9,200/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- ค่ารถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง บริการนำเที่ยว
- ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืนตามรายการระบุ พักห้อง 2 – 3 ท่าน
- ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานท่องเที่ยวทั้งหมดตามรายการระบุ
- ค่ารถท้องถิ่นทั้งหมดตามรายการระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ คอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าบริการของว่าง นม/น้ำผลไม้ (วันละ 1 ครั้ง) ลูกอม น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ตลอดการเดินทาง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
231/3 หมู่ที่ 7 ซอย ไสหยี ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
เบอร์โทร
081-8967866
อีเมล
Khaimuktour_2019@hotmail.com
หมายเหตุ

"มหัศจรรย์อีสานเหนือ"

location_on สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพมหานคร
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไข่มุกทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

"มหัศจรรย์อีสานเหนือ"
เลย * หนองคาย * อุดรธานี * บึงกาฬ * นครพนม * มุกดาหาร * ร้อยเอ็ด
สัมผัสวัฒนธรรมเชียงคาน / ตักบาตรข้าวเหนียว / ทะเลหมอกภูทอก / แก่งคุดคู้ / สกายวอล์คเชียงคาน
วัดป่าภูก้อน / ตลาดท่าเสด็จ / วัดอาฮงศิลาวาส / สะดือแม่น้ำโขง / ภูสิงห์ / หินสามวาฬ / พญาศรีสัตตนาคราช
พระธาตุพนม / วัดรอยพระบาทภูมโนรมย์ / พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
6 วัน 5 คืน เดินทางวันที่ 18 - 23 มกราคม 2565

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์

- ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200 * 6 = 7,200 บาท
- ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 900 + 1,200 + 1,000 + 1,000 + 1,200 = 5,300 บาท
- ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 12,535 บาท
ลูกค้า 30 ท่าน เฉลี่ย ท่านละ 418 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
- ค่าน้ำ ค่าขนม และค่าบริการบนรถ 300 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 753 บาท
ภาษี 7% 602 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1,355 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ หจก.ไข่มุกทัวร์ให้การต้อนรับ ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ ก่อนขึ้นรถผ่านมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด – 19

07.00 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่งสู่ จ.นนทบุรี ระหว่างการเดินทางแวะให้ท่านพักเปลี่ยนอิริยาบถและรับประทานอาหารเที่ยงและเย็น (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน บนรถบริการของว่าง น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ตามความเหมาะสม

19.00 โรงแรมนนทบุรี พาเลซ

เดินทางถึง จ.นนทบุรี นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมนนทบุรี พาเลซ เลขที่ 219 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

06.30 โรงแรมนนทบุรี พาเลซ

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง เส้นทาง จ.นนทบุรี ถึง อ.เชียงคาน จ.เลย

07.35 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย ระหว่างการเดินทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน บนรถบริการของว่าง น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ตามความเหมาะสม

17.00 เชียงคาน ฮิลล์ รีสอร์ท

เดินทางถึง อ.เชียงคาน จ.เลย นำท่านเข้าที่พัก เชียงคาน ฮิลล์ รีสอร์ท เลขที่ 28/2 หมู่ 4 ถ.ร่วมในนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

18.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน เชียงคาน เพื่อช้อปปิ้งและรับประทานอาหารเย็น (อิสระ) เมืองแห่งวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน บรรยากาศริมโขง จนได้เวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านกลับที่พัก

05.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

คณะพร้อมกัน นำท่านเดินทาง ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีท้องถิ่นของชุมชนเชียงคาน จากนั้นเดินทางสู่ จุดเปลี่ยนรถท้องถิ่น เพื่อขึ้นไปชม พระอาทิตย์ขึ้น ณ "จุดชมวิวทะเลหมอกภูทอก" ที่มีความสวยงามมากจนต้องร้อง..ว้าว!!! เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองริมโขงเชียงคาน จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับ

08.00 เชียงคาน ฮิลล์ รีสอร์ท

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามริมแม่น้ำโขง

09.00 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง เส้นทาง เลย - อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ

09.05 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ จุดเปลี่ยนรถท้องถิ่น เพื่อขึ้นสัมผัส "สกายวอล์ค เชียงคาน" แลนด์มาร์คใหม่ของเชียงคาน จุดชมวิวแม่น้ำสองสี ชมวิวแม่น้ำโขง สองประเทศไทย - ลาวได้แบบพาโนรามาสวยงามยิ่งนัก จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ วัดปาภูก้อน ระหว่างการเดินทางแวะรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ตามเส้นทางผ่าน

13.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านเดินทางถึง จุดเปลี่ยนรถท้องถิ่น เพื่อขึ้นสู่ วัดป่าภูก้อน พุทธอุทยานที่สำคัญทางภาคอีสาน ชม พระวิหารที่สวยสุดงดงาม ติดตาตรึงใจเป็นอย่างยิ่งภายในประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุณี ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามวิจิตรแกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาวจากประเทศอิตาลีมีความยาวถึง 20 เมตรถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9 ให้ท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลจนถึงเวลานัดหมายนำท่านลงด้วยรถท้องถิ่นเพื่อขึ้นรถทัวร์ จากนั้นเดินทางต่อ สู่ จ.หนองคาย แวะชม เมืองหนองคาย บรรยากาศริมแม่น้ำโขงพร้อมช้อปปิ้ง ตลาดอินโดจีน “ท่าเสด็จ” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาฮงศิลาวาส นำคณะชม แก่งอาฮง เป็นแก่งหินกลางแม่น้ำโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาส จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น “สะดือแม่น้ำโขง” จากนั้นนำคณะสู่ จ.บึงกาฬ

18.00 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ

เดินทางถึง จ.บึงกาฬ นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ เลขที่ 459 หมู่ 1 ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

18.30 The One Restarant

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ The One Restarant

06.30 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง เส้นทาง บึงกาฬ -นครพนม -มุกดาหาร

07.35 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางสู่ อ.ศรีวิไล เดินทางถึง จุดเปลี่ยนรถท้องถิ่น ที่ทำการอนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพู เพื่อขึ้นชมสถานที่ท่องเที่ยวท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ นำท่านชมจุดเด่นธรรมชาติทางธรณีวิทยา ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ หินขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายปลาวาฬ 3 ตัว ที่กำลังไหว้น้ำอยู่ ลานสิงห์หมอบ หินลักษณะคล้ายสิงโตกำลังนอนหมอบ หินรถไฟ เป็นก้อนหินขนาดใหญ่มองไปคล้ายกับขบวนรถไฟ กำแพงภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นและชมความสวยงามของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี จนถึงเวลาที่เหมาะสมนำท่านเดินทางสู่ จ.นครพนม ระหว่างการเดินทางแวะรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน

14.30 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางถึง จ.นครพนม นำท่านชม แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม “พญาศรีสัตตนาคราช” ริมฝั่งแม่น้ำโขงบนลานศรีสัตตนาคราช เป็นพญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน จากนั้นเดินทางสู่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ท่านนมัสการ “พระธาตุพนม” ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ จ.นครพนม จากนั้นเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร

17.30 โรงแรมริเวอร์ซิตี้

เดินทางถึง จ.มุกดาหาร นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมริเวอร์ซิตี้ เลขที่ 28 ถ.มุกดาหาร ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

18.30 โรงแรมริเวอร์ซิตี้

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคารลอยฟ้า ชั้นที่ 15 โรงแรมริเวอร์ซิตี้

06.30 โรงแรมริเวอร์ซิตี้

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาสชั้นหนึ่ง เส้นทาง มุกดาหาร - ร้อยเอ็ด - กรุงเทพมหานคร

07.35 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เดินทางถึงจุดเปลี่ยนรถท้องถิ่น เพื่อขึ้นสู่ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.มุกดาหาร ที่มีรูปปั้นพญานาคหรือสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพญานาคที่สวยงามเป็นสง่าบนภูเขาสูงนั้นก็คือ “องค์พญานาคศรีมุกดามหามุนีนิลปาลนาคราช” จนได้เวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.ร้อยเอ็ด

11.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางถึง จุดเปลี่ยนรถท้องถิ่น เพื่อขึ้นชม พระมหาเจดีย์ชัยมงคลแลนด์มาร์คสำคัญของ จ.ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บนยอดเขาภูเขาเขียวแนวเทือกเขาภูพานได้รับการออกแบบให้เป็นศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) จากนั้นเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างการเดินทางแวะรับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารพร้อมเลือกซื้อของฝากตามเส้นทางผ่าน

20.30 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว

เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร นำท่านเข้าพักโรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เลขที่ 94 ถ.บรมราชชนี แขวงบางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

06.30 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง เส้นทาง กรุงเทพมหานคร - สุราษฎร์ธานี

07.35 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างการเดินทางแวะให้ท่านพักเปลี่ยนอิริยาบถและรับประทานอาหารเที่ยงและเย็น ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน บนรถบริการของว่าง น้ำดื่ม ตามความเหมาะสม

18.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางถึง จ.สุราษฎร์ธานี โดยสวัสดภาพพร้อมความประทับใจ