12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
ค่าบริการ 12,500 บาท/ท่าน (สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
***************************************************************************
-เป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
-รัฐบาลสนับสนุนเงินสมทบ 40% ของราคาแพคเก็จท่องเที่ยว หรือ ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
90/4 หมู่ที่ 5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง
เบอร์โทร
0612707488
อีเมล
slhappyholiday2016@gmail.com
หมายเหตุ

ราคานี้รวม
- ค่าอาหาร
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมคนขับ
- โรงแรมที่พัก ห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
- มัคคุเทศก์ ดูแลคณะตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์เที่ยวไทย. ไปชะอำกัน (เชียงราย-ชะอำ)

location_on เชียงราย - เพชรบุรี
โดย บริษัท เอสเเอล แฮปปี้ ฮอลิเดย์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

บริษัท เอส แอล แฮปปี้ฮอลิเดย์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึง การสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย" ทั้งนี้รัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะสนับสนุนสมทบเงิน 40% ของราคาแพคเก็จท่องเที่ยว หรือ ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ทาง บริษัท เอส แอล แฮปปี้ ฮอลิเดย์ จำกัด จึงได้จัดเตรียมแพ็กเกจสุดพิเศษนี้ขึ้นมา เพื่อพี่น้องคนไทยทุกท่านได้เดินทางท่องเที่ยว พักผ่อนโดยเฉพาะ ทางเราได้จัดเตรียม -พนักงานขับรถคอยบริการ ดูแลท่านตลอดการเดินทาง -มัคคุเทศก์มืออาชีพคอยบริการนำเที่ยวและดูแลท่านตลอดการเดินทาง -โรงแรมที่พัก 2 คืน -อาหาร พร้อมกับประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ราคาขาย 12,500 บาท/คน
ภาษี 7% = 875
ค่าจ้าง Guide = 1,000 บาท/วัน
ค่าจ้าง staff = 400 บาท/วัน
เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 400 บาท/วัน
Antigen test kit หรือ ATK ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 มีเลข อย. และใบรับรอง = 100 บาทต่อชุดต่อหนึ่งคน (หากมีข้อจำกัดในการตรวจก่อนเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เราได้จัดเตรียมไว้ให้ทุกคน)
ยอดรวม ค่า
เบี้ยประกันการเดินทาง
ในการเดินทางท่องเที่ยวในโปรแกรมของ ทัวร์เที่ยวไทย.ไทยนั้น เราได้จัดนำเที่ยว ต้นทางที่จังหวัดเชียงราย มุ่งสู่ จังหวัด เพรชบุรี ในการบริการลูกค้า เราได้จัดเตรียม รถบัส 30-50 ที่นั่งไว้บริการ ในการเดินทางแต่ละทริป โดยจุดรับส่งลูกค้านั้น เช่น อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย แม่จัน เชียงของ เป็นต้น ดังนั้นในการเดินทางแต่ละทริป นั้นค่าใช้จ่ายในการ เช่ารถ และ ค่าเชื้อเพลิง ค่อนข้างสูง เพราะหากรวมโปรแกรม จุดเที่ยวต่างๆ แล้วนั้น เราเดินทางไป-กลับ ใช้ระยะทาง เฉลี่ย แล้ว เกือบ 3,000 กิโลเมตร
ในเรื่องของร้านอาหาร เราไม่สามารถจัดหาร้านที่มีถุงเงินไว้บริการสำหรับกรุ๊ปเดินทางได้ เนื่องจาก ร้านที่เราจัดหา ต้อง มีพื้น ที่เพี่ยงพอในการบริการ เราจึงได้ทำการจัด BOX SET ไว้บริการเพื่อเป็นการเซฟชุมชน และ เป็นการจัดการดูแลลูกทัวร์เราได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนค่าประกันการเดินทาง เราได้จัดเตรียมสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เดินทางกับเราในแพ็คเกจแล้ว

***ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

17.00 บัสเชียงใหม่

เดินทางออกจากจังหวัดเชียงราย เดินทางไปยัง อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชบุรี (นอนบนรถ) ถึงจังหวัดเพรชบุรีในเช้าวันถัดไปเวลา 7.00 น.

07.00 บัสเชียงใหม่

เดินทางมาถึงจังหวัดเพรชบุรี

07.15 รับประทานอาหารเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม โกลเด้นบีชชะอำ

10.00 สักการะหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล

เดินทางออกจากโรงแรมด้วยบัสเชียงใหม่ สู่วัดห้วยมงคล ไปสักการะหลวงปู่ทวด พระนามาภิไธย ส.ก. องค์ใหญ่ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร ฐานสูง 3 ชั้น และไม่ไกลกันคือรูปสลักหลวงปู่ทวดแกะจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าไป สักการะบูชาด้วยเช่นกัน และบนนี้ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่ดีอีกมุมหนึ่งของประจวบคีรีขันธ์ ที่เผยให้เห็นวิวเทือกเขาตะนาวศรีอันสลับซับซ้อนที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์

12.00 อาหารกลางวัน

หลังจากสักการะ หลวงปู่ทวดเสร็จแล้วแวะเดินเล่น Market Villeg พร้อมกับอิ่มอร่อยกั้บอาหาร LUNCH SET BOX บนรถ แล้วเดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟหัวหิน

13.00 ขบวนรถไฟ หัวหิน-ชะอำ

เดินทางด้วยรถไฟ จาก หัวหิน-ชะอำ ก่อนขึ้นรถไฟเที่ยวเพื่อชมวิวสองข้างทาง จะพลาดไม่ได้เลยกับ การถ่ายรูปสวยๆ กับสถานีสุดคลาสสิค สถานีรถไฟหัวหิน ตัวอาคารเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบดั้งเดิม ลวดลายไม้ฉลุสวยงาม และมีรถไฟเก่าไว้ให้ได้ถ่ายรูปเป็นระลึก

15.00 โกลเด้นบีชชะอำ

เข้าที่พักเก็บสำภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาด ปั่นจักรยาน ชมหาดสวยๆ นั่งรับลมเย็นๆ ได้สบาย ตั้งแต่ค่ำยันเช้า

18.00 โกลเด้นบีช

รับประทานอาหารเย็นที่ โกลเด้นบีช

07.00 รับประทานอาหารเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง อาหาร โกลเด้นบีช

08.00 อุทยานราชภักดิ์

มุ่งหน้าสู่ “อุทยานราชภักดิ์" เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต 7 พระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์" ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณพระมหากษัตริย์แห่งสยาม โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดอุทยาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

11.00 วนอุทยานปราณบุรี

เดินทางต่อไปยัง "วนอุทยานปราณบุรี" โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองเก่า คลองคอย มีพื้นที่ประมาณ 1,984 ไร่ ประกอบด้วย ป่าชายเลน และมีแม่น้ำปราณบุรี ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ป่า และยังมีสะพานไม้ ไว้สำหรับเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เป็นสะพานไม้ยกระดับ สามารถเที่ยวชมและศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน

เมื่อเดินทางเสร็จจากการเดินเที่ยวชม วน อุทยาน ปรานบุรี อิ่มอร่อยกับ LUNCH BOX SET บนรถ พร้อมกับเดินทางกลับที่พัก

13.30 โกลเด้นบีช

เดินทางถึงที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาด ปั่นจักรยาน ชมหาดสวยๆ นั่งรับลมเย็นๆ ได้สบาย ตั้งแต่ค่ำยันเช้า

18.00 รับประทานอาหารเย็น

มื้อเย็นริมหาด โกลเด้นบีช

07.00 รับประทานอาหารเช้า

ณ ห้องอาหาร โกลเด้นบีช หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย
ทำการ Check Out ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางกลับจังหวัดเชียงราย

10.00 หาดปึกเตียน

มุ่งหน้าสู่ หาดปึกเตียน เป็นหาดที่สวยงาม และเงียบสงบ ของจังหวัดเพชรบุรี หาดปึกเตียน เป็นชายหาดที่มีทรายสีขาว สิ่งที่น่าสนใจของ ชายหาด แห่งนี้อยู่ที่ รูปปั้นจากตัวละครในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ซึ่งก็คือ นางผีเสื้อสมุทร พระอภัยมณี สินสมุทร และนางเงือก เป็นเหมือนการจำลองฉากจากตอนหนึ่งของวรรณคดีเรื่องนี้

11.00 อุทยานประวัติศาสตร์ "เขาวัง"

เดินทางศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์เขาวัง "เขาวัง" เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด ยอดที่สูงที่สุดสูง 95 เมตร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โบราณสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีและกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนี้ไปโดยปริยายซึ่งความงดงามของพระนครคีรีนั้นได้เผยโฉมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ในครั้งที่พระองค์เสด็จแปร พระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ ทรงพอพระราชหฤทัยมากขึ้นโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้างวังที่ประทับบนยอดเขาจนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2403 และได้ทรงพระราชทานนามไว้ว่า "พระนครคีรี" แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่กลับนิยมเรียกกันติดปากว่า "เขาวัง" มาจนถึงปัจจุบัน

12.00 อาหารเที่ยง

เสร็จจากการเที่ยวชม "เขาวัง" อิ่มอร่อยกับ LUNCH BOX SET ในมื้อเที่ยงบนรถ ระหว่างที่เดินทางจากเขาวังเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย

13.00 เดินทางกลับเชียงราย

เดินทางกลับเชียงราย สำหรับอาหารเย็น เราได้จัดเตรียม DINNER BOX SET เพื่อรับประทานบนรถ
และแวะผ่อนคลายอริยาบทที่จังหวัดนครสวรรค์ ในเช้าวันถัดไป เวลา 08.00 น. ถึงจังหวัดเชียงรายโดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ