11,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศสองชั้น วีไอพี
- ค่าอาหารตลอดเล้นทางตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วย ตลอดเส้นทาง
- ค่ากิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
- ค่ามินิบาร์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
74 หมู่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0859068351
อีเมล
aaa.kung@hotmail.com
หมายเหตุ

0088 ล่องแพ เมืองกาญ 3 วัน 2 คืน

location_on มหาสารคาม - กาญจนบุรี
โดย ศิริ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

กาญจนะบุรี ล่องแพ เล่นน้ำ สนุกสนาน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและมัคคุเทศก์
ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200 x 3 วัน 3,600 บาท 180 บาทต่อท่าน
ค่าเบี้ยเลี้ยงstaff 2 คน 700x 3 วันx 2 คน 3,600 บาท 180 บาทต่อท่าน
ค่าน้ำเปล่า ชุดเบรค สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถ บาท 30ท่าน ท่านวันละ 250 บาท 3 วัน 750 บาทค่าชุดตรวจโควิด ท่านละ 450 บาท
ของรางวัล ของที่ระลึก ท่านละ 365
ประกันภัยเดินทาง รวมทีมงาน 1,935 บาท รวมทีมงาน 60 บาทต่อท่าน

ค่าภาษี 7% 770 บาท

06.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

รับคณะ ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัด กาญจนบุรี

07.00 ศิริทราเวล

ทีมงานต้อนรับท่านบนรถ แจ้งรายระเอียดโปรแกรมการเดินทางบนรถ จากนั้น บริการท่านด้วยเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา หน้ากากอนามัย บริการข้าวกล่องบนรถ เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง เป็น ชุดอาหารเช้าข้าวผัดอเมริกัน สลัดอกไก่ แฮมไข่ดาว กาแฟ โอวัลตินร้อน เย็น บริการชุดอาหารว่าง จากนั้นผักผ่อนบนรถ ตามอัธยาศัย

12.00 ครัวน้องเบนซ์ หรือเทียบเท่า ( ครัวแป้งหอม2 ปักธงชัย หรือ ร้านขอนแก่นโต๊ะจีน นางรอง )

บริการอาหารเที่ยง

16.00 โรงแรมแพลูกแพรว รีสอร์ท กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเดือนฉายรีสอร์ทDuenShine Resort DSR.TRAVEL )

เข้าที่พัก

18.00 แพลูกแพรว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเดือนฉายรีสอร์ทDuenShine Resort DSR.TRAVEL )

บริการอาหารเย็นล่องแพ

07.00 โรงแรมแพลูกแพรว รีสอร์ท กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเดือนฉายรีสอร์ทDuenShine Resort DSR.TRAVEL )

บริการอาหารเช้า

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทางท่องเที่ยว

09.00 ศิริทราเวล

-ต้นจามจุรียักษ์ -สะพานข้ามแม่น้ำแคว -ตลาดพลอย

12.00 ของฝากแม่บัวคำ กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( แพอาหารโฟลทติ้ง )

บริการอาหารเที่ยง

13.00 ศิริทราเวล

-สถานีถ้ำกระแซ - ทางรถไฟสายมรณะ -น้ำตกไทรโยคน้อย

16.00 โรงแรมแพลูกแพรว รีสอร์ท กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเดือนฉายรีสอร์ทDuenShine Resort DSR.TRAVEL )

นำคณะเข้าที่พัก

18.00 แพลูกแพรว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเดือนฉายรีสอร์ทDuenShine Resort DSR.TRAVEL )

บริการอาหารเย็นล่องแพ

07.00 โรงแรมแพลูกแพรว รีสอร์ท กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเดือนฉายรีสอร์ทDuenShine Resort DSR.TRAVEL )

บริการอาหารเช้า

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทางท่องเที่ยว

09.00 ศิริทราเวล

-วัดถ้ำเสือ -ซื้อของฝาก

12.00 ของฝากแม่บัวคำ กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( แพอาหารโฟลทติ้ง )

บริการอาหารเที่ยง

13.00 ศิริทราเวล

-ตลาดสามชุก -วัดป่าเลไลย์

18.00 ศิริทราเวล

บริการอาหารเย็นตามอัธยาศัย

23.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ถึงมหาสารคาม ส่งคณะ ณ จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ