8,590/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
หลักฐานการจ่านเงินผ่านแอพเป๋าตังค์

**ลูกค้าลงทะเบียนเช็คชื่อโดยการโชว์บัตรประชาชนก่อนเดินทาง**

ชำระค่าทัวร์เพียง 60% ครั้งเดียว อีก 40%รัฐบาลช่วยจ่าย

อัตราบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ รวมน้ำมัน
• ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2หรือ3คน ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์(หรือเทียบเท่า)
• ทีมงานและมัคคุเทศน์ดูแลตลอดการเดินทางและพนักงานในบริษัทฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วทุกคนและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA+
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
• ค่าทิปพนักงานขับรถหรือไกด์

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ในโรงแรม ค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
เบอร์โทร
0971085784
อีเมล
ufuufushop@gmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์ออกทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เริ่ม4ท่านสามารถออกเดินทางได้

ดื่มดำธรรมชาติแบบ3วัน2คืนที่กาญจนบุรี

location_on กรุงเทพมหานคร - กาญจนบุรี
โดย บริษัท นิวแปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ดื่มดำกับธรรมชาติแบบ 3 วั 2คืนที่ อัมพวา และ กาญจนบุรี ไหว้พระนครปฐม

-สนุกกับกิจกรรมที่โฮมพุเตย และสัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรมเกาหลีที่วอนแดซอง ญี่ปุ่นที่ชินโตพาร์ค
-ชมตลาดที่อัมพวา สมุทรสงคราม
-ปิดท้ายด้วยไหว้พระที่นครปฐม

ราคาเพียง 8590 รัฐบาลออกให้40% ลูกค้าจ่ายเองเพียง5154บาท!!!

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายการเบ็ดเตล็ดมีดังต่อไปนี้
อาหารไกด์และคนขับรถ วันละ300รวม3วัน 1500 (อาหารเช้า กลางวัน เย็นและน้ำดื่ม)
ค่ามัคคุเทศก์ 1000/วัน รวม3วัน 3000 บาท
ค่าไดร์เวอร์ทริป 500/วัน รวม1500บาท
ค่าประกันถัย 100/คน
ค่าน้ำดื่ม อาหารว่าง กาแฟ สำหรับลูกค้ารวม3วันคนละ270

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.00 New Pacific International

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางไปทางถนนพระราม 2 ไปวัดจุฬามณี ซึ่งเป็นวัดดังสมุทรสงคราม เพื่อสักการะ
ท้าวเวสสุวรรณ ที่เล่าขานตามตำนาน ระหว่างทางชมวิถีชีวิต 2 ข้างทาง ผลิตเกลือสินเทาที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจ ของจังหวัดถึงวัดจุฬามณี ให้แขกผู้มีเกียรติ สักการะบูชาเพื่อขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล

10.45 New Pacific International

แวะตลาดน้ำอัมพวา ชมวิถีชีวิตและซื้อของที่ระลึก ใช้เวลา 30 นาที

12.00 ดำเนินอัมพวา

รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านดำเนินอัมพวาหลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปต่อยังจังหวัดกาญจนบุรี

16.00 Felix river kwai resort

เดินทางถึงกาญจนบุรี ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศรัยบนรถ พร้อมเช็คอินที่โรงแรมเฟลิกซ์ซึ่งเป็นโรงแรมชั้นนำของเมืองกาญจนบุรี

18.30 แพอาหารโฟลทติ้ง

หลังจากพักผ่อนแล้วนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านแพอาหารโฟลทติ้ง

07.00 Felix river kwai resort

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.30 New Pacific International

พาท่านสนุกกับกิจกรรม แคนู หรือ แพดดิ้งบอร์ด - ไทรโยค -โฮมพุเตย-และดินเนอร์ท่ามกลางแสงเทียนตามอัธยาศัย

09.00 New Pacific International

นำคณะทัวร์ชมสะพานแห่งประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่2 และอิสระให้ลูกค้าถ่ายรูป และเลือกซื้อของที่ระลึกที่สพานข้ามแม่น้ำแคว

12.00 คีรีธารา

รับประทานอาหารเที่ยงที่คีรีธารา กลับมาเช็คเอ้าท์ที่โรงแรมเฟลิกซ์ เดินทางต่อไปที่โฮมพุเตย

14.30 โฮมพุเตย

ถึงโรงแรม ดื่มด่ำ กับธรรมชาติ คุณลูกค้าสามารถทำกิจกรรม ของ
รีสอร์ท (แช่น้ำแร่ร้อน/พายเรือแคนู/เรือถีบในรีสอร์ท/ชมอนุสรณ์
สถานสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2)หรือพักผ่อนตามอัธยาศรัย

18.00 โฮมพุเตย

ดื่มด่ำกับดินเนอร์ท่ามกลางแสงเทียน หลังจากรับประทานอาหาร พักผ่อนตากอัธยาศรัย

07.00 โฮมพุเตย

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.30 New Pacific International

นำคณะทัวร์ ถ่ายรูปสวยๆที่สไตล์เกาหลีที่ วอนแดซอง -ชินโตพาร์ค-มีนาคาเฟ่- ไหว้พระนครปฐม -เดินทางกลับกรุงเทพ

10.00 New Pacific International

นำท่านแวะสถานที่พักผ่อนสไตล์เกาหลีเหมือนยกเกาะเซจู มาไว้
ที่นี่ “วอน-แด-ซอง”ลุกค้าสามารถแต่งชุดฮันบกถ่ายรูปได้
(ไม่รวมค่าเช่าชุดคนละ200 บาท/ท่าน) ลุกค้าสามารถรับประทาน
อาหารกลางวันสไตล์เกาหลีได้ตามอัธยาศัย

12.00 New Pacific International

อิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านท้องถิ่นที่วอนแดซอง โดยไกด์แนะนำเมนูอาหาร

13.00 New Pacific International

ออกจากวอนแดซอง นำคณะทัวร์สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุ่น และพิพิทภัณฑ์นำเข้ามาจากญี่ปุ่น ที่สวนชินโต ก่อนกลับนำท่านแวะจิบกาแฟวิวหลักล้านที่มีนาคาเฟ่

15.00 New Pacific International

ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพและสักการะบูชา พระนครปฐมเจดีย์และเสริมดวงโชคลาภ ปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่วัดพระหู

17.00 New Pacific International

ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ