• เลขทะเบียนนำเที่ยว done
 • ข้อมูลบริษัทนำเที่ยว done
 • ข้อมูลผู้ติดต่อ done
 • ยืนยันการลงทะเบียน done
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
 • คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ลงทะเบียนร้านค้าถุงเงิน
  คู่มือลงทะเบียนและกรอกรายการนำเที่ยวสำหรับบริษัทนำเที่ยว
 • เลขทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวปัจจุบัน *
 • ชื่อบริษัทนำเที่ยว *
 • วันที่จดทะเบียนครั้งแรก *
 • วันที่ใบอนุญาตล่าสุด *
 • วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ *
 • ที่อยู่
 • จังหวัด *
 • เว็บไซต์
 • สมาคมที่ท่านเป็นสมาชิก *
 • ชื่อผู้ติดต่อ *
 • นามสกุล *
 • อีเมลผู้ติดต่อ *
 • เบอร์โทรผู้ติดต่อ *
 • รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ *
 • ยืนยันรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ *
 • เลขทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวปัจจุบัน *
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
 • ชื่อบริษัทนำเที่ยว *
 • วันที่จดทะเบียนครั้งแรก *
  วันที่ใบอนุญาตล่าสุด *
  วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ *
 • จังหวัด *
 • ที่อยู่ *
 • เว็บไซต์ *
 • สมาคมที่ท่านเป็นสมาชิก *
 • ชื่อผู้ติดต่อ *
  นามสกุล *
 • อีเมลผู้ติดต่อ *
 • เบอร์โทรผู้ติดต่อ *
 • task_alt

  ลงทะเบียนสำเร็จ