12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. รถทัวร์นำเที่ยวปรับอากาศ 2 ชั้น วัฒนา ทัวร์ ( VIP 2 - 1 )
2. รถตู้ท้องถิ่นทีมงานวัฒนาทัวร์ ชำนาญเส้นทาง ขึ้นดอยต่างๆ
3. รวมค่าที่พักโรงแรมและรีสอร์ท รวม 6 คืน
4. รวมค่าอาหารบริการ 12 มื้อ พร้อมอาหารว่าง น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
5. รวมค่าอุทยาน บัตรเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท/ท่าน
7. ไกด์ไทย ทีมงานวัฒนาทัวร์ เต็มใจบริการ เป็นกันเอง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
189 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง
เบอร์โทร
0950398437
อีเมล
mlri_13@icloud.com
หมายเหตุ

"แอ่วเหนือ เมืองสามหมอก" เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุง บ้านรักไทย

location_on ชุมพร - กรุงเทพมหานคร
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

“ แอ่วเหนือ เมืองสามหมอก ”
เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - แม่ฮ่องสอน - ทุ่งบัวตอง - ปางอุง - บ้านรักไทย -
กะเหรียงคอยาว - ปาย - บ้านสันติสุข - ห้วยน้ำดัง - ดอยสุเทพ - ดอยคำ - พระธาตุปางหลวง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์&สต๊าป

ค่าใช้จ่ายทีมงาน มัคคุเทศก์&สต๊าป&คนขับ
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,500 * 7 = 10,500 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงสต๊าปทัวร์ 800 * 7 = 5,600 บาท
3.ค่าเดินทางมัคคุเทศก์+สต๊าป 1,000 บาท
4.ค่าห้องพัก มัคคุเทศก์ คนขับรถทัวร์ 1,000*7 = 7,000 * 2 ห้อง = 14,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทีมงาน 31,100 บาท ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 1,035 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์เดินทาง 35 บาท/ท่าน
2.ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม น้ำดื่ม เฉลี่ยวันละ 60 บาท * 7 วัน = 430 บาท/ท่าน
3.ค่าเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย 2 ชิ้น/วัน * 7 วัน เฉลี่ยรวม 300 บาท/ท่าน

ค่าภาษี VAT 7% = ฿875

รวมทั้งหมด 2,675 บาท/ท่าน

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางด้วยรถทัวร์ VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น จ.ชุมพร รับสมาชิกจุดต่างๆ สู่ ภาคเหนือ (รถทัวร์เดินทางท่องเที่ยวรวม 7 วัน)

05.50 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

แวะรับสมาชิก ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ สู่ ภาคเหนือ

06.00 อาหารปิ๊กนิคบนรถ

ทานเช้าแบบปิกนิกบนรถ บะจ่าง เค้ก โอวันติล..........บริการมื้อที่ 1

12.00 ห้องอาหารรุจโอฬาร

ทานอาหารเที่ยง รุจโอฬาร...........................บริการมื้อที่ 2

16.30 ชมพาสาน ปากน้ำโพ

ออกเดินทางถึงนครสวรรค์ ชมพาสาน สัญลักษณ์ต้นแม่น้าเจ้าพระยา จุดเช็คอิน ชมวิว สุดชิลล์ แห่งใหม่ของปากน้าโพ

17.00 เขากบ

ออกเดินทางต่อรถท้องถิ่นขึ้นไหว้พระเขากบ ชมทิวทัศน์ นครสวรรค์

18.00 ห้องอาหารหงส์ฟ้า

อาหารเย็นห้องอาหารหงส์ฟ้า.....................บริการมื้อที่ 3

19.00 โรงแรมแกรนด์ฮิล

เข้าที่พักโรงแรมแกรนด์ฮิล (คืนที่ 1)

06.00 โรงแรมแกรนด์ฮิล

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม..............บริการมื้อที่ 4
จากนั้นออกเดินทาง สู่ จ.ตาก

09.30 ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช

ออกเดินทาง ไหว้ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

10.30 พิพิธภัณฑ์ธนบดี

ออกเดินทางชมพิพิธภัณฑ์ธนบดี ที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ แห่งความภูมใจ ที่จัดแสดงต้นกาเนิดชามตราไก่ และกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด

11.00 วัดศรีชุม

ออกเดินทางชมวัดศรีชุม ที่เป็นวัดที่สวยงาม สร้างด้วยไม้จากป่าฝั่งพม่า พระบรมธาตุสีทอง งดงามมาก

11.30 ศูนย์อาหาร

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหาร ตามอัธยาศัย

14.00 อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

ออกเดินทางสักการะขอพร “อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ” ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของเมืองหริภุญชัย

16.00 บ่อสร้าง สันกาแพง

ออกเดินทางชมและซื้อสินค้า OTOP จากบ่อสร้าง สันกาแพง

17.30 รถท้องถิ่น

ต่อรถท้องถิ่น สู่ ยอดเขากาแล พร้อมชมมวนดอกไม้ ทิวเขา

18.00 ร้านอาหารกาแล เชียงใหม่

ทานอาหารเย็น ร้านอาหารกาแล เชียงใหม่ เต็มอิ่มกับ อาหารและบรรยากาศสวนไม้ดอกริมอ่างน้า............มื้อที่ 5

19.00 โรงแรมเชียงใหม่ภูคา หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว )

เข้าที่พักโรงแรมเชียงใหม่ภูคา (คืนที่ 2)

05.00 โรงแรม

ทานอาหารเช้าโรงแรม..................................บริการมื้อที่ 6 จากนั้นออกเดินทาง ด้วยรถท้องถิ่น สู่ ยอดดอยอินทนนท์

06.00 รถตู้ ท้องถิ่น เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย 3 วัน 2 คืน

ชมทะเลหมอก ดอยอินทนนท์ ชมจุดสูงสุดของประเทศไทย พร้อมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ กิ่วแม่ปาน

07.00 พระสถูป พระเจ้าอินทวิชยานนท์

ชมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สักการะพระสถูป พระเจ้าอินทวิชยานนท์ กษัตรย์เมืองเชียงใหม่ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี

10.00 มหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

ต่อรถอุทยานชมมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระธาตุคู่ที่กองทัพอากาศและพสกนิกรชาวไทยสร้างถวายรัชกาลที่ 9 และพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9

11.00 สวนสนสองใบ

ออกเดินทาง สู่ แม่ฮ่องสอน ตลอดเส้นทางชมสวนสนสองใบ ที่สวยงาม ธรรมชาติ

11.30 แม่สะเรียง

ระหว่างการเดินทาง แวะทานอาหารเที่ยงข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง แม่สะเรียง(แบบปิกนิค)...มื้อที่ 7

13.00 ดอยแม่อูคอ

ออกเดินทางชมทุ่งบัวตอง บานเต็มภูเขา บน ดอยแม่อูคอ

15.00 บ้านดอยเสือเฒ่า

ออกเดินทางชมหมู่บ้านดอยเสือเฒ่า หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว

16.00 พระธาตุดอยกองมู

ออกเดินทางชมวัดพระธาตุดอยกองมู พระธาตุ 2 องค์ คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญบนยอดเขา กลางเมืองแม่ฮ่องสอน

17.00 วัดจองกลาง - จองคำ

ออกเดินทางชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลักเป็นรูปคนและสัตว์พระเวสสันดรชาดกฝีมือช่างชาวพม่า ณ วัดพระธาตุจองคำ

18.00 อาหารเย็นตามอัธยาศัย

ออกเดินทาง สู๋ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมใบหยก หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเมาท์เทนอินน์ )

เข้า ที่พักโรงแรมใบหยก (คืนที่ 3)

05.00 อุทยานปางอุ๋ง

ออกเดินทางชมอุทยานปางอุ๋ง ยามเช้า ชมอ่างเก็บน้ำที่มีไอน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำ พร้อมบรรยากาศเย็นสวยงาม

07.00 ปางอุ๋ง

ออกเดินทาง สู่ เมืองชาวเขาปางอุ๋ง พร้อมทานอาหารเช้า พื้นเมือง ตามอัธยาศัย

09.00 หมู่บ้านรักษ์ไทย

ออกเดินทางชมหมู่บ้านรักษ์ไทย วิวทิวทัศน์ ในสวนไร่ชา ที่ปลูกเป็นขั้นบันที่แปลกตา สวยงาม พร้อมชิมชา หอมอร่อย และผลไม้แช่อิ่ม

10.30 ภูโคลน

ออกเดินทางชมบ่อโคลนที่รักษาผิวพรรณที่ยอดฮิตของทุกๆวัย ภูโคลน

11.30 อุทยานถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ

ออกเดินทางชมอุทยานถ้ำปลา ธารน้ำใสที่ไหลออกมาจากใต้ภูเขาหิน อิสระ ศูนย์อาหารถ้ำปลา ตามอัธยาศัย

14.00 ปางมะผ้า

ออกเดินทางชมวิวทะเลหมอกทะเลภูเขา จุดชมวิวปางมะผ้า

15.00 วัดน้ำฮู

ออกเดินทางสักการะเจดีย์สถูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยา พระพี่นางของ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดน้ำฮู อ.ปาย

16.00 หมู่บ้านสันติชน

ออกเดินทาง สู่ หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านจีนยูนนาน เลือกซื้อสินค้าอาทิ บ๊วยรสชาติต่างๆ เล่น ถ่ายรูปบ้านยูนนาน ชิงช้าชาวเขา

17.00 Coffee In Love

ออกเดินทาง ข้ามสะพานประวัติศาสตร์ข้ามแม่น้าปาย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังเป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ปายอินเลิฟ นำทุกท่านแวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In Love

18.00 ร้านอาหารสันติชลจีนยูนาน

ออกเดินทาง สู่ ร้านอาหารพื้นเมือง ชาวเขาอาหารจีนยูนาน พร้อม ทานอาหารเย็นพื้นเมือง.........มื้อที่ 8

19.00 ถนนคนเดินยามค่ำคืนปาย

ออกเดินทาง สู่ ถนนคนเดินยามค่ำคืน อากาศหนาวเย็น เมืองปาย สนุก คึกคัก กับสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด พร้อมสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก (ปาย อิน เลิฟ) ตามอัธยาศัย

19.59 โรงแรมบุระลำปาย หรือเทียบเท่า ( โรงแรมไดมอนด์ )

เข้าที่พักโรงแรมบุระลำปาย รีสอร์ท (คืนที่ 4)

06.00 โรงแรม

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม...................บริการมื้อที่ 8 จากนั้นออกเดินทาง สู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

08.00 อุทยานห้วยน้ำดัง

ชมอุทยานห้วยน้ำดัง ชมทะเลหมอกทะเลภูเขา วิวทิวทัศน์ ที่ประกอบด้วยพันธุ์พืชประจาถิ่นกล้วยไม้ หน้าพระตำหนัก

10.00 โป่งเดือด ป่าแป๋

ออกเดินทางชมโป่งเดือดป่าแป๋ น้ำพุร้อนบนยอดเขาสูง

12.00 อาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

ออกเดินทาง สู่ ศูนย์อาหาร รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

15.00 อุทยานราชพฤกษ์

ออกเดินทางชมอุทยานราชพฤกษ์ พื้นสวนโลก และชมสวนเฉลิมพระเกียรติหอคำหลวง

16.00 วัดพระธาตุดอยคำ

ออกเดินทางชมวัดพระธาตุดอยคำ เป็นที่สาคัญของเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่อง การขอพรจากหลวงพ่อทันใจ

17.30 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ออกเดินทางนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ พร้อมชมวิวเมืองเชียงใหม่

18.00 ห้องอาหารเฮือนเพ็ญ เชียงใหม่

อาหารเย็น ร้านอาหารเฮือนเพ็ญ เชียงใหม่ .......มื้อที่ 9

19.00 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว )

เข้าที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ( คืนที่ 5 )

06.00 โรงแรม

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม...........บริการมื้อที่ 10 จากนั้นออกเดินทาง สู่ กาดทุ่งเกวียน

09.00 ตลาดทุ่งเกวียน

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ทุ่งเกวียน

10.00 พระธาตุลำปางหลวง

ออกเดินทาง นมัสการพระธาตุลำปางหลวง (อัศจรรย์พระธาตุเงากับ) วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าศิลาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงละโว้ และต้นมหาโพธิ์พันปี

12.00 ทานอาหารเที่ยงอัธยาศัย

ออกเดินทาง สู่ ศูนย์อาหารพื้นเมือง พร้อมทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย

17.30 ห้องอาหารหงส์ฟ้า

ทางอาหารเย็น หงส์ฟ้า นครสวรรค์............บริการมื้อที่ 11

19.30 S.D. Avenue Hotel

เข้าที่พักโรงแรม S.D. กรุงเทพ (คืนที่ 6)

06.00 S.D. Avenue Hotel

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม...........บริการมื้อที่ 12 อิสระเมืองกรุง ก่อนออกเดินทาง กลับปักษ์ใต้

07.00 กรุงเทพ

- 11.00 น. ท่องเที่ยวอิสระ กรุงเทพมหานคร

11.30 ตลาดน้ำดอนหวาย

ออกเดินทาง สู่ ตลาดน้ำดอนหวาย และซื้อของฝากกลับบ้าน ที่มีให้เลือกสรรมากมาย พร้อมทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

15.00 ขนมหม้อแกง ขนมพื้นเมือง เพชรบุรี

ออกเดินทางแวะซื้อของฝาก ขนมหม้อแกง ขนมพื้นเมือง ต่างๆ จ.เพชรบุรี

18.00 คุณสาหร่าย

ทานอาหารเย็น ศูนย์อาหาร ตามอัธยาศัย

23.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ถึง จุดหมายปลายทาง ส่งสมาชิกถึงบ้าน โดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย พร้อมความประทับใจ