17,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

"8 ท่านออกเดินทางได้" อัตรานี้รวม - ค่าบัตรโดยสารสายการบิน- ค่ารถนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (รถตู้ปรับอากาศ สำหรับ 8 ท่าน/คัน) - ค่าที่พักในโรงแรมระดับ 5 ดาว (2 คืน) - ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ - ค่าเรือยอร์ช คาตามารัน นำเที่ยวล่องเกาะเฮ -ค่าธรรมเนียมเข้าชม - ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง - ค่าประกันการเดินทาง - VAT 7% - เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนขึ้นลงบนรถ อัตรานี้ไม่รวม : ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือจากระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
1. เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี (ชำระเต็มจำนวน หรือ 60% ครั้งเดียว)
2. ชำระค่าทัวร์ผ่านแอพ เป๋าตังค์ เท่านั้น

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
516/56 หมู่บ้านกลางเมือง 2, ซ.สหการประมูล, ถ.ประชาอุทิศ, วังทองหลาง
เบอร์โทร
096 7568899, 095 3269419
อีเมล
info@peterplanet.co.th, vasoontara72@gmail.com
หมายเหตุ

1. กรุณาพิจารณาโปรแกรมให้ละเอียดก่อนการจอง ควรจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันเนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีบัตรโดยสารปรับราคาสูงขึ้น
2. เมื่อตกลงใช้บริการแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพฑ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อจองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน
3. กรณีต้องการเดินทางส่วนตัว หรือ เป็นหมู่คณะของท่านเอง (ต้องอยู่ในข้อกำหนดของรัฐ) สามารถเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการได้ และบริษัทยินดีอำนวยความสะดวก
4. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม

ภูเก็ต 5 ดาว 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต
โดย บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

"ภูเก็ต 5 ดาว" 3 วัน 2 คืน คัดโปรแกรมที่เหมาะกับทุกช่วงวัย บินด้วยไทยสมายล์ ห้องพักแบบ Seaview ในโรงแรมระดับ 5 ดาว (2 คืน) รวมร้านดังระดับมิชลีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมศิริมงคลให้กับชีวิต และประสบการณ์การล่องเรือ ยอร์ชคาตามารัน ไฮไลท์ของโปรแกรม : หลวงพ่อแช่มวัดฉลอง | วัดพระทอง (พระผุด) | วัดพระใหญ่ | เขารัง | เมืองเก่าภูเก็ต | เกาะเฮ | มาดูบัว คาเฟ่
เดินทาง พ.ย - ม.ค 65 ราคาท่านละ 17,900บาท (เดินทาง วันธรรมดา, ยกเว้นวัหยุด นักขัตฤกษ์)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

A = ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทัวร์
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 2000*3 วัน = 6000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 300*5 มื้อ = 1500 บาท
3. ค่าตั๋วเครื่องบิน 3500 บาท
4. ค่าห้องพัก 2500*2 คืน = 5000 บาท
5. ค่าประกันเดินทาง 35 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 16035 บาท
ลูกค้า (8 ท่าน) เฉลี่ย ท่านละ 2004 บาท

B ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
1. สำรองค่าอาหารเครื่องดื่ม ท่านละ 300 บาท
2. ค่าประกัน 35 บาท
3. ค่าทิปคนรถและคนเรือ 300 บาท
4. กระเป๋าแจกลูกค้า 200 บาท
5. จัดทำโปรแกรม 40 บาท
6. ค่าพนักงานส่งทัวร์ สนามบิน 125 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่อท่าน 1000 บาท

ภาษี 7% = 1771.06
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรวม ทั้งสิ้น = 4,174.36

0 ค่าบริหารดำเนินการ หรือเทียบเท่า ( Grand Mercure Phuket Patong )

0

06.00 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาท์เตอร์ ไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริการเช็คอิน เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดอาจไม่ได้ที่นั่งติดกัน **ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์ที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู้เดินทางไม่แสกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

08.30 ไทยสมายล์

ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE259 พร้อมบริการของว่างบนเครื่อง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต (รวมค่าโหลดกระเป๋าสัมภาระ 20 กก. ต่อท่าน และถือขึ้นเครื่อง 7 กก.)

09.55 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต ให้ท่านตรวจรับสัมภาระ จากนั้นหัวหน้าทัวร์ นำท่านสู่จุดนัดพบเพื่อเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ

10.15 นายณวพณ จินดา

รถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางท่องเที่ยว

10.50 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านนมัสการ พระผุด ณ วัดพระทอง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และยังมีตำนานเรื่องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งโผล่พ้นขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ นับเป็นหนึ่ง UNSEEN ของจังหวัดภูเก็ต

12.00 ต้นโอ๊ค ซีฟู๊ด

บริการอาหารกลางวันแบบเซทเมนู (อาหารซีฟู๊ด และพื้นเมือง)

14.00 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านชมความน่ารักของเมืองเก่าภูเก็ต อาคารบ้านเรือนสุดคลาสิคแบบชิโนโปรตุกีส และสีสันแห่งศิลปะลวดลายบนตัวอาคารที่ดูสวยแปลกตา ให้ท่านเพลิดเพลินกับการซื้อหาของฝาก ของ Handmade จุดเชคอินและเก็บภาพกับ Street Art สุดเก๋ ของเมืองภูเก็ต

17.30 ร้านตู้กับข้าว

บริการอาหารเย็น แบบพื้นเมือง ต้นตำรับความอร่อย ที่ได้รับการการันตีระดับมิชลีนถึง 3 ปีซ้อน 2019 / 20 / 21

19.30 พูลแมน พันวาบีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( Grand Mercure Phuket Patong )

เข้าสู่ที่พัก ระดับ 5 ดาว (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) ห้องแบบ Seaview

07.00 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบ บุฟเฟต์ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมในโรงแรม

10.00 นายณวพณ จินดา

รถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางท่องเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ต

10.30 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่ เพื่อสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคศิริ ซึ่งจากที่นี่ท่านสามารถเก็บภาพเมืองภูเก็ตอันสวยงามจากมุมสูง แบบ 360 องศา

12.00 ร้านกันเอง 2

บริการอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง ร้านเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต

13.30 บริษัท นิกรมารีน จำกัด

นำทานล่องเรือยอร์ช คาตามารัน สุดหรู มุ่งหน้าสู่ ทะเลอันดามัน สัมผัสกลิ่นอายทะเล และทำกิจกรรมดำน้ำตื๊น จากนั้นนำท่านขึ้นสู่เกาะเฮ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้เลือกมากมาย อาทิ พายเรือคายัคท้องใส, บานาน่าโบ๊ท, พาราเซลลิ่ง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หรือ ดำน้ำตื้น

16.30 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านลงเรือยอร์ชคาตามารัน ออกเดินทาง ตามล่าพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ากลางทะเลอันดามัน ซึ่งถือเป็นภาพที่สวยงามจนคุณไม่อาจละสายตาจากวิวอันสวยงามยามเย็นนี้ได้เลย จากนั้นนำท่านกลับสู่ท่าเรือฉลอง

18.30 ร้านมุขมณี ซีฟู๊ด

บริการอาหารค่ำ แบบซีฟู๊ด ที่หาดราไวย์ ย่านอาหารทะเลสดชื่อดังของเมืองภูเก็ต เสริฟพร้อมไวน์ขาว และเครื่องดื่มอื่นๆ (ท่านละ 1 ดื่ม)

20.00 Pullman Panwa Beach Resort

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 5 ดาว

07.00 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

บริการอาหารเช้า แบบ บุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อน หรือ ทำกิจกรรมในโรงแรมตามอัธยาศัย

09.30 นายณวพณ จินดา

รถตู้ปรับอากาศ นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

10.00 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม วัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ตที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและเป็นที่เคารพของคนท้องถิ่น

12.00 ร้าน เดย์ แอนด์ ไนท์

บริการอาหารกลางวัน นานาชาติ เซทเมนู กับร้านที่มีบรรยากาศสุดเก๋

13.30 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านสู่จุดชมวิว "เขารัง" และ หอเกียรติยศ 100 ปี นับเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองภูเก็ต ให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของเมือง และเกาะต่างๆ ของภูเก็ตจากจุดนี้
จากนั้นนำท่านสู่ มาดูบัว คาเฟ่สไตล์ไทยประยุกต์ บรรยากาศสุดร่มรื่น สระบัววิคตอเรีย หรือบัวกระด้ง รายล้อมด้วยศาลาไทย และยังมีเมนูของว่าง เครื่องดื่มที่หลากหลาย จึงนับเป็นจุดเชคอินยอดนิยมของผู้มาเยือน (บริการเครื่องดื่มท่านละ 1 ดื่ม เพื่อความสดชื่น)

16.00 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านสู่ร้าน แม่จู้ ร้านของฝาก ขึ้นชื่อของจังหวัด ภูเก็ต ซึ่งรวมไว้ให้ท่านที่เดียว อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมพื้นเมือง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น

16.40 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต เพื่อทำการเชคอินและโหลดสัมภาระ

19.10 ไทยสมายล์

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE218

20.35 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม เพื่อเธอ....มากกว่าการเดินทาง