6,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุสำคัญ: เงื่อนไขการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามมาตรการจังหวัดกำหนด
อัตราบริการนี้รวม
- ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
- ค่าที่พัก ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้
เงื่อนไขการจอง
- การจองทัวร์ที่สมบูรณ์ ท่านต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์"
หมายเหตุ :เมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี และเงื่อนไขเป็นไปตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยกำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
เลขที่ 411 ซอยอ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
เบอร์โทร
0619266611
อีเมล
nidnoitravel@gmail.com
หมายเหตุ

กำหนดเดินทาง
เดินทาง 3-6 ธันวาคม 64 (หยุดวันพ่อแห่งชาติ)
เดินทาง 30 ธันวาคม 64 - 2 มกราคม 65 (หยุดวันขึ้นปีใหม่)

เชียงใหม่ แม่แตง ม่อนแจ่ม 4 วัน 2 คืน (รถบัส) หยุดวันพ่อ/ปีใหม่

location_on นนทบุรี - เชียงใหม่
โดย บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 4 วัน 2 คืน (รถบัส) ตรงวันหยุด !!
เที่ยวไฮไลต์เชียงใหม่แบบฟินๆ
ไหว้พระธาตุเพื่อศิริมงคนแก่ชีวิต พระธาตุดอยคำ พระธาตุดอยสุเทพ
เที่ยวสวนสนแม่แตง พร้อมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และทีมงานผู้ช่วย
1.1 ค่ารถ, ค่าเดินทาง สำหรับทีมงานมัคคุเทศก์ : 300บาท x 3คน = 900 บาท
1.2 ค่าโทรศัพท์มัคคุเทศก์ = 200 บาท
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ (Guide) : 1,500บาท x 1คน x 4วัน = 6,000 บาท
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมงานผู้ช่วย (Staff) : 800บาท x 2คน x 4วัน = 6,400 บาท
1.5 ค่าห้องพัก ทีมงานมัคคุเทศก์ สำหรับ 3 ท่าน (TRP) : 800บาท x 1ห้อง x 2คืน = 1,600 บาท
1.6 ค่าห้องพัก ทีมงานคนขับรถ สำหรับ 2 ท่าน (TWN) : 600บาท x 1ห้อง x 2คืน = 1,200 บาท
1.7 ค่าประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุ : 30บาท x 3ท่าน = 90 บาท
หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และทีมงาน = 16,390 บาท/คณะ (เฉลี่ย 546.33 บาท/ท่าน)
-----
2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รายละเอียด ดังนี้
2.1 ค่าประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุ = 30 บาท/ท่าน
2.2 ค่าน้ำดื่ม ขนม สำหรับบริการลูกค้า = 100 บาท/ท่าน
2.3 ค่าเข้าชม สวนดอกไม้ปางฮวา ม่อนแจ่ม = 50 บาท/ท่าน
2.4 ค่าเข้าชม ห้วยตึงเฒ่า = 20 บาท/ท่าน
หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด = 200 บาท/ท่าน
-----
สรุปรายการ ค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 546.33 + 200 = 746.33บาท
- ภาษี 7% = 457.52 บาท
รวม 1,203.85 บาท/ท่าน (คำนวน ผู้เดินทางขั้นต่ำ 30ท่าน/คณะ)

19.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นัดหมายคณะโดยพร้อมเพียงกัน ณ สถานีบริการน้ำมัน Shell สาขาแม็คโคร แจ้งวัฒนะ

20.00 หจก. รุ่งทวีการท่องเที่ยว

นำคณะขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะทาง 700 กิโล , ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง) ** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

06.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่

06.30 Peppery Hills Chiang Mai Hotel

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel

08.00 TOP VAN VIP (โดยนายดนุพล พุฒจีน)

นำคณะขึ้นตู้ปรับอากาศ เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ - แม่แตง - ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยคำ - พระธาตุดอยสุเทพ มุ่งหน้าสู่แม่แตง (ระยะทาง 60 กิโล , ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

09.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเที่ยวชมความงดงาม อลังการ วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนา

10.15 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเข้าชม สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (สวนสนแม่แตง) มีต้นสนปลูกเรียงกันอย่างสวยงาม เป็นสวนที่มีอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดทั้งวัน ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ

11.40 บ้านสวนชมจันทร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ้านสวนชมจันทร์

13.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเที่ยวชมดอยม่อนแจ่มและสวนดอกไม้ปางฮวา สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอยม่อนแจ่ม และให้ท่านถ่ายรูปสวนดอกไม้ปางฮวา แลนด์มาร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ชมวิวภูเขาได้ 360องศา พร้อมชมสวนดอกไม้ สวนส้ม เคล้ากับสายหมอก มุมถ่ายรูปสวยๆ เพียบ

15.45 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะสักการะหลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งล้านนา นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว ทำบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะนำดอกมะลิมาแก้บน (ความเชื่อเฉพาะบุคคล)

17.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม

19.00 ร้านอาหาร กาแล

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร กาแล

20.30 Peppery Hills Chiang Mai Hotel

นำคณะเข้าสู่ที่พัก เช็คอิน ณ โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel ที่อยู่: เลขที่40/8 ถนนศรีปิงเมือง, ตำบลช้างคลาน, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50100 หมายเหตุ: ห้องพักสำหรับ 2-3 ท่าน, กรณีต้องการพักท่านเดียว (พักเดี่ยว) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

07.00 Peppery Hills Chiang Mai Hotel

รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel

08.00 หจก. รุ่งทวีการท่องเที่ยว

นำคณะขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

08.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะแวะร้านปาท่องโก๋ โกเหน่ง ถือว่าเป็นร้านยอดฮิต มีปาท่องโก๋รูปร่างแปลกตา อิสระให้ท่านได้ลิ้มรสกับปาท่องโก๋รูปไดโนเสาร์ใหญ่ยักษ์ Signature ของร้าน

10.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะสักการะ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ศิลปะเชียงแสนโบราณ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง

11.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะชมความงดงาม วัดโลกโมฬี เป็นวัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่า อายุกว่าห้าร้อยปี ไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด เป็นวัดที่สงบร่มรื่นเป็นศิลปะล้านนาอย่างแท้จริง มีวิหารไม้สักที่โดดเด่นด้วยศิลปะแบบล้านนา มีลวดลายแกะสลักอย่างประณีตงดงาม

12.00 แกงร้อนบ้านสวน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร แกงร้อนบ้านสวน

13.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเข้าชม ห้วยตึงเฒ่า ให้ท่านชมหุ่งฟางยักษณ์รูปต่างกลางทุ่งนากว้าง ถ่ายรูปคู่กับคิงคองหุ่นฟางยักษ์ และผองเพื่อน สะพานซูตองเป้ ทอดยาวกลางทุ่งนารายล้อมภูเขาโอบล้อม

16.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะชมความงดงามของ วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก ที่แสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา ที่งดงามและทรงคุณค่ายิ่ง สิ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ นอกจากนี้ ศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามาก วิหารวัดต้นเกว๋นเป็นต้นแบบหอคำหลวงที่งานพืชสวนโลก

17.30 ร้านอิ่มปลาเผา สาขาแม่เหี๊ยะ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอิ่มปลาเผา สาขาแม่เหี๊ยะ

19.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ กาดหน้ามอ (ตลาดหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นแหล่งหาของทานและแหล่งช้อปปิ้ง ของชาวเชียงใหม่แห่งหนึ่ง อิสระช้อปปิ้ง เดินเที่ยวตามอัธยาศัย

20.30 Peppery Hills Chiang Mai Hotel

นำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel
หมายเหตุ: ห้องพักสำหรับ 2-3 ท่าน, กรณีต้องการพักท่านเดียว (พักเดี่ยว) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

07.00 Peppery Hills Chiang Mai Hotel

รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel

08.00 หจก. รุ่งทวีการท่องเที่ยว

นำคณะขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง และมุ่งหน้ากลับสู่จังหวัดนนทบุรี
(ระยะทาง 700 กิโล , ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง) ** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

09.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะแวะซื้อของฝากระหว่างทาง ณ กาดทุ่งเกวียน หรือตลาดทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง สุดยอดแหล่งของฝากภาคเหนือ อิสระช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

11.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะสักการะ ขอพร องค์พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิด ปีฉลู ให้ท่านสักการะ ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับและชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ

12.30 ร้านอาหาร เดอะ ฮังเล (โดยนายวิชัย มันจันดา)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดอะ ฮังเล

14.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำคณะ เดินทางกลับสู่จังหวัดนนทบุรี (ระยะทาง 600 กิโล, ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 8 ชั่วโมง)

22.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึงจังหวัดนนทบุรี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ