นห้องอาหารรีสอร์ต.........บริการมื้อที่ 8 สนุกกับดนตรี ก่อนพักผ่อน (คืนที่ 3)

05.30 พรภิรมย์ เอกพร

นำท่านสู่หมู่บ้านมอญ.....ตักบาตรตามประเพณีมอญ...เดินสะพานไม้โบราณ ซื้อของฝากจากเมืองมอญ

08.00 พรไพลินริเวอร์ไซด์ สังขละบุรี

กลับรีสอร์ต รับประทานอาหารเช้า........ บริการมื้อที่ 9

09.00 พรภิรมย์ เอกพร

• วัดวังวิเวการาม ชมเจดีย์แบบพุทธคยา กราบสักการะสรีระสังขารหลวงพ่ออุตตมะ
• ชม น้ำตกเกริงกระเวีย ทองผาภูมิ

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ถึงน้ำตกไทรโยคน้อย เที่ยวชมและรับประทานอาหารกลางวันหน้าน้ำตก ตามอัธยาศัย

13.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

• ชมเมืองมัลลิกา ทัวร์จ่ายค่าเข้าชมและจ่ายค่าแต่งชุดไทยย้อนยุคให้ทุกท่านได้บรรยากาศ เสมือน
ท่านอยู่ในสมัย ร.5 สนุกกับ การแลกตังรู ใช้ช็อปปิ้งและลองชิมอาหารสไตล์ไทยๆโบราณ
• ชมต้นจามจุรียักษ์ มีอายุกว่า 100 ปี ............. เที่ยว วัดถ้ำเสือ ชมพุทธศิลป์ 3 ชาติ
• ล่องแพแม่น้ำแคว รับประทานอาหารในแพบ้านเหนือ (บริการมื้อที่ 10)

21.00 โรงแรมกนกกาญจน์

เข้าที่พักโรงแรมกนกกาญจน์ หรือเทียบเท่า พักผ่อน (คืนที่ 4)

06.30 โรงแรมกนกกาญจน์

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม (บริการมื้อที่ 11)

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ซื้อของฝากจากเมืองกาญจน์ วุ้นเส้นท่าเรือ...ซ่าหริ่มชาววัง...ทอง(ม้วน) ร้านแม่บัวคำ ฯลฯ ก่อนเดินทางกลับ

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ถึงเพชรบุรี อิสระรับประทานอาหารกลางวันศูนย์อาหารของฝากตามอัธยาศัย

15.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ชมสินค้าพื้นเมืองและของฝากชุมพร

18.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

อิสระรับประทานอาหารเย็นศูนย์อาหารระหว่างเดินทางกลับ ตามอัธยาศัย

22.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

กลับถึงนครศรีธรรมราชโดยสวัสดิภาพและประทับใจ.