14,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-พิจารณาโปรแกรมการเดินทางและรายละเอียดก่อนทำการจอง
- ปฎิบัติตามเงื่อนไขการเข้าออกของจังหวัด และควบคุมมาตรการตามระเบียนการป้องกัน COVID-19
- ปฏิบัติตามเจ้าหน้าเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
- กำหนดการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่ คณะ เวลา และสภาพภูมิอากาศขณะนั้น ตามควมเป็นจริงที่เกิดขึ้นหน้างาน โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกหรือ เลื่อนการเดินทาง ในกรณีผู้จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
22/28 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0982525843
อีเมล
satunviptravel@hotmail.com
หมายเหตุ

อัตรานี้รวม - ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียไป-กลับกรุงเทพ-หาดใหญ่ -ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ - ค่าที่พัก 3 คืน - ค่าอาหาร เริ่มเที่ยง-จบเที่ยงวันกลับ - ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง - ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามระบุ - ค่าเรือและรถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ - ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน - ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท รักษา 500,000 บาท ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ - ค่า Vat 7%
อัตรานี้ไม่รวม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรืออาสา - ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

อุทยานธรณีโลกสตูล 4 วัน 3 คืน ( ถ้ำเลสเตโกดอน - ตะรุเตา-หลีเป๊ะ-สันหลังมังกร )

location_on กรุงเทพมหานคร - สตูล
โดย สตูล วีไอพี แทรเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ท่องเที่ยวดุจคนสำคัญ ดูแลท่านดุจคนพิเศษ
อุทยานธรณีโลกสตูล ( ถ้ำเลสเตโกดอน - ตะรุเตา-หลีเป๊ะ - สันหลังมังกร ) 4 วัน 3 คืน
อัตราค่าบริการท่านละ 14,500 บาท พิเศษ หากท่านได้รับสิทธิ์ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทย จ่ายเพียง 60% หรือ 8,700 บาท เท่านั้น (ประหยัดถึง 5,800 บาท) ***โปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวัน เริ่มที่ 8 ท่าน /คณะ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

โปรแกรมการเดินทาง นำเสนอถึงเส้นทางการท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูล ที่กำลังโด่งดัง และ ได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยว เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาเส้นทางธรรมชาติ รวมถึงการสัมผัสวิถีชิวิตท้องถิ่น อาทิการร่วมกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ และผลิตขนมพริกไทยดำสุไหงอุเป ของอำเภอสุหว้าสตูล ตลอดจนการจับจ่ายซื้อสินค้าท้องถิ่นของแต่ละอำเภอ เพื่อความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน

05.00 สายการบินแอร์เอเชีย

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองเช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ พร้อมบินลัดฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่

08.00 ธวัชชัยกรุ๊ป

จากนั้นเดินทางโดยรถตู้สู่ อบต.ทุ่งหว้า จ.สตูล ดินแดนที่ได้ค้นพบฟอสซิลดึกดำบรรพ์ของช้างสเตโกดอนและฟอสซิลต่าง ๆ อีกมากมายของสัตว์ดึกดำบรรพ์หลากหลายชนิด จนเป็นที่มาของการขนานนามให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์ฟอสซิลแลนด์แดนสตูล จนกลายมาเป็น อุทยาน GEOPARK แห่งแรกของประเทศไทย

12.00 กลุ่มแม่บ้านทุ่งหว้า

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารกลุ่มแม่บ้านทุ่งหว้า อาหารสไตล์ท้องถิ่น

13.00 ถ้ำเลสเตโกดอน

นำท่านชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า ซึ่งรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับฟอสซิลที่ได้ค้นพบรวมทั้งวิถีชีวิตท้องถิ่นตลอดจนเรื่องราวของเงาะป่าซาไกที่หลงเหลือเป็นเผ่าสุดท้ายของเมืองสตูล

ตื่นเต้นกับการล่องเรือแคนนูสัมผัสความสวยงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำเลสเตโกดอน ตามเส้นทางตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์ กว่า 4 กิโลเมตร ถ้ำที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นถ้ำเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

18.00 SEE SEA RESORT

อาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก หาดปากบารา บรรยากาศชายทะเล

19.00 SEE SEA RESORT

ที่พักติดชายทะเล หาดปากบารา

08.30 SEE SEA RESORT

เช็คเอ้าออกจากที่พักเพื่อเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา

09.00 บารมี สปีดโบ๊ท จำกัด

ลงเรือสปีดโบ๊ทสู่เกาะตะรุเตา อ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตรา สถานที่ประวัติศาสตร์อันโด่งดังของเกาะตะรุเตรา เที่ยวชมธรรมชาติชายหาดที่ยาวขาวเนียนสะอาด พร้อมสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตรา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะตะรุเตรา สัมผัสชายหาดหาดทรายขาวเนียนละเอียด ณ หาดพันเตมะละกา
ระหว่างเดินทางสู่ “เกาะไข่” ประติมากรรมทางธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล มีความเชื่อกันว่าใครนำคู่รักมาลอดซุ้มประตูหินที่นี่จะรักกันชั่วนิรันดร

12.00 SEE SEA RESORT

อาหารเที่ยงแบบปิกนิก ณ หาดทรายขาวเกาะราวี หลังอาหารเที่ยง เดินทางสู่ ร่องน้ำจาบัง ดำน้ำชม ความสวยงามของปะการัง 7 สี ปะการังอ่อนที่สวยที่สุดในโลก ได้เวลานำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความมหัศจรรย์ของ “เกาะหินงาม” ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของ “UNSEEN IN THAILAND” มหัศจรรย์แห่ง หาดหินงามหนึ่งเดียวในโลก ชมอาณาจักรปลาการ์ตูน จากนั้นเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

18.00 PAPAYAMOM RESTAURENT LIPE

ร้านอาหารสไตล์ซีฟู๊ด ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ

19.00 Bundhaya Resort Lipe

ที่พักบนชายหาดพัทยา ใกล้ถนนคนเดินหลีเป๊ะ

09.00 บริษัท บารมี สปีดโบ๊ท จำกัด

นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามัน

11.00 ธวัชชัยกรุ๊ป

ถึงท่าเทียบเรือปากบารา เดินทางสู่ เขตข้ามกาลเวลา ณ เขาโต๊ะหงายซึ่งเป็นภูเขาลูกโดด ๆ มี ด้านเหนือจรดพื้นที่ราบส่วนด้านใต้เป็นลักษณะของหัวแหลมผาชันยื่นออกไปในทะเล มีสะพานเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราเลียบไปตามชายฝั่งผาชันด้านตะวันออก นำท่านเดินบนสะพานจากด้านหินปูนสีเทาข้ามระนาบรอยเลื่อนไปยังด้านหินทรายสีแดง ถือได้ว่ากำลังมีอายุมากขึ้นจากยุคออร์โดวิเชียนไปเป็นยุคแคมเบรียนโดยผ่านระนาบรอยเลื่อนที่ถือว่าเป็น“เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย”

12.00 ร้านอาหารน้องณี

อิ่มอร่อยอาหารขึ้นชื่อ แกงเหลืองใต้ขึ้นชื่อของสตูล จากนั้นแวะให้คณะช้อปปิ้งสินค้าของฝากอาหารทะเลตากแห้งโด่งดังในสตูล และเดินชมเส้นทางท่องเที่ยว SATUN STREET ART และเส้นทางพหุวัฒธรรม

18.00 Perfect room Resort

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

19.00 Perfect room Resort

อิสระพักผ่อนยามค่ำคืน กับรีสอร์ทที่พักใจกลางเมืองสตูล อิสระลิ่มรส โรตี ชาชักสตูลยามค่ำคืน

08.00 ธวัชชัยกรุ๊ป

ออกเดินทางสู่หมู่บ้านตันหยงโปท่านจะได้สัมผัสวีถีชุมชนชาวประมงของจังหวัดสตูล หมู่บ้านนี้ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ตันหยงโป หาดทรายยาว และบากันเคย ตำบลนี้เป็นเกาะที่อยู่ระหว่างประเทศไทย และ เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย คนที่นี้จึงมี วัฒนธรรมสองแผ่นดิน วัฒนธรรมผสมระหว่างไทย และ มาเลเซีย

09.00 เรือนำเที่ยวสันหลังมังกร

นำคณะลงเรือหางยาว ออกเดินทางสู่ ทริปมหัศจรรย์ สันหลังมังกร สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของหมู่เกาะของทะเลอันดามัน ที่สำคัญต่างๆ อาทิ เกาะตะรุเตา เกาะลังกาวี พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์กับเรื่องเล่าอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ชมหมู่บ้านวิถีชาวประมง กระท่อมหลังคาจาก ฟากไม้ไผ่ บันไดสามขั้น ซึ่งเป็นวิถีชาวประมงดั้งเดิมของชุมชนตันหยงโป ณ เกาะหัวมัน จากนั้นตื่นตากับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของ สันหลังมังกร นำท่านเดินบนสันหลังมังกรกลางทะเล ชมความ มหัศจรรย์ของสันดรเปลือกหอย ที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือสู่ เกาะกวาง ชมความสวยงามของจุดชมวิว 2 ประเทศ เรียนรู้เรื่องราวของอุทยานธรณี ชมความมหัศจรรย์ของหาดหินเหล็ก ซึ่งเกิดขึ้นจากหินทรายยุคแคมเบียน อายุเก่าแก่ประมาณ 550 ล้านปี และการแทรกตัวของแร่เหล็ก ซึ่งบ่งบอกถึงความเก่าแก่ของพื้นที่ทางธรณีวิทยา เหมือนเรากำลังยืนอยู่บนเกาะที่เคยเป็นเกาะที่ลึกที่สุดของทะเลดึกดำบรรพ์

12.00 ร้านอาหารตันหยงบุรี ซีฟู๊ด

บริการอาหารเที่ยงในสไตล์ซีฟู้ด ณ ร้านอาหารตันหยงบุรีซีฟู้ด พร้อมเลือกซื้อสินค้าชุมชน อาทิเช่น กะปิที่โด่งดังของสตูล อาหารทะเลแห้ง ซีฟู้ดสำเร็จรูป เป็นต้น

บ่ายนำท่านขึ้นรถไม้ ชม Landmark แห่งใหม่ “ลานกั้ง” สัตว์เศรษฐกิจตำบลตันหยงโป พร้อมหลักกิโลขนาดใหญ่ จุดเช็คอินใหม่ ของตันหยงโป

18.00 สายการบินแอร์เอเชีย

สู่สนามบินหาดใหญ่เช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย - สู่สนามบินกรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ** สิ้นสุดโปรแกรม**