14,990/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
34/2 หมุ่9 แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน
เบอร์โทร
0909713988
อีเมล
worldconnection88@hotmail.com
หมายเหตุ

โปรแกรม แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง-เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

location_on สมุทรปราการ - เชียงใหม่
โดย บริษัท เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ (เริ่มชม พ.ย. ถึง ต้น ธ.ค.)
สะพานซูตองเป้ กะเหรี่ยงคอยาว 'บ้านห้วยเสือเฒ่า'
ปางมะผ้า บ้านลุกข้าวหลาม ดอยกิ่วลม ห้วยน้ำดัง
เชียงใหม่ บ้านแม่กำปอง ดอยสุเทพ โหล่งฮิมคาว

เดินทาง ต.ค.-ม.ค.2565 ราคาท่านละ 14,990 บาท
(ราคาไม่รวมช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

เบ็ดเตล็ด
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 1,200 = 4,800
2.ค่าตั๋วไกด์ 3,600
3.โรงแรม 1,200+1,200+2,200 = 4,600
4.ค่ารถมัคคุเทศก์ 1,000
5.ค่าประกันการเดินทางไกด์ 25
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 14,025
ลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ยคนละ 2,338

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 25
2.ค่าน้ำ ขนมและของบริการบนรถ ท่านละ 170 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 2,533

ภาษี 7% = 980

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 3513

05.00 บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่น

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

07.25 สายการบินไทยสไมล์

ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล์

08.45 นายอดุลย์ ชิดประเสริฐ

เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ นำท่านเดินทางโดยรถตู้

10.00 บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่นส์

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง’ ชมช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำแม่แจ่ม ทำให้เกิดหุบเขาผาลึก โดยความลึกของหน้าผาวัดจากสะพานออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตรความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างสวยงามเบื้องล่างเป็นแม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ซึ่งช่องเขานี้มีลักษณะเป็นผาสูงชัน จากนั้นเดินทางสู่ ‘สถานีทดลองปลูกพันธุ์ไม้บ่อแก้ว’ หรือ ‘สวนสนบ่อแก้ว’ พื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำพันธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และไต้หวัน เพื่อทดลองหาพันธุ์ที่เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกนำ เพื่อปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ แวะเดินเล่นชมแนวป่าสนที่เรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวในม่านหมอกปกคลุมรับกับแสงอาทิตย์บางๆ ที่สองมาเกิดเป็นภาพโรแมนติกน่าประทับใจ จากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่เสรียง

12.00 ร้านอาหารแต้มตาล หรือเทียบเท่า ( บ้านไม้แดง แม่สะเรียง )

บริการอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหารครัวแต้มตาล
รายละเอียด เลขที่108 ตำบล หางดง อำเภอ ฮอด เชียงใหม่ (อุทยานแห่งชาติออบหลวง)

13.00 บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่น

เดินทางสู่ ‘วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล’ ชมถ้ำที่มีผลึกแร่แคลไซค์ที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดหิมะ ที่มีความใสกาวบริสุทธิ์ดูคล้ายเกล็ดน้ำแข็งเกาะทั้งบริเวณผนังถ้ำ จัดว่าเป็นถ้ำที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในถ้ำผลึกแร่แคลไซต์ที่ค้นพบเพียง 3 แห่งทั่วโลก คือพบที่ จีน ออสเตรเลียและประเทศไทย จากนั้นเดินทางสู่ อ.ขุนยวม นำท่านชม *** ‘ทุ่งบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอ’ ที่บานสะพรั่งเต็มดอย ถือเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในไทย (ชมได้เฉพาะเดือน พฤศจิกายน–ต้นธันวาคม ) จากนั้นเดินทาสู่เข้าสู่แม่ฮ่องสอน

18.00 ร้านสายน้ำปาย หรือเทียบเท่า ( ร้านไข่มุก )

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ.ร้าน สายน้ำปาย

19.00 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมริมธาร )

พักผ่อน ณ.โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ 149 หมู่ 8 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลปางหมู, ใจกลางเมือง, แม่ฮ่องสอน, ประเทศไทย, 58000

07.00 โรงแรมอิมพีเรียล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมริมธาร )

บริการอาหารเช้าณ.โรงแรมที่พัก

08.00 นายอดุลย์ ชิดประเสริฐ

หลังอาหารนำท่านเดินทางท่องเที่ยว

08.00 บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่นส์

เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ อดีตเขาหัวโล้น และป่าเสื่อมโทรม ที่มีการฟื้นฟูสภาพป่า และปลูกป่าขึ้น รวมถึงสร้าง “อ่างเก็บน้ำปางตอง (ปางอุ๋ง)”ขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนทำให้ทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามและมีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปี ชมทิวทัศน์ที่แวดล้อมไปด้วยทิวสนเรียงราย แสงอาทิตย์อ่อนๆ และสายหมอกที่ลอยปกคลุมเหนือผิวน้ำสวยงามน่าประทับใจ จากนั้นแวะ ‘บ้านรักไทย’ หมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ “ก๊กมินตั๊ง” (กองพล 93) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล กว่า 1,776 เมตร ทำให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ หมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์

12.00 ร้านลีไวท์ บ้านรักไทย หรือเทียบเท่า ( ร้านไข่มุก หรือ ร้านสายน้ำปาย )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านลีไวท์ บ้านรักไทย
ตำบล หมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

13.00 บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่น

เดินทางไปยัง ‘ภูโคลน’ แหล่งน้ำแร่และโคลนธรรมชาติที่มาจากสายน้ำแร่ใต้พื้นดินซึ่งอุดมไปด้วย แร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณของมนุษย์ มีเวลาให้ท่านได้ทดลองสปาพอกผิวหน้าด้วยโคลนธรรมชาติตามอัธยาศัย *** (ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคาทัวร์) เดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ’ ภายในถ้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา และมีบรรดาฝูงปลา ปลามุง ปลาคัง หรือ ปลาพลวง จำนวนมากมาอยู่อาศัยในถ้ำแห่งนี้ บริเวณโดยรอบยังมีทิวทัศน์ของสภาพป่า หน้าผาเขาหินปูนอันเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก จากนั้นแวะชม ‘สะพานซูตองเป้’ (10 กม.) สะพานที่เกิดจาก ความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านนับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความสำเร็จใดๆก็จะพบกับความสมหวัง เดินทางสู่ ‘หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า’ เพื่อชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าคอยาวซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่าคอยาวที่อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนมานาน โดยดำรงชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ล้อมรอบไปด้วยป่า ภายในหมู่บ้านมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ ให้นักท่องเที่ยว โดยสินค้าส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผ้าทอ เครื่องประดับ จากนั้นนำสมาชิกสักการะ “พระธาตุดอยกองมู” ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน ถูกสร้างขึ้นอยู่บนยอดเขาสูงกลางตัวเมือง ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองแม่ฮ่องสอนที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงชัน

18.00 ร้านไข่มุก หรือเทียบเท่า ( ร้านสายน้ำปาย )

บริการอาหารมื้อเย็น ณ ร้านอาหารไข่มุก

19.00 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมริมธาร )

พักผ่อน ณ.โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน

07.00 โรงแรมอิมพีเรียล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมริมธาร )

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 นายอดุลย์ ชิดประเสริฐ

นำท่านเยี่ยมชมวัดจองคำและวัดจองกลาง สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทใหญ่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน ศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน สักการะวิหารหลวงพ่อโต วัดจองกลาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว ‘บ้านลุกข้าวหลาม’ อ.ปางมะผ้า (53 กม.) ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลภูเขา รวมถึงยังเต็มไปด้วยร้านรวงสินค้าสินค้าพื้นเมืองอย่างพวกผักและผลไม้ของชาวบ้านมูเซอมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นแวะชมวิวสองฝั่ง อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า จากจุดจุดชมวิว ‘ดอยกิ่วลม’ (33 กม.) จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย (23 กม.)

12.00 ครัวสายน้ำปาย อ.ปาย หรือเทียบเท่า ( ร้านบ้านปาย )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวสายน้ำปาย อ.ปาย

13.00 บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่น

เดินทางสู่ ‘วัดน้ำฮู’ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปาย สักการะ ‘หลวงพ่ออุ่นเมือง’ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่สักการะของชาวเมืองปาย ในวัดยังมีพระเจดีย์สีทองที่เรียกว่า เจดีย์อัฐิพระสุพรรณกัลยา ซึ่งบรรจุอัฐิพระสุพรรณกัลยาอยู่อีกด้วย ชมและถ่ายภาพกับ ‘สะพานประวัติศาสตร์’ ข้ามแม่น้ำปาย ที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
จากนั้นแวะชม ‘กองแลน’ หรือ ‘ปายแคนยอน’ (10 กม.) ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ และยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองปาย
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง’ (29 กม.) จุดชมวิวบรรยากาศ มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (81 กม.)

18.00 ร้านคำดารา หรือเทียบเท่า ( ร้านเรือนแพ 1 หรือ ร้านเพชรดอยงาม )

รับประทานอาหารค่ำณ.ร้าน คำดารา

19.00 โรงแรมดุสิต D2 หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแคนทารี หรือ โรงแรมอีสติน )

พักผ่อน ณ.โรงแรมดุสิต D2

07.00 โรมแรม ดุสิต D2 หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแคนทารี หรือ โรงแรมอีสติน )

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่น

นำท่านขึ้นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อันเป็นที่ตั้งของ ‘วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล

09.00 นายอดุลย์ ชิดประเสริฐ

หลังอาหารเดินทางโดยรถตู้

12.00 ร้านอาหารเรือนแพ 1 หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารเพชรดอยงาม หรือ ร้านอาหารคำดารา )

บริการอาหารกลางวัน ณ.ร้าน เรือนแพ 1

13.00 บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่น

เดินทางสู่ ‘บ้านแม่กำปอง’ (53 กม.) หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย ในกิ่งอำเภอแม่ออน ด้วยภูมิประเทศเป็นที่ดอนและระดับความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี และ ‘แม่น้ำตกแม่กำปอง’ ใหลผ่านกลางหมู่บ้านสร้างความชุ่มชื้นแก่ชาวบ้านตลอดทั้งปี ยังมี ‘วัดแม่กำปอง’ ที่มีวิหารเป็นไม้ทั้งหลัง หน้าจั่วหลังคาวัดแกะสลักจากไม้สัก เป็นลวดลายแบบล้านนา และยังมีพระอุโบสถที่ตั้งอยู่กลางลำธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจี บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านเอาใบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาสำหรับจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน้ำตก หรือสัมผัสวิถีชีวิตชาวแม่กำปองหรือชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอันงดงามตามอัธยาศัย.
จากนั้นเดินทางสู่อ.สันกำแพง เดินเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำคาว วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอยู่แบบสงบ เรียบง่าย มีลักษณะเป็นซอยตรงยาว สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่ผลิตงานศิลปะ งานทำมือและงานเสื้อผ้า ตกแต่งด้วยสีสันตลอดเส้นทางเดิ สัมผัสศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวโหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการทำสลุงเงิน มีศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เสื้อผ้าพื้นเมือง ที่ยังเป็นที่ตั้งของ ร้านอาหารสุดชิลล์ Meena มีข้าวอีกด้วย

19.15 บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่น

นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่

21.15 สายการบินไทยสไมล์

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยสมายล์

22.35 สายการบินไทยสไมล์

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ