13,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศสองชั้น วีไอพี
- ค่าอาหารตลอดเล้นทางตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วย ตลอดเส้นทาง
- ค่ากิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
- ค่ามินิบาร์
-ทิปพนักงานบนรถ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
2 หมู่ 5 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ
เบอร์โทร
0827528989
อีเมล
chaipragron@gmail.com
หมายเหตุ

00001 จันทบุรี กินปู เล่นน้ำ ล่องแพ ระยอง 3 วัน 2 คืน

location_on อุบลราชธานี - ระยอง
โดย นิว เอ็นจอย ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

จันทบุรี ระยอง ล่องแพเปียก เครื่องเล่นทางน้ำ ดำน้ำดูปะการัง บุฟเฟ่ทะเลสดๆ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200 x 4 วัน 4,800 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงstaff 2 คน 700x4วันx 2 คน 5600 บาท 10400 10 ท่าน 1040 บาทต่อท่าน
ประกันภัยเดินทาง 60 บาทต่อท่าน รวมทีมงาน
ค่าน้ำเปล่า เบรค สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถ วันละ 250 บาท ต่อท่าน 4 วัน 1000 บาท
ค่าภาษี 7 % 875 บาท

16.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

นิวเอ็นจอยทัวร์ ยินดีต้อนรับคณะเดินทาง
4-10 ท่านรถตู้
25-40ท่านรถทัวร์
10-15 ท่านมินิบัส
ตามขนาดของกรุ๊ป
ออกเดินทางจากอุบลราชธานี มุ่งหน้าสู่ จังหวัดจันทบุรี

17.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

ทีมงานมัคคุเทศก์ แจ้งโปรแกรม พร้อมบริการข้าวกล่อง บนรถ เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง

06.00 แม่วรรณาของฝาก หรือเทียบเท่า ( ร้านต้นตำรับของฝากจันทบุรี )

-ทำภาระกิจส่วนตัว
-บริการอาหารเช้า

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทางโดย
4-10 ท่านรถตู้
25-35ท่านรถทัวร์
10-15 ท่านมินิบัส
ตามขนาดของกรุ๊ป

09.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

- ชมวังสวนบ้านแก้ว
- เนินนางพญา
- แหลมเสด็จหาดเจ้าหลาว
- อ่าวคุ้งกระเบน

12.00 วรรณาโฮมสเตย์ จันทบุรี หรือเทียบเท่า ( ปลาตองรีสอร์ท หรือ อันนาโฮมสเตย์ หรือ ป้ารุ่งซีฟูด )

บริการอาหารเที่ยง

13.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

- วัดปากน้ำแขมหนู โบสถ์สีน้ำเงิน - เล่นทางน้ำที่พัก

16.00 วรรณาโฮมสเตย์ จันทบุรี หรือเทียบเท่า ( ปลาตองรีสอร์ท หรือ อันนาโฮมสเตย์ )

เข้าที่พัก ณ วรรณาโฮมสเตย์ รวมล่องแพ อาหารเย็นบุฟเฟ่ ที่พัก อาหารเช้า

18.00 วรรณาโฮมสเตย์ จันทบุรี หรือเทียบเท่า ( ปลาตองรีสอร์ท หรือ อันนาโฮมสเตย์ )

บริการอาหารเย็นบุฟเฟ่ อาหารทะเล

07.00 วรรณาโฮมสเตย์ จันทบุรี หรือเทียบเท่า ( ปลาตองรีสอร์ท หรือ อันนาโฮมสเตย์ )

บริการอาหารเช้า

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทางโดย 4-10 ท่านรถตู้ 25-35ท่านรถทัวร์ 10-15 ท่านมินิบัส ตามขนาดของกรุ๊ป

09.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

เดินทางมุ่งหน้าระยองชม
- อนุสาวรีย์สุนทรภู่

12.00 ครัวป้าแอ๋วซีฟู๊ด หรือเทียบเท่า ( เคียงทะเล รีสอร์ท )

บริการอาหารเที่ยงริมทะเล

13.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

ลงเรือเดินทางดำน้ำตามจุดต่างๆรอบเกาะ

16.00 เคียงทะเล รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โรงแรมชายตา รีสอร์ท 2 ระยอง )

เข้าที่พัก ณ เคียงทะเลรีสอร์ท หาดแม่รำพึง บ้านเพ

18.00 เคียงทะเล รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โรงแรมชายตา รีสอร์ท 2 ระยอง )

บริการอาหารเย็น ริมหาด งานเลี้ยงสังสรรค์ บุเฟเฟ่ทะเลเผา

07.00 เคียงทะเล รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โรงแรมชายตา2 รีสอร์ท ระยอง )

บริการอาหารเช้า

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทางโดย 4-10 ท่านรถตู้ 25-35ท่านรถทัวร์ 10-15 ท่านมินิบัส ตามขนาดของกรุ๊ป

09.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

- ตลาดบ้านเพชื้อของฝาก
- วัดหลวงปู่ทิม

12.00 ครัวลุงเปีย

บริการอาหารเที่ยง

18.00 ตะวันงาม นางรอง หรือเทียบเท่า ( ร้านขอนแก่นโต๊ะจีน นางรอง )

บริการอาหารเย็น

23.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ถึงอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ ส่งคณะ ณ จุดนัดหมาย พร้อมความประทับใจ