12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถตู้วีไอพี
- ค่าอาหารตลอดเล้นทางตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วย ตลอดเส้นทาง
- ค่ากิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
- ค่ามินิบาร์
-ทิปพนักงานบนรถ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
2 หมู่ 5 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ
เบอร์โทร
0827528989
อีเมล
chaipragron@gmail.com
หมายเหตุ

00901 VAN SK ล่องแพ เมืองกาญ ขี่ม้าริมหาดเล่นน้ำ ชะอำ กาญจนบุรี เพชรบุรี หาดชะอำ 4 วัน 2 คืน

location_on มหาสารคาม - เพชรบุรี
โดย นิว เอ็นจอย ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เต็มอิ่ม สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ได้ความรู้ตามเส้นทางร่องรอยของประวัติศาศตร์ ณ เมืองกาญ สนุกสนานกับการล่องแพ พักผ่อน นอนริมทะเลชิวๆเดินหาดหยุดเวลา วางชีวิตผักผ่อน สุดคุ้มอาหารทะเล

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและมัคคุเทศก์ 4 - 8 ท่านต่อคัน
-ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200 x 5 วัน 6,000 บาท 1500 บาทต่อท่าน
-ค่าน้ำเปล่า เบรคเช้าบ่าย รายวัน สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถ ท่านละ 200 บาทต่อวัน 4 วัน 800 บาท
-ประกันภัยเดินทาง 60 บาทต่อท่าน
-ของที่ระลึกฟรีเมียม 200 บาทต่อท่าน
-ภาษี 7 % 875 บาท 1 บาทต่อท่าน

16.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

นิวเอ็นจอยทัวร์ มีความยินดีที่จะต้อนรับคณะผู้เดินทางทัวร์เที่ยวไทย ไปกาญจนบุรี หาดชะอำ โดยรถตู้วีไอพี 8 ที่นั่ง จากนั้นออกเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี ใช้เวลา 12 ชั่วโมง

07.00 แม่บัวคำ กาญจนบุรี

บริการอาหารเช้าพร้อมทำภาระกิจส่วนตัว แบบบุฟเฟ่ เซ็ตโรงแรม American breakfast และ Continental Breakfast ณ ห้องจัดเลี้ยง แบบส่วนตัว วีไอพี

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทางโดยรถตู้วีไอพี 8 ที่นั่ง

09.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

- วัดถ้ำเสือ
- สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก
- สะพานข้ามแม่น้ำแคว
- ตลาดพลอย

12.00 The Floating Restaurant แพอาหารโฟลทติ้ง หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแพลูกแพรว รีสอร์ท กาญจนบุรี )

บริการอาหารเที่ยง

13.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

-ต้นจามจุรียักษ์
-กิจกรรมล่องแพเปียก เล่นน้ำ

16.00 โรงแรมแพลูกแพรว รีสอร์ท กาญจนบุรี

เข้าที่พักห้องละ 2 ท่าน

18.00 โรงแรมแพลูกแพรว รีสอร์ท กาญจนบุรี

บริการอาหารเย็น ล่องแพ

06.00 โรงแรมแพลูกแพรว รีสอร์ท กาญจนบุรี

บริการอาหารเช้า

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทางโดยรถตู้วีไอพี เดินทางสู่เพชรบุรี

12.00 แซบอีหลี ชะอำ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ )

บริการอาหารเที่ยงเช็ตโต๊ะ

13.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

-วัดห้วยมงคล
-อุทยานราชภักดิ์

16.00 โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ

เข้าที่พักห้องละ 2 ท่าน

18.00 ครัวเม็ดทรายซีฟู้ด หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ )

บริการอาหารเย็น

00.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

เดินทางโดยรถตู้วีไอพี 8 ที่นั่ง

06.00 โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ

บริการอาหารเช้า

09.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

- พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
- ของฝากแม่กิมลั้ง

12.00 ภัตตาคารนิวรสทิพย์ มหาชัย หรือเทียบเท่า ( ร้านเปญวน เพชรบุรี )

บริการอาหารเที่ยงเช็ตโต๊ะ

18.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

เดินทางกลับ อาหารเย็นตามอัธยาศัย

23.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ถึงที่หมาย ณ จังหวัดมหาสารคาม ส่งทุกท่านพร้อมความประทับใจ