12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป - กลับ สุวรรณภูมิ กระบี่
• รถตู้ VIP ระหว่างการท่องเที่ยว
• ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุไว้
• ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุไว้
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
• ค่าเจ้าหน้าที่และไกด์คอยอำนวยความสะดวก
• ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
• ค่าล่องเรือ ชม ปูมดแดง ณ สันนาคา ชุมชน บ้านโคกไคร
• ค่าทริปดำน้ำ หมู่เกาะห้อง โดยเรือหางยาว Join Tour
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางมูลค่า 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าอาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ได้กำหนดไว้
• ค่าชักรีด มินิบาร์
• อาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการอาหาร
• ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
54/2 ซอย คู็บอน 50 บางชัน คลองสามวา
เบอร์โทร
0887583866
อีเมล
smilethailandtour@hotmail.com
หมายเหตุ

เที่ยวกระบี่ 3 วัน 2 คืน (ล่องเรือชมปูมดแดง 2 ท่านออกเดินทาง)

location_on สมุทรปราการ - กระบี่
โดย สไมล์ไทยแลนน์ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวกระบี่ - พังงา 3 วัน 2 คืน ( 2 ท่านเดินทางได้)
เที่ยวชุมชนโคกไคร ชมปูมดแดง ณ สันนาคา ล่องเรือ ชมถ้ำผีหัวโต
ดำน้ำ ชมประการัง ณ ทะเลกระบี่ ชม วิว 360 องศา ณ เกาะห้อง
พัก โรงแรม 3 ดาว ย่านอ่าวนาง
ชมวิว อ่าวนาง ยามเย็น

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

เบ็ดเตล็ดไกด์
เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ สนามบิน 374.50 บาท
ไกด์ 900*3=2700 บาท
คำนวณจากผู้เดินทาง 2 ท่าน
รวม 1537.25 บาท / ท่าน

ค่าเบ็ดเตล็ด ลูกค้า
ค่าขนม / น้ำดื่ม 100 บาท
ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
รวม 135 บาท

VAT 817.76 บาท

08.30 THai Vietjet Joint Stock Co.,Ltd

เดินทางโดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ต เที่ยวบินที่
VZ346 08.30 - 09.55

10.00 SC PRINCESS TOUR

นำทุกท่านเดินทาง สู่ชุมชน บ้านโคกไคร

12.10 SC PRINCESS TOUR

ทุกท่านเดินทางถึง ชุมชนบ้านโคกไคร นำทุกท่าน ล่องเรือ เที่ยวสันนาคา ชมถ้ำหัวกะโหลก ไฮไลท์ ชม ปูมดแดง
(12.10 - 15.30 น.)

13.00 SC PRINCESS TOUR

รับประทาน อาหารกลางวัน ( รวมใน Package ล่องเรือ)

16.00 SC PRINCESS TOUR

นำทุกท่านเดินทาง จาก จังหวัด พังงา กลับสู่ จังหวัด กระบี่

18.00 ร้านอาหารกระบี่ ร้านเรือนทิพย์ สาขา2

รับประทานอาหาร เย็น ณ ร้านเรือนทิพย์ คลองสน (บริการ อาหาร อลาคาส)

19.30 MONOTEL

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม MONOTEL อ่าวนาง

07.00 MONOTEL

รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

08.15 SC PRINCESS TOUR

นำทุกท่านเดินทาง สู่ท่าเรือ

09.00 SC PRINCESS TOUR

นำทุกท่านลงเรือ (อ่าวนาง) เที่ยวหมู่ เกาะห้อง โดยเรือ หางยาว (Join Tour)

12.00 SC PRINCESS TOUR

รับประทานอาหาร กลางวัน แบบ ปิคนิก (ราคา รวมใน Package )

15.00 SC PRINCESS TOUR

นำทุกท่านเดินทาง กลับสู่ที่พัก

16.30 MONOTEL

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม MONOTEL อ่าวนาง

19.00 MONOTEL

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม (อลาคาส)

00.00 MONOTEL

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

10.00 SC PRINCESS TOUR

นำทุกท่าน Check Out แวะร้านขายของฝาก และ CAFE ระหว่างเดินทางไป สนามบินกระบี่

12.10 SC PRINCESS TOUR

นำทุกท่านเดินทางถึงสนามบิน กระบี่

14.15 THai Vietjet Joint Stock Co.,Ltd

เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่
VZ343 14.15 - 15.40