4,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

* กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
* กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วันทำการ ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
* การจองทัวร์ / บริการใดๆ จะมีสถานะสมบูรณ์ เมื่อทางบริษัทได้รับ เอกสารที่ใช้ประกอบการจองทัวร์ ครบ พร้อม เอกสารยืนยันการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์ เท่านั้น มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองของท่านโดยอัตโนมัติ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
33/2 หมู่ 1 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์
เบอร์โทร
0994598719
อีเมล
sanongtours@hotmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์บึงกาฬ - หนองคาย - อุดร

location_on สระบุรี - บึงกาฬ
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนองทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์บึงกาฬ หนองคาย อุดร 3 วัน 2 คืน
✅ ขอพรหลวงพ่อพระใส “วัดโพธิ์ชัย”
✅ “ภูทอก” เส้นทางสู่ยอดเขาที่สร้างจากวิศวกรรมชาวบ้าน
✅ หินขนาดใหญ่อายุ75 ล้านปี หนึ่งเดียวของโลก “หินสามวาฬ”

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.30 บริษัททัวร์ / หจก.สนองทัวร์ / ทีมงานไกด์สต๊าฟบริการ / อาหารของว่าง

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่สนองทัวร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ท่านและสัมภาระในการเดินทาง พร้อมบริการกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง

07.00 รถบัสแอร์ 2 ชั้น วีไอพี หจก.สนองทัวร์

07.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (วี.ไอ.พี.) เดินทางมุ่งหน้าสู่ บึงกาฬ
ระหว่างการเดินทาง บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่1)

12.00 ภัตตาหารบัวหลวง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภัตตาหารบัวหลวง (มื้อที่ 2)

15.30 วัดโพธิ์ชัย

นำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จากเดิมชื่อ “วัดผีผิว” เนื่องจากวัดนี้เคยใช้เป็นที่เผาผีหรือเผาศพ และว่ากันว่ามีผีดุ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดโพธิ์ชัย ในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วจึงยกฐานะขึ้นมาเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ที่หล่อด้วยทองสุกอันเป็นเนื้อทองคำถึง 92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีพระพุทธลักษณะอันงดงามอย่างมาก โดยมีตำนานที่เล่าสืบกันมาถึงประวัติของหลวงพ่อพระใสว่าสร้างขึ้นโดยพระธิดา 3 องค์ ของพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งล้านช้างซึ่งได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า “พระสุก” ประจำพระธิดาคนโต “พระเสริม” ประจำพระธิดาคนกลาง และ “พระใส” ประจำพระธิดาคนสุดท้อง ซึ่งมีขนาดลดหลั่นกันตามลำดับ

17.30 ร้านอาหารเลอของ

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเลอของ(มื้อที่ 3)

20.30 โรงแรมเดอะวัน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เดอะวัน บึงกาฬ ให้ท่านได้อาบน้ำ พักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

07.00 โรงแรมเดอะวัน

ตื่นนอนยามเช้าพร้อมความสดชื่น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 4)

08.00 รถบัสแอร์ 2 ชั้น วีไอพี (หจก.สนองทัวร์) / รถท้องถิ่น หินสามวาฬ

นำท่านออกเดินทางสู่ป่าสงวนแห่งชาติ ภูสิงห์ชม หินสามวาฬ นำท่านเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่นขึ้นชม หินสามวาฬ หินหัวช้าง หินรูปช้าง กำแพงหินยักษ์ ในพื้นที่ของภูสิงห์นั้น เต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่าง ๆ หน้าผา และถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เกิดเป็นความสวยงาม หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี หนึ่งเดียวของโลก ความพิเศษของหินสามวาฬอยู่ตรงที่ เมื่อมองดูจากระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน

11.00 บึงโขงหลง

จากนั้นนำท่านชม บึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะ
นกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง ชม หาดคำสมบูรณ์ ที่มีหาดทรายทอดยาว เป็นแหล่งพักผ่อนและ
ชมวิวทิวทัศน์มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง

12.00 ร้านอาหารครัวคุณเพชร

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวคุณเพชร (มื้อที่ 5)

13.00 วัดภูทอก

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ วัดภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้าง บรรไดเวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของ ยอดภูทอก

16.00 โรงแรมเดอะวัน

นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ร้านอาหารเดอะวัน (The One Restaurant)

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6) ในบรรยากาศงานเลี้ยง ม่วนซื่นโฮแซว

07.00 โรงแรมเดอะวัน

ตื่นนอนยามเช้าพร้อมความสดชื่น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 7)

08.00 รถบัสแอร์ 2 ชั้น วีไอพี / หจก.สนองทัวร์

นำท่านเช็คเอ้าห์ ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรฯ

10.00 ตลาดอินโดจีน

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดอินโดจีน ท่าเสด็จ เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย ที่มีสินค้าแทบทุกอย่างที่ต้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP ประจำตำบล ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้

12.00 ภัตตาคารระเบียบพัชรี

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารร้านอาหารระเบียบพัชรี (มื้อที่ 8)

16.00 ศูนย์ของฝากภูมิสุข

แวะเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ ร้านของฝากภูมิสุข แหล่งรวมขนม ของฝาก สินค้า OTOP

17.00 ร้านอาหารภูมิสุข

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารภูมิสุข (มื้อที่ 8) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม