10,499/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
-รายการทัวร์ เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี -ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันเดินทางได้ -รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่มีชำระเงินมัดจำ ชำระแบบเต็มจำนวน
-โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-อัตราค่าบริการดังกล่าว เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 30 ท่าน/บัส หากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นรถตู้ปรับอากาศ VIP

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
98/204 หมู่ 9 ซอย 4 หมู่บ้านร่มรื่นการ์เด้นวิลล์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน
เบอร์โทร
0819212701
อีเมล
Kosoltour@hotmail.com
หมายเหตุ

อัตราค่าบริการดังกล่าวนี้รวม
1. ค่ารถสำหรับเดินทางตลอดโปรแกรม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
2. ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
3. ค่าอาหารหลัก และเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในโปรแกรม
4. เครื่องดื่ม และอาหารว่าง บริการบนรถระหว่างการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 - บาททุกท่าน ตลอดการเดินทาง
(เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
7. ค่ามัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากระบุ เช่นค่ามินิบาร์ในห้องพัก/ค่าค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท

เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน

location_on พระนครศรีอยุธยา - เชียงใหม่
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรมท่องเที่ยว เชียงใหม่ - ปาย แม่ฮ่องสอน 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายรวม
1.ค่าไกด์ 1500*5=7500
2.ค่าผู้ช่วย 800*5= 4000
3.ค่าห้องทีมงาน 1600*3=4800
4.ค่าเดินทางทีมงาน =500
รวม 16800/30ท่าน =560

ค่าใช้จ่ายรายบุคคล
1.ค่าประกันการเดินทาง = 35
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 735
3.ค่าอาหารว่าง 6 มื้อ = 300

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

16.00 หจก.โกศลทัวร์

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ จากโกศลทัวร์ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศแบบVIP

19.00 ร้านแม่ลาปลาเผา จังหวัดสิงห์บุรี

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) ที่ร้านอาหาร

06.00 หจก.โกศลทัวร์

เปลี่ยนรถเป็นรถตู้ท้องถิ่น เพื่อเดินทางไปปาย

07.00 หจก.โกศลทัวร์

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่2) หรือร้านอาหาร

10.00 หจก.โกศลทัวร์

แวะชมสะพานประวัติศาสตร์ปาย

12.00 ร้านอาหารสายน้ำปาย

รับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

13.00 ปายคอฟฟี่อนเลิฟ

แวะร้านปายคอฟฟี่อนเลิฟ

15.00 บ้านสันติชล ปาย, แม่ฮ่องสอน

เที่ยวหมู่ บ้านสันติชล ปาย, แม่ฮ่องสอน ... หมู่บ้านสันติชลเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีน และด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ มีกิจกรรมขี่ม้าและนั่งชิงช้าสวรรค์แบบบ้านๆ และยังมีร้านของที่ระลึกผลิตโดยช่างฝีมือ

16.00 วัดน้ำฮูวัดน้ำฮู

วัดน้ำฮูวัดน้ำฮู ปาย. เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์

17.00 โรงแรมเบลวิลล่า ปาย

เดินทางเข้าที่พัก (คืนที่1) โรงแรมเบลวิลล่า ปาย

19.00 ร้านอาหารบ้านปาย

รับประทานอาหารมื้อเย็นที่ร้านอาหาร

06.00 หจก.โกศลทัวร์

ค่ารถตู้เดินทางตามโปรแกรม

07.00 โรงแรมเบลวิลล่า ปาย

รับประทานอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม

09.30 แวะจุดชมวิวกิ่วลม

พาคณะเที่ยวชมจุดชมวิวกิ่วลม

11.00 บ้านรักไทย

นำท่านเที่ยวชมชุมชน บ้านรักไทย เพื่อชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ชิมอาหารจีนยูนาน พร้อมกับชารสเลิศจากใบชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง สบู่สมุนไพรที่ทำมาจากใบชา

12.00 ร้านอาหารลีไวย์

รับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่ร้านอาหาร

14.00 หจก.โกศลทัวร์

นำท่านเดินชมบรรยากาศ ทะเลสาบของ ปางอุ๋ง

16.00 หจก.โกศลทัวร์

นำท่านขึ้นสักการะ พระธาตุดอยกองมู พร้อมชมทิวทัศน์รอบ ๆ ตัวเมือง แม่ฮ่องสอน

17.00 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน

เข้าที่พัก โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ( คืนที่ 2)

19.00 ร้านอาหารใบเฟริน

รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร

06.00 หจก.โกศลทัวร์

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

07.00 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 หจก.โกศลทัวร์

ชมทุ่งดอกบัวตอง

12.00 ร้านอาหารบ้านไม้แดง

รับประทานอาหารเที่ยง (11) ที่ร้านอาหารบ้านไม้แดง Coriander in Redwood อำเภอแม่เสรียง

14.00 หจก.โกศลทัวร์

แวะถ่ายรูปสวยที่ สวนสนบ่อแก้ว ที่เรียงรายสวยงาม

15.00 หจก.โกศลทัวร์

เที่ยวอุทยานแห่งชาติ อบหลวง ชมประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบกัน 1 ใน UnSeen Thailand

18.00 ร้านอาหารกาแล เชียงใหม่

รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร

20.00 โรงแรมอโมราท่าแพ เชียงใหม่

เดินทางเข้าที่พัก ที่โรงแรมอโมราท่าแพ ตัวเมืองเชียงใหม่ (คืนที่ 3)

07.00 โรงแรมอโมราท่าแพ เชียงใหม่

รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

08.00 หจก.โกศลทัวร์

เดินทางออกจากโรงแรม อำลาเมืองเชียงใหม่

09.00 หจก.โกศลทัวร์

สักการะเที่ยวชมพระธาตุหิริภูชัย จังหวัดลำพูน

10.00 หจก.โกศลทัวร์

แวะซื้อของฝากจากเมืองเหนือ ที่กาดทุ่งเกียน จากนั้นเดินทางกลับ

12.00 ครัวหลังสวนรีสอร์ท

รับประทานอาหารเที่ยงที่จังหวัดลำปาง

18.00 ร้านท่าน้ำอ้อย

รับประทานอาหารเย็น