8,300/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ราคาดังกล่าว รวม
• บริการรถยนต์/รถตู้ หรือ รถมินิบัส ตลอดการเดินทาง นำเที่ยวตามโปรแกรม
• ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า ตามระบุ จำนวน 2 คืน
• อาหาร 5 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ) ที่ระบุในรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว 1 ท่าน
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
• น้ำดื่ม(น้ำเปล่า) ผ้าเย็น ขนม ลูกอม บนรถตู้
• ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ราคาดังกล่าว ไม่รวม
• ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว
• ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
• ค่ากิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
31/3 หมู่ 2 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี
เบอร์โทร
0891287828
อีเมล
sales@trailsofasia.com
หมายเหตุ

• รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อุทัยธานี แพกเกจ 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - อุทัยธานี
โดย บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เรียนรู้วิถีชีวิต เมืองแห่งพระชนนกจักรี วิถีสโลวไลฟ์ ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ธรรมชาติสง่างาม

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าไกด์ 1500 บาท
อาหารไกด์ 200 บาท
Covid-19 Kit 50 บาท
Giveaway 40 บาท
Insurance 30 บาท
ขนม/ผ้าเย็น 100 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ด = 1,920 บาท

Vat 541.87บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ด+VAT = 2,461.87 บาท

06.30 บริษัททรู ลีสซิ่ง จำกัด

ทุกท่านพบกัน ณ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ของ Trails of Asia ให้การต้อนรับ และลงทะเบียน ก่อนออกเดินทางโดยรถตู้ (วันที่ 1)

10.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำท่านแวะแวะนมัสการสมเด็จองค์ปฐม สังขารหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เกจิในตำนานในวิหารแก้ว 100 เมตร ที่วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) และเยี่ยมชมปราสาททอง 3 ชั้น

12.00 สวนอาหารนกน้อย

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้าน สวนอาหาร นกน้อย บรรยากาศดี ติดริม
แม่น้ำสะแกกรัง

13.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมช้อปของดีชุมชนที่บ้านทองตะนาว กับผลิตภัณฑ์ธูปรักษ์โลก ณ บ้านทองตะนาวเครื่องหอม
(ค่ากิจกรรมเช่นปั้นกำยาน หรือปั้นเทียน ไม่รวมในแพกเกจ)
หมายเหตุ: เปิดให้เข้าชมทุกวัน 09.30 -16.00 น.

15.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำท่านเยี่ยมชม “วัดอุโบสถาราม” หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดโบสถ์” เดิมทีมีชื่อว่า “วัด
โบสถ์มโนรมย์ ” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง จัดเป็นศาสนสถานเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมือง
อุทัยธานีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

15.45 พญาไม้ รีสอร์ท

นำท่านออกเดินทางสู่เกาะเทโพ เกาะกลางแม่น้ำสะแกกรัง เข้าโรงแรมที่พักเพื่อเช็คอิน
ห้องพักในสวนสวย ณ พญาไม้รีสอร์ท รีสอร์ทบรรยากาศริมแม่น้ำ ให้ท่านได้พักผ่อน
อิริยาบถ ชื่นชมวิวริมน้ำสะแกกรังบริเวณท่าน้ำตามอัธยาศัย

16.45 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำท่านออกเดินเท้าข้ามสะพานไม้คลาสสิคไป ร้านมุมสะแก อิสระให้ท่านแวะดื่ม กาแฟ น้ำหวาน ชิมโรตี ชมวิวแม่น้ำ ถ่ายรูปเชคอินเก๋ๆ ณ ร้านมุมสะแก (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพกเกจ)

17.35 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

เดินเที่ยวชม ตลาดริมแม่น้ำสะแกกรัง และตลาดเก่าบ้านสะแกกัง ตามอัธยาศัย ** หมายเหตุ ถนนคนเดินมีทุกวันเสาร์และอาทิตย์ **

19.00 เรือนแพ ประมง

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ ร้านเรือนแพ ประมง ร้านกว้างขวาง เมนูปลาแม่น้ำ
รสเลิศ มีที่ให้เลือกนั่งสบายๆ หลายโซน ร้านบรรยากาศดี

20.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 พญาไม้ รีสอร์ท

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

ล่องเรือชมทัศนียภาพ และวิถีชีวิตคนลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง บนเรือสำปั้นท้องถิ่น (บริการของทางโรงแรม)

10.30 บริษัททรู ลีสซิ่ง จำกัด

นำท่านไหว้พระกราบสิ่งศักดิ์สิทธ์ทำบุญ และชมวิวเมืองอุทัยธานีจากมุมสูง ณ วัดสังกัสรัตนคีรี (วันที่ 2)

11.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำท่านออกเดินทางไป ซื้อของฝากของท้องถิ่นขึ้นชื่อ อาทิ ยาหอมโบราณคุณภาพดีที่สุด
จากร้านยาหมอวิรัติ, ซื้อขนมปังของฝากไพพรรณขนมปังสังขยา หรือ ร้านแม่ป๋วยลั้ง

12.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันมื้อเด็ดกับเมนูหลากหลายใกล้ตลาด กับ
ร้านอาหาร ท้องถิ่นเลื่องชื่อ แบบที่มาแล้วต้องไม่พลาด เช่น ข้าวมันไก่โกตี๋ เจ๊โหนก
ก๋วยเตี๋ยวไก่ หรือจะเลือกไปร้านอาหารตามสั่งเมนูปลา ที่ร้านริมแม่น้ำแบบชิลๆ อย่างร้านป้าสำราญ หรือครัวน้องทรายก็ย่อมได้ (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพกเกจ)

15.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

เยี่ยมชมคุณปู่ ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ ลำต้นใหญ่ถึง 40 คนโอบ และเดินเที่ยวชมเลือกซื้อ
สินค้าจากชุมชนบ้านตาหลาด ตามอัธยาศัย

16.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำท่านเยี่ยมชม วัดถ้ำเขาวง ตัววัดเป็นสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทย 4 ชั้น ใต้ถุนเป็นลานเอนกประสงค์ ชั้นที่ 2 เป็นวิหาร และมี รอยพระพุทธบาทจำลอง ให้เราไว้สักการะ

17.30 โรงแรมอวตารมิราเคิล อุทัยธานี

นำคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อเช็คอินห้องพักส่วนตัว สไตร์คอทเทจ ณ โรงแรม
อวตาร มิราเคิล และพักผ่อน ชมวิวอาทิตย์อัศดงท่ามกลางหุบเขาบรรยากาศ
แสนสงบตามอัธยาศัย

19.00 ครัวอวตาร

รับประทานอาหารสุขภาพ ด้วยวัตถุดิบออแกนิกซ์ที่ปลูกภายในไร่อวตาร (มื้อที่ 4) ณ ครัวอวตาร ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอาหารค่ำแล้วเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมอวตารมิราเคิล อุทัยธานี

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับบรรยากาศสถาปัตยกรรมแปลกตา ของ อวตารมิราเคิลในมุมสวยต่างๆ
ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดสารพิษสดๆ จากแปลงเกษตรของทางโรงแรมในราคาพิเศษ

10.30 บริษัททรู ลีสซิ่ง จำกัด

ให้ท่านเช็คเอ้าท์จากที่พัก และนำท่านเดินทางไป แวะชม ช็อป อุดหนุนสินค้าฝีมือดีของชุมชน ผ้าทอบ้านผาทั่ง ณ ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง (ทำกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (วันที่ 3)

12.45 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

บนเส้นทางถนน 333 อำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ท่านจะได้พบว่ามีร้านอาหารสะอาด
หลากหลายตั้งอยู่ระหว่างทาง ซึ่งล้วนรสชาติดี มีแนวอาหารหลากหลายให้เลือก ดังนั้น
เราจะแวะร้านอาหาร อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ร้านแนะนำเช่น ร้าน
อบต.แดง หรือ อื่นๆ ที่เหมาะสม (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพกเกจ)

14.50 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำท่านสักการะ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ณ วัดเขาทำเทียม เป็นวัดเก่าแก่มาแต่สันนิษฐานว่าจะเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทย หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานได้ 300 ปี พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระ ได้ทำการสังคยนา ครั้งที่ 3 โดยมี พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นองค์อุปถัมภ์ ณ เมืองปาฏลีบุตร และได้ส่งสมณฑูตพระอรหันต์
ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนายังเมืองสุวรรณภูมิ และได้จารึกภาษาสันสกฤตโบราณไว้ว่า ปุษยคิริ หรือ ปุษยคีรี แปลว่า ภูเขา ดอกไม้ เนื่องจากบนภูเขามีดอกไม้ที่สวยงาม ประกอบด้วย ดอกสุพรรณิกา (สมอฝ้าย) ดอกงิ้วป่าสามสี เป็นที่น่าอัศจรรย์ ที่ชื่อ ปุษย คิริ ไปพ้องกันกับภูเขาปุษยคีรีสังฆาราม ในเมืองสาญจี รัฐโอริสสา

16.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

ท่องเที่ยวอิ่มใจ เหนทชื่อยแล้ว ระหว่างทางเราอิสระให้ท่านแวะจิบกาแฟเติมพลังและซื้อ
ของฝากจากเมืองสุพรรณก่อนกลับกรุงเทพฯ

18.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ